Trebichavský, Ivan

     
Příjmení:
Surname:
Trebichavský Trebichavský
Jméno:
Given Name:
Ivan Ivan
Jméno v originále:
Original Name:
Ivan Trebichavský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby General of the Legal Service
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr. LL.Dr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.04.1910 Trenčín /
23.04.1910 Trencin /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.09.1973 Montreal 16.09.1973 Montreal
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
druhý nejmladší slovenský generál
04/1949 ilegálně emigroval do Spolkové republiky Německo a poté odjel do Kanady
the second youngest Slovak general
04/1949 illegaly emigrated to Western Germany and then moved to Canada
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Obrana 2008 / 09 - www.mod.gov.sk/data/files/1007.pdf
Novomestský spravodajca 2/2014
URL : https://www.valka.cz/Trebichavsky-Ivan-t126700#429179 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Trebichavský Trebichavský
Jméno:
Given Name:
Ivan Ivan
Jméno v originále:
Original Name:
Ivan Trebichavský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1924-DD.MM.1928 Gymnázium, Nové Mesto nad Váhom
DD.MM.1928-DD.MM.1933 Právnická fakulta Univerzisty Komenského, Bratislava
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Grammar School, Nove Mesto nad Vahom
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Law Faculty of the Komensky University, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1936 vojenská soudcovská zkouška, Nejvyšší vojenský soud v Praze
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Judicial Examination, Supreme Military Court in Prague
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1934 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.1938 kapitán
DD.MM.1940 major justice
DD.MM.1943 podplukovník justice
01.08.1945 plukovník justice
19.02.1947 generál justiční služby
06.11.1991 generálmajor in memoriam
DD.MM.1934 Second Lieutenant
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR First Lieutenant
DD.MM.1938 Captain
DD.MM.1940 Major of the Justice
DD.MM.1943 Lieutenant-Colonel of the Justice
01.08.1945 Colonel of the Justice
19.02.1947 General of the Legal Service
06.11.1991 Major-General in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1934-02.11.1938 důstojník justiční služby, Košice
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR vojenský prokurátor, Prešov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR přednosta Vojenského soudu v Bratislavě
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR přednosta Vyššího polního soudu, východní fronta
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR přednosta pobočky Vojenského soudu v Banské Bystrici
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR předseda Vojenského soudu v Bratislavě
19.05.1943-DD.MM.RRRR polní soud Zajišťovací divise, západní Ukrajina - Bělorusko - Itálie
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR předseda Vojenského soudu v Bratislavě, člen Hlavního soudu a pověřený vedením oddělení Vojenského soudu v Banské Bystrici
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR předseda Hlavního polního soudu a zástupce přednosty justiční správy velitelství SNP
01.11.1944-DD.04.1945 v německém zajetí - zajatecké tábory Kaisersteinbruch a Altenburg
01.08.1945-DD.MM.RRRR zástupce prezidenta Nejvyššího vojenského soudu v Praze
26.06.1948-DD.MM.RRRR zbaven funkcí
DD.MM.1934-02.11.1938 Officer of the Justice Service, Kosice
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR Military Prosecutor, Presov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Master of the Military Court in Bratislava
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Master of the Higher Field Court, Eastern Front
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Master of the Branch Office of the Military Court in Banska Bystrica
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR Chief of the Military Court in Bratislava
19.05.1943-DD.MM.RRRR Field Court of the Security Division, Western kraine - White Russia - Italy
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR Chief of the Military Court in Bratislava, member of the Main Court and Chief of the Department of the Military Court in Banska Bystrica
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR Chief of the Main Field Court and Deputy Master of the Justice Service of the Command of the Slovak National Uprising
01.11.1944-DD.04.1945 in German captivity - POW Camps in Kaisersteinbruch and Altenburg
01.08.1945-DD.MM.RRRR Deputy President of the Supreme Military Court in Prague
26.06.1948-DD.MM.RRRR deprived of all functions
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Obrana 2008 / 09 - www.mod.gov.sk/data/files/1007.pdf
Novomestský spravodajca 2/2014
URL : https://www.valka.cz/Trebichavsky-Ivan-t126700#519197 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více