Main Menu
User Menu

Třídění zbraní v sekci PALNÉ ZBRANĚ

Pistole a revolvery
Do této části patří veškeré jedno i vícerané střelné zbraně ovládané jednou rukou, i v případě že umožňují nasadit například pažbu jako P 08 nebo APS.


Samopaly
Do této části patří veškeré střelné zbraně střílející dávkou, na pistolové střelivo.


Kulomety
Do této části patří veškeré střelné zbraně střílející dávkou, na puškové střelivo, pokud nespadají do kategorie pušek (některé automatické pušky třeba BAR jsou na pomezí této kategorie). Pokud je pochybnost kam zbraň patří přikloňte se k zařazení původního uživatele.


Pušky
Do této části patří veškeré střelné zbraně střílející jednotlivými ranami, výjimečně s možností střelby dávkou, užívající standardní puškové náboje. Patří sem jak pušky jednorané tak opakovací nebo automatické.


Útočné pušky
Do této části patří veškeré střelné zbraně umožňující střelbu jak jednotlivými ranami tak dávkou na puškové náboje o sníženém výkonu. Typickými představiteli jsou např. StG-44, AK-47 nebo M-16. Obvykle jde o zbraně vzniklé po WWII.


Protitankové zbraně
Do této části patří veškeré zbraně určené ke střelbě na pancéřové nebo jinak zodolněné cíle (budovy, úkryty, pevnůstky...). Typicky se jedná o protitankové a protimaterálové pušky a pancéřovky. Nepatří sem naváděné střely (PTŘS) ani jiné naváděné zbraně.


Ostatní - zatím nezařazeno
Do této části patří veškeré zbraně které nejsou obsaženy v předchozích částech (plamenomety, řízené střely ...) Tato část slouží ke shromáždění zbraní, které dnes není možno zatřídit protože jich není dostatečný počet aby se pro ně zřídila samostatná část.
URL : https://www.valka.cz/Trideni-zbrani-v-sekci-PALNE-ZBRANE-t14416#54441Verze : 1
MOD