Main Menu
User Menu
římský císař Titus Flavius Vespasianus (39 n.l. - 81 n.l.)


- syn a nástupce Vespasiana, od roku 71 n.l. otcův spoluvládce, samostatně vládl od roku 79 n.l. do r. 81 n.l.
URL : https://www.valka.cz/Titus-t32530#117474Verze : 0
Římsky císař Titus
Rímsky cisár Titus


Titus Flavius Vespasianus sa narodil 30. decembra 39 n. l. v Ríme bol jedným z troch deti Vespasiana, Rímskeho cisára (69-79 n. l.) a Domitilly, dcéry účtovníka. Postavenie rodiny bolo priemerné ale začalo sa vylepšovať pod vládou cisára Claudia (41-54 n. l.), pod ktorým bol Vespasian prudko povýšený. Jeho vystúpenie po triednom rebríčku hralo úlohu v zabezpečení dvorného vzdelania pre jeho syna Tita, ktorý študoval so synom cisára, Britannicom. Obaja boli blízkymi kamarátmi až do smrti Britannica v roku 55 n. l. Titus neskôr zachoval pamiatku svojho priateľa postavením jeho zlatých sôch v paláci a sprevádzaním ďalšej sochy v sprievode okolo Circa Maxima. Intelektuálne výhody dvorného vzdelania, s dôrazom na Grécku a Rímsku literatúru a rečníctvo, a otca, ktorý dosiahol priečku konzula, viedli Tita na ceste senátora. Nie je isté aké úrady presne držal, ale v rokoch 61 až 63 slúžil ako vojenský tribún v Germanií a Britanií v tých istých provinciách, kde jeho otec slúžil ako vojenský legát. Počas toho, čo bol v Británii, zachránil Titus údajne život Vespasiana.


Keď sa vrátil do Ríma v prvých mesiacoch 64 n. l., začal Titus obhajovať na súdoch, najskôr s úmyslom vylepšovať si svoju kariéru. Málo sa vie o jeho politickej kariére potom, čo sa vrátil z Británie, ale je to pravdepodobné, že prešiel cez všetky úrady, ktoré držali mladí senátori. Bolo to koncom roka 63, keď si zobral Arrecinu Tertullu ako svoju ženu. Jej pôvod je neistý, ale zomrela onedlho po svadbe. O nedlho v roku 64 si zobral za manželku Marciu Furnillu. Bol to významný úspech pre jeho rodinu, lebo Marcia pochádzala zo šľachtickej rodiny a bola pravnučka bývalého prokonzúla v Afrike. Upodozrievania z politických sprisahaní boli v Ríme časté, a rodina Marcie sa dostala do Nerovej nepriazne, kvôli tomu aj ich krátke manželstvo skončilo rozvodom. Mal dcéru Iuliu, ale nie je isté, či bola z prvého alebo z druhého manželstva Tita. Väčšina historikov sa prikláňa k verzii že bola z druhého Titovho manželstva a narodila sa roku 64 n. l. Je život nebol šťastný a aj napriek tomu že bola vydatá tak sa do nej zamiloval Titov brat Domitian. Po Titovej smrti dal Domitian odstrániť jej manžela T. Flaviusa Sabinusa III. a začal z ňou žiť. Podľa jednej verzie zomrela keď mala okolo dvadsať rokov pri umelom prerušení tehotenstva, na Domitianov rozkaz.


V roku 66 udelil Nero Vespasianovi mimoriadnu vládu vo východe s úlohou vyriešiť vzburu v Judei. Pravá príčina vojny boli nepokoje v Caeserii a v Jerusaleme, čo viedlo k vyvraždeniu židovských pohlavárov a rímskych vojakov. Ako odpoveď na krízu menoval Nero Vespasiana veliteľom siedmych legií v Syrií a Tita ako legáta pätnastej légie Apolla, „legio XV Apollinaris“. Bolo to zvláštne menovanie, keďže Titus ešte nedržal prétorstvo, súdny úrad, čo obvykle držal senátor pred tým, čo sa stál veliteľom légie. Je celkom jasné, že obidve menovania boli náznakom dôvery Nera voči otcovi a aj synovi.


