Main Menu
User Menu

Vorarlbersko

Vorarlberg

     
Název:
Name:
Vorarlbersko
Originální název:
Original Name:
Vorarlberg
Stát:
Country:
Republika Rakousko
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
Okresy:
Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch
Sídlo:
Capital:
Bregenz
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
96
Rozloha:
Area:
2601,48 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Piz Buin
Nejnižší bod:
Lowest Point:
Bodamské jezero
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Tyrolsko
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vorarlberg.at/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vorarlberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorarlberg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vorarlbersko
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Karte_A_Vbg.svg
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Vorarlbersko-t94169#352500Verze : 0
MOD
Habsburkové skoupili v průběhu 14. a na počátku 15. století jednotlivá panství nacházející se na území budoucího Vorarlberska. Tato území připojili k Tyrolsku. Na konci 15. století se Vorarlbersko vydělilo z Tyrolska a stalo samostatným rakouským územím. Císař Josef II. ho ovšem roku 1782 opět připojil k Tyrolsku.


Bratislavským mírem z roku 1805 přešlo Vorarlbersko do bavorského vlastnictví. Avšak po skončení napoleonských válek se zase vrátilo Rakousku, v jehož celku představovalo nejmenší korunní zemi, která byla v řadě ohledů administrativně propojená s Tyrolskem.


Od roku 1918 je Vorarlbersko samostatnou rakouskou zemí, respektive spolkovou zemí.Zdroj:
HONZÁK, František, PEČENKA, Marek, STELLNER, František, VLČKOVÁ, Jitka: Evropa v proměnách staletí, Libri, Praha 2001.
URL : https://www.valka.cz/Vorarlbersko-t94169#354178Verze : 0
MOD