Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Konflikt v Severním Irsku v kulturně-historických souvislostech

📕12.638 🕔16.12.2010

Práce si klade za cíl seznámit se situací v Severním Irsku. Mapuje historické příčiny konfliktu a jeho vývoj přes klíčové události 20. století do současnosti. Každá kapitola pohlíží na konflikt z jiné stránky, ať už politické, diplomatické či kulturní, která je důležitá pro samotné pochopení konfliktu.
Kapitoly věnované kultuře a společnosti se zabývají reakcí na konflikt v rovině běžného občana a jeho možností zapojit se vlastním přičiněním do mírového procesu.
V poslední části, která se týká nedávného vývoje, práce podává informace o ohniscích sporů, jež se každoročně opakují a shrnuje jednotlivé body, kterým je v budoucnu potřeba věnovat zvláštní pozornost.

Zobrazit celý článek

Konflikt v Severním Irsku v kulturně-historických souvislostech: 10 Obrazová příloha

📕11.964 🕔16.12.2010

Obrazová příloha

Zobrazit celý článek

Konflikt v Severním Irsku v kulturně-historických souvislostech: 3 Úvod

📕9.329 🕔16.12.2010

Severní Irsko je již přes 800 let dějištěm mnoha bitev i válek. Můžeme ho charakterizovat jako multikulturní společnost, kde převažují občané katolického a protestantského vyznání. Do vyhlášení nezávislosti jižní části ostrova, Irské republiky, po Velikonočním povstání roku 1921 byla situace relativně klidná.

Zobrazit celý článek

Konflikt v Severním Irsku v kulturně-historických souvislostech: 6 Mírový proces

📕11.398 🕔16.12.2010

Poslední kapku a zároveň výrazný obrat v historii konfliktu v Severním Irsku znamenala 70. léta 20. století, kdy nastala éra „krvavého desetiletí“ nazývané „The Troubles“. Tyto roky neznamenaly jen násilné výboje a bombové útoky, jednalo se také o léta prvních pokusů ze série vyjednávání a snah o uklidnění a mírové řešení situace. Konečnému prozatímnímu řešení – Belfastské dohodě – předcházelo téměř 30 let bojů a nezdařených pokusů o mír. Za těchto 30 let bylo zabito 3 636 lidí a dalších 36 000 jich bylo zraněno rozšířením konfliktu za hranice Irska na britskou půdu a dál.

Zobrazit celý článek

Konflikt v Severním Irsku v kulturně-historických souvislostech: 9 Závěr

📕12.014 🕔16.12.2010

Tři barvy na vlajce Irské republiky navržené jako zrcadlo politických skutečností v zemi vyjadřují i vůli občanů a politickou snahu. Oranžová zastupuje irské protestanty, zelená katolíky a bílý pruh mezi nimi symbolizuje naději na mír, kterého bude jednoho dne možná plně dosaženo.

Zobrazit celý článek

Konflikt v Severním Irsku v kulturně-historických...: 4 Historie konfliktu a jeho příčiny

📕21.157 🕔16.12.2010

Irsko a Velká Británie – dva ostrovy, jejichž severní části se odjakživa nevyhnutelně ovlivňovaly a způsobovaly mnohá nedorozumění. Prvopočátek konfliktu v Severním Irsku sahá až do 12. století, kdy Anglii dobyli Normané a na žádost vládce irského království v Leinsteru Murchada, roku 1167, se vylodili i na irském pobřeží a tím narušili tisíciletý keltský vývoj. Ačkoli se jejich obyvatelstvo rozrůstalo po celém území Irska, ovládali jen malou část kolem Dublinu, v té době nazývanou „The Pale“. V následujících stoletích do Irska přijížděli osadníci z Normandie i sousední Anglie. Někteří se do irské kultury rychle asimilovali, jiní se stále obraceli k Anglii, ve které viděli jistotu a bezpečí.

Zobrazit celý článek

Konflikt v Severním Irsku v kulturně-historických...: 5 Kulturní a politické pozadí

📕10.815 🕔16.12.2010

Pro pochopení situace v Severním Irsku je důležité seznámit se se skutečnostmi, které konfliktu předcházely nebo jsou jeho přímou součástí. Konflikt v Severním Irsku je považován za konflikt etnického charakteru především z důvodu rozdílných náboženských společností zde žijících a jejich rozdílných kultur a zaměření, avšak ani toto označení není jednoznačné.

Zobrazit celý článek

Konflikt v Severním Irsku...: 11 Přehled zdrojů a literatury

📕6.134 🕔16.12.2010

Přehled zdrojů a literatury

Zobrazit celý článek

Konflikt v Severním Irsku...: 7 Zapojení dalších zemí do konfliktu

📕10.362 🕔16.12.2010

Ve své podstatě byl irský konflikt sporem procházejícím 150 let dějin. Už v roce 1860 existovaly spletité politické sítě irských republikánů vedoucí do Irska, Británie, Austrálie a USA. Pomoc ze strany jiných států tedy procházela ať už ve větší či menší míře celým konfliktem. Kromě občasného pašování zbraní pro IRA z Blízkého východu, Evropy i USA se do mírového procesu zapojily především Spojené státy americké a v pozdější době z politického a ekonomického hlediska i Evropská unie.

Zobrazit celý článek

Konflikt v Severním Irsku...: 8 Situace v dnešním Severním Irsku

📕11.849 🕔16.12.2010

V dnešním Severním Irsku jsou patrné velké pokroky ve směru poznávání obou kultur navzájem, avšak situace si stále žádá notnou dávku trpělivosti, diplomacie, ústupků a vzájemného respektu. Je třeba překonat nedůvěru, strach z neznáma a rozdílné kulturní a politické orientování obou skupin.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře