Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 5. divise [1945-1948]

5th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 5. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 5. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1948
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva 1. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.03.1948 5. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.03.1948 České Budějovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.05.1945-01.03.1948 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.05.1945-01.03.1948 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 55
01.06.1945-01.03.1948 Dělostřelecký pluk 5
01.10.1945-01.03.1948 Dělostřelecký oddíl 255

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.03.1948 VÚ 2101-D České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 5. divise / 1. divise
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-5-divise-1945-1948-t51248#309946Verze : 0
MOD