Uniacke, Desmond Percival Fitzgerald

     
Příjmení:
Surname:
Uniacke Uniacke
Jméno:
Given Name:
Desmond Percival Fitzgerald Desmond Percival Fitzgerald
Jméno v originále:
Original Name:
Desmond Percival Fitzgerald Uniacke
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.12.1895 č. 16 (dnes 34) Tite Street, Chelsea /
18.12.1895 No. 16 (present-day 34) Tite Street, Chelsea /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.03.1933 Londýn /
25.03.1933 London /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- britské pozorovatelské eso 1. sv. v. se 13 sestřely [9 sražených do neřízeného pádu (7 sám, 2 sdílel) a 4 zničené (sám)]
- pozorovatel Ralpha Curtise, se kterým dosáhl všech sestřelů
- v 09:05 byl jejich Bristol F.2b (A7224) sestřelen Hermannem Göringem (14. z 22), Curtis zemřel na německém obvazišti a Uniacke byl zajat
- British observer ace of WW1 with 13 claims [9 driven out of control (7 solo, 2 shared) and 4 destroyed (solo)]
- observer o Ralph Curtis, with whom he achieved all his claims
- at 09:05 a.m. was their Bristol F.2b (A7224) shot down byl Hermann Göring (14th of 22), Curtis died at german dressing station and Uniacke was captured
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Uniacke
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Uniacke-Desmond-Percival-Fitzgerald-t238975#660636 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Uniacke Uniacke
Jméno:
Given Name:
Desmond Percival Fitzgerald Desmond Percival Fitzgerald
Jméno v originále:
Original Name:
Desmond Percival Fitzgerald Uniacke
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Saint John's College
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Saint John's College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
23.12.1914 poručík (dočas.)
23.09.1916 poručík
23.12.1914 2nd Lieutenant (temp.)
23.09.1916 2nd Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
23.12.1914-DD.MM.RRRR Královský inniskillingský fyzilírský pluk
DD.MM.RRRR-15.08.1917 Královští Irští střelci
DD.05.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1917-21.09.1917 48. peruť RFC (pozorovatel/střelec)
21.09.1917-DD.01.1919 válečný zajatec
23.12.1914-DD.MM.RRRR Royal Inniskilling Fusiliers
DD.MM.RRRR-15.08.1917 Royal Irish Rifles
DD.05.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1917-21.09.1917 No. 48 Squadron RFC (observer/gunner)
21.09.1917-DD.01.1919 Prisoner of War
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Uniacke
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Uniacke-Desmond-Percival-Fitzgerald-t238975#660639 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více