Třebovice

zaniklý zámek
     
Název:
Name:
Třebovice Trebovice
Další názvy:
Other Names:
Strzebowitz
Typ:
Style:
zámek chateau
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky small relics
Přístupnost:
Accessibility:
zaniklý defunct
Obec:
Municipality:
Třebovice Třebovice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1377 zmíněna je dříve zde stojící tvrz
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
- -
Poznámka:
Note:
Zámek byl zdemolován v roce 1958, zachoval se jen park.
Původně se jednalo o tvrz (poprvé zmíněna 1377), ta prakticky zanikla. V letech 1684-1697 přestavěna na barokní zámek.
Chateau was demolisioned in 1958, but park still exist.
Zdroje:
Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2796
URL : https://www.valka.cz/Trebovice-t187663#545741 Verze : 1
Třebovice


Tvrz je poprvé připomenuta roku 1377. Tehdy patřila Benešovi z Kravař. Dále je zmiňována spolu s dvorem, mlýnem a ostatním příslušenstvím roku 1424, kdy ji Jan Jičínský z Kravař zapsal své manželce Anežce, kněžně opavské. Po jeho smrti přešly tyto statky do vlastnictví opavských knížat. Václav pak dal Třebovice dál s Porubou a Svinovem do dědičného užívání Janu a Matěji Sobkům z Kornic. V roce 1451 byly Třebovice ve vlastnictví Štěpána Střely mladšího z Chechle. Po jeho smrti připadly jeho synu Jiřímu Střelovi z Chechle. Ten však roku 1313 zemřel, nemaje dědice. Proto přešel jeho majetek na jeho sestru Markétu Střelu z Chechle, provdanou z Bzence z Markvartovic. Ta dala ves synovi Fabiánovi a ten pak roku 1522 je dále postoupil svému bratru Jindřichovi. Roku 1663, kdy tvrz náležela Václavu Sedlnickému z Choltic je hodnocena jako pustá a částečně označena jako sklad obilí. V letech 1684 až 1697 byla přestavěna na barokní zámek a to již za Václava Leopold Gussnara z Komorné. Byl koncipován jako jednoposchoďová budova o obdélném půdorysu. K zámku pak náležel velký panský dvůr. Posledními šlechtickými majiteli zámku byli Stonawští. Když pak 30. března 1944 zemřela Marie Scholzová-Stonawská, začaly se počítat poslední léta jeho existence. Po roce 1945 začal chátrat a nakonec byl zbořen roku 1958. Zámecký park zůstal zachován.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2796
Třebovice - Bethovenovo sousoší je původní výzdobou parku

Bethovenovo sousoší je původní výzdobou parku
Třebovice - Zámecký park

Zámecký park
URL : https://www.valka.cz/Trebovice-t187663#545742 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více