Po smrti Nera v roku 69 n. l., začali siahať po moci viacerý kandidáti ako Otto, Galba a Vittelius, z ktorých nakoniec víťazne vyšiel Vespasian. Tito počas tohto kritického obdobia napomáhal v upevňovaní podpory pre vlastnú dynastiu na východe rokovaním s mužmi ako Gaius Licinius Mucianus, správca Syrie. Do konca júla 69 n. l. prihlásili sa k Vespasianovi legie v Judei, Egypte a Sýrii po nich nasledovali dunajské légie a 21. decembra, deň po smrti Vitellia, udelil Senát všetky náležité právomoci Vespasianovi. Po týchto dianiach zostal Titus na východe aby dokončil židovskú vojnu obliehaním Jeruzalema, ktorým sa aj najviac preslávil. Násilnými frakcionálnymi nepokojmi a vnútornou nezhodou, bol Jeruzalem tvrdou prekážkou k rímskemu podmaneniu Judei. Mesto bolo postavené na dvoch kopcov a ohraničené silnými múrmi. Titus zaútočil na mesto so štyrmi légiami na jar roku 70 n. l. Za menej než štyri týždne prenikli jeho jednotky cez múry takzvaného „nového mesta“. Iba vnútorná časť mesta a chrám sa ostali brániť. Obliehanie a blokovanie mesta mali za následok hlad. Pri nasledujúcich útokoch bol chrám podpálený a všetci zajatci boli vyvraždení. Tita vyhlásili jeho vojaci za imperátora.


To ako používal Titus obranné múry, veže, katapulty a baranidla v dobíjaní mesta svedčilo o tom, že bol schopným vojenským veliteľom. Titus mal výraznú energiu počas boja a schopnosť vyvolávať hlbokú dôveru voči nemu vo svojich vojakoch. Titus strávil zimu roku 70 n. l. cestovou okolo východu so sprievodom légií a vojnových zajatcov, aby demonštroval silu rímskeho impéria. V tom čase sa datuje aj začiatok jeho romániku s kráľovnou Berenice ktorý trval až do jeho nastúpenia vlády. V roku 75 n. l. si ju tiež priviedol do Ríma spolu s jej bratom Agripom II. a svoju druhú návštevu vykonala v Ríme okolo roku 80. Niekedy ich vzťah prirovnávajú k Caesarovi a Kleopatre.
URL : https://www.valka.cz/Titus-t32530#153851Verze : 0
Titus sa vrátil do Ríma v júni roku 71 n. l. a oslavoval spoločný triumf s Vespasianom za kampaň v Judei. Spoločný triumf bol vykonaný s úmyslom označenia svojho nástupcu na tróne. V roku 72 n. l. /alebo 73/ bol Titus tiež menovaný ako pretoriánsky prefekt so zodpovednosťou za vojenské jednotky v Ríme. V rokoch 73 až 74 bol menovaný censorom. Titus je tradične známy ako šikovný falšovateľ spisov. Vravelo sa tiež že bol „arogantný a tyranický,“ v tom, že odsúdil podozrievavé osoby v tábore „nátlakom verejnosti a nie právnym súdom.“ Ťažko sa dá posúdiť či ten obraz Tita je skutočne správny z dôvodu že vo svojich rukách mal obrovskú moc a robil skoro všetku špinavú prácu pre svojho otca. Na druhej strane bol Titus tiež zobrazený ako schopný a pracovitý správca počas tých rokov, ktorý sa zúčastňoval zasadaní senátu a sa s ním radil, a ktorí všeobecne sa dobre vyšiel so všetkými frakciami. Všetky oficiálne právomoci cisára dostal Titus až 24. júna 79 n. l., po smrti svojho otca kde si aj prevzal meno Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustus.


Pred tým, čo sa stál cisárom sa všetci obávali, že bude druhým Nerom, predstava, ktorá možno vznikla z jeho stykov s Berenicou, jeho údajnej krutosti vo funkcii pretoriánskeho prefekta a chýrov o jeho nemravných sexuálnych činoch. Ale hneď potom, čo sa dostal k moci nenaplnil obavy a jeho vláda sa po celý čas držala v dobrom svetle. Od začiatku svojej vlády chcel Titus svoju Flaviansku dynastiu predstaviť ako zákonitých nástupcov Iuliansko-Claudijskej dynastii. Založil chrám pre svojho otca Vespasiana, v ktorom sídlil jeho kult (prvý, čo nebol spojený s predchádzajúcou dynastiou), bol dokončený Domitianom a dostal meno Chrám Vespasiana a Domitia.


Obrovské sumy peňazí venoval rozsiahlym projektom budovania Ríma, najmä dokončeniu budovania Flavian Amphitheatre - Kolosea. Na oslávenie otvorenia usporiadal Titus stodňový festival, s námornými bojmi na umelom jazere, pechotnými bojmi, honbami divokých zvierat.


