Main Menu
User Menu
Železobeton, železový beton


Kombinací betonu s betonářskou ocelí vzniká kompozitní materiál - železobeton, který má zcela odlišné vlastnosti v porovnání s betonem prostým.
URL : https://www.valka.cz/Zelezobeton-t38796#146666Verze : 0