Main Menu
User Menu

>> Vysvetlivky k odhadom toxicity chemikálií

VYSVETLENIE POJMOV POUŽITÝCH PRI ODHADE TOXICITY CHEMICKÝCH LÁTOK


účinná dávka:
LD50 - letálna (smrteľná) dávka spôsobujúca smrť 50% zasiahnutých jedincov
ED50 - efektívna dávka spôsobujúca efekt u 50% zasiahnutých jedincov
za jedincov sa považujú muži s hmotnosťou 70 kg a minútovým respiračným objemom 15 litrov (objem vzduchu, ktorý sa v pľúcach vymení za minútu)exponent toxicity:
< 1 efektívna dávka klesá s nárastom času expozície
= 1 efektívna dávka je účinná bez ohľadu na koncentráciu a čas expozície
> 1 efektívna dávka narastá s časom expozície (a poklesom koncentrácie)


príklady:
exp. > 1
doba expozície [min.]
LD50 [mg.min./m3]
koncentrácia [mg/m3]
2
35
17,5
60
70
1,2
120
80
0,7exp. < 1
doba expozície [min.]
LD50 [mg.min./m3]
koncentrácia [mg/m3]
2
35
17,5
60
20
0,3
120
10
0,125exp. = 1
doba expozície [min.]
LD50 [mg.min./m3]
koncentrácia [mg/m3]
2
35
17,5
60
35
0,5
120
35
0,3
spolahlivosť údaju:
nízka - nie sú žiadne priame údaje a/alebo celkové údaje sú obmedzené
stredná - je k dispozícií dostatok údajov o účinku na ľudí aj zvieratá
vysoká - je k dispozícií dostatok údajov o účinku na ľudí aj zvieratá a výsledok je štatisticky spoľahlivý
URL : https://www.valka.cz/Vysvetlivky-k-odhadom-toxicity-chemikalii-t103859#373253Verze : 0
MOD