Main Menu
User Menu

562. divize lidových granátníků [1944-1945]

562nd People's Grenadier Division

562. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
562. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
562. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
562. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
16.04.1945
Nástupce:
Successor:
4. divize říšské pracovní služby
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1944-DD.02.1945 LV. armádní sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 Výsadkový tankový sbor Hermann Göring
DD.04.1945-16.04.1945 Hlavní velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
09.10.1944-22.01.1945 Brauer, Johannes Oskar (Generalmajor)
22.01.1945-16.04.1945 Hufenbach, Helmuth (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.10.1944-16.04.1945 Divizní jednotky 1562
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/562-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10270#465276Verze : 0
MOD
Operace:
Polsko a Východní Prusko (10/1944 - 04/1945)
URL : https://www.valka.cz/562-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10270#31117Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
říjen 1944 - leden 1945
LV
4. Armee
Mitte
Narew (Lomza)
únor 1945 - březen 1945
Hermann Göring
4. Armee
Nord
Heiligenbeil
duben 1945
záloha
OKH

Východní Prusko
URL : https://www.valka.cz/562-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10270#181061Verze : 0