Main Menu
User Menu
Reklama

Woseček, Wenzel (Václav) Leopold

     
Příjmení:
Surname:
Voseček
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Wenzel Leopold Woseček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
kapitán řadové lodi
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.09.1882 Hořice, Čechy, Rakousko – Uhersko
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.12.1969 Štětí, Čechy, Československo
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel námořní-letecké základny v Pule-Santa Catarina.
První velitel Rakousko-Uherského námořního letectva (Kommandant des k.u.k. Seeflugwesen) od 4. září 1914 do 28. května 1915.
Zástupce velitele námořního leteckého sboru (Kommando des k.u.k. Seefliegerkorps) od roku 1917 do roku 1918.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Dne 28. května 1915 s hydroavionem L.40 upadl do zajetí, z něhož na jaře 1917 uprchl.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.namorniplavba.cz/cnp/351.html
http://horice.safarikovi.org/wosecek.html
www.valka.cz
Vlastní archiv
Vojenský ústřední archív Praha - www.vuapraha.army.cz - Fond Osobních spisů
Pod Rakouskou vlajkou, Jindřich Marek, 2003 Svět Křídel, ISBN-80-86808-03-3
URL : https://www.valka.cz/Wosecek-Wenzel-Vaclav-Leopold-t101966#368165Verze : 0
Linienschiffsleutnant Václav (Wenzel) Leopold Woseček

* 26. 09. 1882 Hořice, Čechy, Rakousko – Uhersko
+ 05. 12. 1969 Štětí, Čechy, Československo

Námořní důstojník a pilot Seeflugwesen K. u K. Kriegsmarine
Námořní kapitán Československého obchodního loďstva

Narodil se 26. září 1882 v Hořicích. K Rakousko – Uherskému námořnictvu (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine) nastoupil 29. června 1902 v námořní akademii v Rijeka (dnes Fiume) (k.u.k. Marine-Akademie Rijeka). K 1. červenci 1902 je mu udělena hodnost Seekadett II. klasse. O dva roky později byl povýšen na Seekadett I. klasse. Po slavnostním vyřazení v roce 1906 byl povýšen na Seeaspirant a 1. května 1907 se Woseček konečně dočkal svého prvního důstojnického patentu, byl povýšen na Linienschiffsfähnrich (námořní praporčík – poručík pěchoty). Poté sloužil na více jak desítce lodí k. u k. Kriegsmarine. Například na bitevní lodi S.M.S. Tegetthoff a křižníku S.M.S. Zenta. Do hodnosti Linienschiffsleutnant (poručík řadové lodi – kapitán pěchoty) byl povýšen 1. listopadu 1911.

Letecký výcvik absolvoval ve Vídeňském Novém Městě (Wiener Neustadt) v roce 1911 (možná jaro 1912). V prosinci 1912 odjel s pozdějším Linienschiffsleutnant Gottfried von Banfield a Linienschiffsleutnant Viktor Klobučar Rukavina von Bunič do Francie, kde testovali hydroaviony pařížské firmy Donnet-Leveque. Dne 19. srpna 1914 získal diplom námořního pilota FAI č.1 (Rakousko – Uherský námořní letecký diplom č. 1).
Od roku 1913 sloužil na základně námořního letectva Santa Catarina v Pule (Seeflugstation Pola-Santa Catarina). Po vypuknutí války se stává dnem 4. září 1914 velitelem Rakousko – Uherského námořního letectva a zároveň je i velitel základny námořního letectva v Pule (Kommandant des k.u.k. Seeflugwesen und Kommandant des Seeflugstation Pola).
Po vypovězení války Itálie Rakousku – Uhersku 23. května 1915, provedl Linienschiffsleutnant Václav Woseček v noci z 23. na 24. května 1915 první nálet proti Itálii. A to útokem tří hydroavionů na Italskou Anconu. V noci z 27. května na 28. května 1915 při náletu na Benátky byl nucen pro poruchu motoru stroje L. 40, nouzově přistát v benátské laguně Comaccio. Spolu sním upadl do zajetí i pozorovatel Seakadett Willi Bačič von Recino, jenž byl účastníkem náletu na Anconu.
V květnu 1917 se Wosečkovi podařilo utéct z Italského zajetí přes Švýcarsko. Po nezbytné dovolené opětovně nastoupil jako velitel námořní základny letectva Santa Catarina v Pule. A byl jmenován zástupcem velitele námořního leteckého sboru (Kommando des k.u.k. Seefliegerkorps). Velitelem námořního leteckého sboru byl od 18. dubna 1917, kdy vzniklo samostatné velitelství námořního letectva (Kommando des Seefliegerkorps) pozdější Kontreadmiral Bořivoj Radoň.
Po vzniku samostatného Československa se přihlašuje do služeb československého námořnictva na Labi a Dunaji.
Ale je záhy dnem 1. března 1919 přeložen do výslužby. V roce 1919 nebo 1920 je přijat do služeb Československého obchodního loďstva. A je jmenován prvním důstojníkem na prvním zaoceánském plavidle Československé republiky, námořním parníku Legie. V roce 1921 se stává kapitánem Legie. V té době bydlí v Terstu. Je mu vyměřena vojenská penze i s přídavky na 2341 Kč ročně (1919).
Po válce bydlí v Praze na Žižkově. Ve třicátých letech se stěhuje na Moravu. Poté do Štětí na Labi.
Dne 2. listopadu 1923 se žení s Valentinou Petrovnou Gurjevovou. Bohužel ale dnem 9. června 1932 je manželství soudním rozhodnutím rozvedeno. V roce 1935 si příjmení Woseček mění na Voseček.


Vyznamenání:
Řád železné koruny III. třídy s válečnou dekorací


Poznámky:
Prvního leteckého útoku proti Itálii na město Ancona v noci z 23. na 24. května 1915, se účastnili hydroaviony: L. 40, pilot Linienschiffsleutnant Václav Woseček, pozorovatel Seakadett Willi Bačič von Recino.
L. 46, pilot Linienschiffsleutnant Gustav Klasing, pozorovatel Fahnrich Johann R. F. von Cronenwald
L. 47, pilot Fregattenleutnant Gottfried von Banfield, pozorovatel Seakadett Heribert S. E. von Ravelsburg

Námořní parník Legie byl první zaoceánskou lodí Československé republiky.
Nákladní parník Legie původním jménem Tajkaj Maru byl zakoupen Československým vojskem na Rusi v červenci 1920 v Japonsku v přístavu Kóbe na ostrově Honšú od japonské společnosti Uchida za 40 milionů korun. Tajkaj Maru bylo skoro nové plavidlo. Uvedeno do provozu bylo na jaře 1920. Tajkaj Maru doplula do Vladivostoku s japonskou posádkou kde plavidlo převzala československá posádka pod velením kapitána Josefa Holuba. Dne 24. srpna 1920 vyplula Legie z Vladivostoku s přestávkou v Karatsu, Singapuru, Colombu, Suezským průplavem a 12. října 1920 přistála v Terstu.
Přivezla asi tisíc legionářů včetně celého štábu funkcionářů budoucí Legiobanky, zavazadla a vojenskou výzbroj, náklad různých surovin, dva ušlechtilé koně a sibiřské medvědy, kteří pak dlouho žili v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Dne 28. října 1920 bylo plavidlo slavnostně pokřtěno. Kmotrou Legie byla Garigue Masaryková, křest ale provedla v zastoupení manželka bývalého legionáře, nyní československého konzula v Terstu, Milada Šebová.
V listopadu 1920 Legie vyplula z Terstu na svou druhou plavbu zpět do Vladivostoku, pro poslední legionáře.
Vlastníkem lodi byla Likvidační komise ruských legií. Ta se později přetransformovala v Centrokomisi a.s. a poté v Banku Československých legií - Legiobanky.
Na jaře 1930 nákladní parník Legie zachytila nouzové volání amerického parníku City of Flint, který měl na palubě cestujícího se záhadnou nemocí. Lodní lékař Roubal pacienta radiodepešemi vyléčil. Tento skutek se dnes připomíná pamětní plaketou ve vestibulu Střediska pro poskytování pomoci na moři v Římě.
V době hospodářská krize vedení Legiobanky rozhodlo nákladní parník Legie prodat. Dne 18. srpna 1933 kupuje nákladní parník Legie řecký rejdař Pateras, který ji přejmenoval podle své manželky Lilly.
Život nákladního parníku Lilly (Legie) ukončilo torpédo německé ponorky vypálené 9. března 1942 při cestě z Belfastu do Halifaxu.

Základní technické údaje o nákladní lodi Tajkaj Maru – Legie – Lilly
Rok uvedení do provozu 1920
Místo stavby Ushida, Japonsko
Hrubá rejstříková tonáž 5735brt
Hrubá nosnost 8580dwt
Maximální délka 120m
Maximální šířka 16,7m
Maximální ponor 7,54mZdroje:
Vlastní archiv
Vojenský ústřední archív Praha - www.vuapraha.army.cz - Fond Osobních spisů
Pod Rakouskou vlajkou, Jindřich Marek, 2003 Svět Křídel, ISBN-80-86808-03-3
https://www.namorniplavba.cz/cnp/351.html
https://horice.safarikovi.org/wosecek.html
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Wosecek-Wenzel-Vaclav-Leopold-t101966#368168Verze : 2
Linienschiffsleutnant Václav (Wenzel) Leopold Woseček


Linienschiffsleutnant Václav Woseček nastoupený jako patý z prava před Císařem Karlem I. v roce 1917.


Zdroj fotografie:
http://horice.safarikovi.org/wosecek.html
URL : https://www.valka.cz/Wosecek-Wenzel-Vaclav-Leopold-t101966#368170Verze : 0
Diskuse
Jen 2 poznámky:
- parník, jehož člena zachránil lodní lékař Dr. Ivan Roubal se jmenoval "City of Flint", ve zdroji (na stránkách ČNP) je překlep.
- hrubá nosnost lodi se udává v tunách (t), DWT je zkratka právě oné hrubé prostornosti (deadweight)
URL : https://www.valka.cz/Wosecek-Wenzel-Vaclav-Leopold-t101966#368186Verze : 0