Main Menu
User Menu

XXI. horský armádní sbor [1943-1945]

XXI Mountain Army Corps

XXI. Gebirgs-Armeekorps

     
Název:
Name:
XXI. horský armádní sbor
Originální název:
Original Name:
XXI. Gebirgs-Armeekorps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1943-DD.09.1944 2. tanková armáda
DD.09.1944-08.05.1945 Skupina armád E
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
25.08.1943-10.10.1943 Bader, Paul (General der Artilerie)
10.10.1943-20.07.1944 Fehn, Gustav (General der Panzertruppe)
20.07.1944-11.10.1944 Leyser, Ernst von (General der Infanterie)
11.10.1944-25.10.1944 Baier, Albrecht (Generalleutnant)
25.10.1944-29.04.1945 Leyser, Ernst von (General der Infanterie)
29.04.1945-08.05.1945 Ludwiger, Hartwig von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.08.1943-05.03.1944 Kaulbach, Eberhard (Oberst)
05.03.1944-DD.05.1945 Klocke, Franz von (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.08.1943-01.09.1943 282. pěší divize
01.09.1943-08.05.1945 Dělostřelecké velitelství 421
DD.09.1943-DD.01.1944 100. myslivecká divize
DD.09.1943-DD.12.1943 118. myslivecká divize
DD.09.1943-DD.12.1944 297 pěší divize
DD.09.1943-09.07.1944 Lehký dělostřelecký oddíl II./51
DD.10.1943-DD.11.1943 181. pěší divize
DD.01.1944-DD.12.1944 181. pěší divize
DD.06.1944-DD.10.1944 21. horská divize Waffen-SS Gruppe Skanderbeg (albánská č. 1)
DD.01.1945-DD.02.1945 104. myslivecká divize
DD.01.1945-DD.01.1945 41. pevnostní divize
DD.02.1945-DD.04.1945 181. pěší divize
DD.02.1945-DD.03.1945 22. (kluzáková) pěší divize
DD.02.1945-08.05.1945 369. pěší divize (chorvatská)
DD.03.1945-DD.05.1945 7. dobrovolnická horská divize SS Prinz Eugen

Ručně vyplněné položky:
12.08.1943-08.05.1945 Artillerie-Kommandeur 421
12.08.1943-08.05.1945 Gebirgskorps-Nachrichten-Abteilung 421
12.08.1943-08.05.1945 Kommandeur der Korps-Nachschubtruppen 421
12.08.1943-08.05.1945 Korps-Kartenstelle 421
12.08.1943-08.05.1945 Feldgendarmerie-Trupp 421
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Generalkommando XXI. Gebirgs-Armeekorps
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/XXI-horsky-armadni-sbor-1943-1945-t10063#409855Verze : 0
MOD