Main Menu
User Menu

matrika štřeleckého pluku č.12

Diskuse
Dobrý den,
před časem mi z archivu přišel záznam o mém pra-pra-pra strýci Gothardu Seifertovi, padl nedaleko u města Luck, pohřben nedaleko Kolonie Marinkow, posléze jeho ostatky uloženy v Lucku.


Sloužil u II. praporu Pěšího pluku č. 2? Pokud sem to dobře pochopil?


Nemáte o tomto pluku nějaké informace?


Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/matrika-streleckeho-pluku-c-12-t165399#499155Verze : 0
Spíše nesloužil ani u jedné jednotky.. Více informací o něm v UVA nemají
URL : https://www.valka.cz/matrika-streleckeho-pluku-c-12-t165399#499156Verze : 0
A nejedná se spíše o matriku:
12. československého střeleckého pluku (legie)když je tam uvedeno 12. střelecký pluk a ne zeměbrana..?


Jaký je rozdíl mezi řadovými pluky a zeměbranou?
URL : https://www.valka.cz/matrika-streleckeho-pluku-c-12-t165399#499320Verze : 0
Zeměbranecké jednotky RU armády byly při reformě v roce 1917 přejmenovány na střelecké, proto se v dokumentech můžete setkat s jedním i druhým názvem. Je to ale tatáž jednotka (a střelecké se jim po vzoru jiných armád neoficiálně říkalo už v době, kdy se oficiálně jmenovaly zeměbranecké). Jinak rozdíl je ten, že zeměbrana byla zvláštním vojenským sborem Předlitavska (Rakouska), analogicky Zalitavsko (Uhersko) mělo svou (maďarsky honvéd). Byl to vlastně výsledek rakousko-uherského vyrovnání a maďarské touhy po své vlastní armádě.

Formálně byla určena k obraně vlasti a měla být nasazena pouze na RU území, toto omezení však císař František Josef na samém počátku války ráčil nejmilostivěji zrušit a zeměbranecké (i honvédské) jednotky byly nasazovány úplně stejně jako řadové pluky. Původně byl rozdíl i ve výstroji (a zeměbranecké jednotky původně neměly například vůbec dělostřelectvo, ale i to si Maďaři tuším v roce 1912 vydupali), ale ten se postupem času stíral.
URL : https://www.valka.cz/matrika-streleckeho-pluku-c-12-t165399#499982Verze : 0