Konflikt v Severním Irsku v kulturně-historických souvislostech: 3 Úvod

Autor: Bc. Lucie Hladíková 🕔︎︎ 👁︎ 15.486

Severní Irsko je již přes 800 let dějištěm mnoha bitev i válek. Můžeme ho charakterizovat jako multikulturní společnost, kde převažují občané katolického a protestantského vyznání. Do vyhlášení nezávislosti jižní části ostrova, Irské republiky, po Velikonočním povstání roku 1921 byla situace relativně klidná.

Tento významný bod v novodobých dějinách však znamenal předzvěst začátku tvrdého a násilného boje za dosažení cílů jedné či druhé skupiny. Severoirská společnost se rozdělila na dva tábory – na jedné straně ti, kterým rozdělení vyhovovalo a uvítali by i těsnější kontakt s Velkou Británií, na druhé straně tací, kteří proti rozdělení ostře vystupovali a po dalších téměř sedmdesát let bojovali za opětovné sjednocení ostrova pod celkovou irskou vládou. Původ konfliktu nelze hledat pouze v teritoriální nespokojenosti, jde o konflikt vícerozměrný a svoji úlohu zde hraje i diskriminační politika unionistické vlády. Dvacátá léta 20. století neznamenala jen toto rozdělení, byla i svědkem masové emigrace severoirských občanů do Spojených států, kde se tímto vytvořila významná irsko-americká komunita a otevřely se dveře pozdějšímu vstupu USA do mírového procesu, jako zprostředkovatele mírové dohody mezi nacionalisty a unionisty.

Reklama

Neustálé střídání období míru s obdobím nestability a krve prolévání se podepsalo i na kulturním projevu celé oblasti. Obě komunity si zachovaly vlastní kulturní vyjádření a drží si své tradice, proto mezi komunitami nadále setrvávají patrné rozdíly. Psychologické hranice jsou překonány pouze v oblasti zaměstnání a spotřeby. Dle uměleckých projevů můžeme i velmi dobře mapovat vývoj konfliktu a lidské potřeby, např.: filmová i hudební díla či na první pohled „obyčejné“ malby na zdech především v oblasti kolem Belfastu (viz. obr. č. 8). Otázkou zůstává, zda je možné konflikt zařadit mezi konflikty etnického původu. Slovo etnický znamená vztahující se ke skupině lidí, kteří mají společné národní nebo kulturní tradice, které upřednostňují původ dle narození před současnou národností[1]. V této otázce se mnohé prameny liší a mají tendence události řadit mezi konflikty nábožensko politické kvůli účasti irské a britské vlády, policejní složky a britské armády.

Bakalářská práce se zaměří na historické důvody vzniku konfliktu, jeho politickým kontextem a událostmi posledních let, které vedly k významnému uzavření dohody roku 1998. Dále se bude zabývat kulturními souvislostmi, jejich vlivu na společnost a seznámí se současnou situací v Severním Irsku s ohledem na implementaci Belfastské dohody.

Poznámky

[1] Oxford Dictionary. Dostupný z http://www.askoxford.com/

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více