Main Menu
User Menu

549. divize lidových granátníků [1944-1945]

549th People's Grenadier Division

549. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
549. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
549. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
549. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1944-DD.11.1944 XXVII. armádní sbor
DD.11.1944-DD.03.1945 XXVI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
09.10.1944-DD.03.1945 Jank, Karl (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.10.1944-DD.03.1945 Divizní jednotky 1549
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/549-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10263#465182Verze : 0
MOD
Operace:
Východní Prusko a severní Německo (10/1944 - 05/1945)
URL : https://www.valka.cz/549-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10263#31103Verze : 0
MOD