Main Menu
User Menu

linie LIII (Zohor)

línia objektov ľahkého opevnenia LIII (Zohor)
oblasť: VII. armádny zbor
stavebná firma: Ing. Frič, Bratiislava
dátum zadania: 27. 6. 1938
URL : https://www.valka.cz/linie-LIII-Zohor-t40922#157585Verze : 0
MOD