Vybudoval aj nové Imperiálne kúpele na juhovýchod od Amphitheatra a začal pracovať na Oblúku Tita, ktorý chcel vybudovať ako monument na pamiatku víťazstva počas židovskej vojny. Veľké sumy peňazí tiež investoval v Itálii a provinciách na vybudovanie ciest. Po výbuchu Vesuv 24. júla roku 79. n. l. ktorý pochoval mesta Stabiae, Heculaneum Oplontis a Pompeje, venoval peniaze na zabezpečenie pomoci obetiam. Podstatne prispel aj k oprave Ríma po pustošivom požiari ktorý trval tri dni, čo zničil veľkú časť mesta v roku 80 n. l. Mal povesť štedrého a geniálneho cisára, a tak isto mal aj výborné organizátorsko-finančné schopnosti. Pokladnicu nechal plnú a vedel sa rýchlo a účinne postaviť prírodným katastrofám. Dejepisec Cassius Dio /bol to skôr jeho oponent/ ohodnotil Tita „V oblasti finančnej bol Titus opatrný a na nepotrebné veci nikdy nemíňal.“ Krátkosť vlády Tita neumožňuje objektívne zhodnotenie jeho politiky. Dá sa zistiť, že úradníci a priatelia boli opatrne vyberaní, a jeho legislatívne počínanie sa sústredilo na populárne sociálne projekty, z čoho získala najmä armáda v oblasti vlastnenia pôdy, zosobášenia, a závetnej slobody. V provinciách pokračoval Titus s politikou svojho otca v posilňovaním pevnosti a ciest na východ a na Dunaj.


Titus zomrel na zimnicu alebo maláriu 13. septembra roku 81 n. l. pri návšteve minerálnych prameňov v Aquae Cutiliae len 26 mesiacov po tom, čo nastúpil k moci.


Je ťažké posúdiť vplyv Tita v vojnách v rokoch 67-68 n. l. Zdroj Židovské Vojny od Josepha ktorý bol žid silno naklonený Rimanom, ho vždy zobrazuje priaznivo. Titus hral dôležitú úlohu v podmanení aspoň piatich búriacich sa miest počas tohto obdobia, ale nikdy nepodmanil v celku mesto, čo malo vybudovanú svoju vlastnú obranu /okrem Jeruzalema, ale to bolo pri ukončení vojny/. Ale aj tak, schopnosť vykonával úlohy, ktoré mu boli podávané, a pri tom sa vyznačil ako odvážny a úspešný vojenský veliteľ. Titus sa narodil s podstatnou múdrosťou a mnohými danosťami a vlohami pre cisára od jeho prvého vzdelávania až po jeho úlohy počas vlády Vespasiana. Cassius Dio skonštatoval, že povesť Tita bolo vylepšovaná vďaka jeho skorej smrti. Mnohí antickí spisovatelia majú tendenciu robiť z Tita hrdinu, ale na základe dôkazov bola jeho vláda nepopierateľne pozitívna. Pokračoval v práci svojho otca v založení silnej dynastie a udržoval vysokú úroveň ekonomickej a administratívnej úspešnosti v Itálií a v provinciách. Pri tom posilňoval úlohu cisára a vytvoril model ktorý bol základom vlád Traiana a jeho nástupcov. Obdobie jeho vládnutia patrilo k politicky najpokojnejším. Bol veľmi populárny u vojakov. V rímskych dejinách patril k najobľúbenejším panovníkom. Jeho postava ožila aj Mozartovej opere „La clemenza di Tito“ (Titová dobrosrdečnosť). Po jeho smrti nastúpil vládu jeho brat Domitian, ktorý sa považuje za jedného z najhorších a najkrvavejších tyranov v rímskych dejinách.
URL : https://www.valka.cz/Titus-t32530#153852Verze : 0
Prehľad pôct a titulov od roku 69 do roku 81:
Tribún ľudu – I. až XI.
Imperátor – I. až XII.
Konzul – I. až VIII.
Censor (73), Caesar (69), Avgustus (79), Pontifex Maximus – Najvyšší kňaz (79), Otec vlasti (79).
URL : https://www.valka.cz/Titus-t32530#153853Verze : 0
Ještě poznámka k Titovu hodnocení - jeho vláda byla sice jak zde bylo napsáno krátká na to, aby se dala zhodnotit, ale Titus se již dlouhá léta před tím spolupodílel na vládě svého otce Vespasiana, jehož vláda bezesporu úspěšná byla.
URL : https://www.valka.cz/Titus-t32530#154064Verze : 0
Pripojim portrét na minci
URL : https://www.valka.cz/Titus-t32530#154066Verze : 0