Main Menu
User Menu
Reklama

Thoř, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Thoř
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Thoř
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
divisní generál, generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.12.1898 Turnov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.05.1980
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupce velitele dělostřelectva MNO
velitel, Hlavní týl
náměstek ministra národní obrany pro věci materiální
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Bílek, Jiří: Vojáci druhé kategorie aneb Neříkejte jim černí baroni, Knižní klub, Praha 2010
URL : https://www.valka.cz/Thor-Vaclav-t123768#421433Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Thoř
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Thoř
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1929-DD.MM.1929 Dělostřelecká střelecká škola Olomouc
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.10.1950 brigádní generál
01.01.1952 divisní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1948-18.10.1948 Velitel : Velitelství dělostřelectva 5. divise
18.10.1948-DD.05.1949 Velitel : Velitelství dělostřelectva 5. divise
DD.07.1949-DD.08.1950 Velitel : Velitelství dělostřelectva I. sboru
DD.12.1950-01.01.1952 Velitel : Hlavní týl

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

30.04.1955

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 508

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Bílek, Jiří: Vojáci druhé kategorie aneb Neříkejte jim černí baroni, Knižní klub, Praha 2010
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Thor-Vaclav-t123768#561834Verze : 0
MOD
Václav Thoř vystudoval obchodní akademii a v roce 1916 byl povolán jako jednoroční dobrovolník. Nasazen byl na italském válčišti, kde utrpěl těžké zranění. Nicméně v armádě zůstal a prošel boji na Slovensku. V říjnu 1920 se stal důstojníkem z povolání, přičemž prošel různými nižšími velitelskými posty u dělostřelectva. V roce 1936 nastoupil jako referent na ministerstvu národní obrany.
V roce 1940 byl zatčen a odsouzen. Válku strávil v různých věznicích a koncentračních táborech.
V červnu 1945 byl jmenován pobočníkem velitele dělostřelectva MNO a současně byl členem přijímací komise. Od března 1947 do srpna 1950 prošel řadou vyšších velitelských funkcí u dělostřelectva. V srpnu 1950 byl jmenován zástupce velitele dělostřelectva MNO. V prosinci 1950 se stal velitem Hlavního týlu a v lednu 1950 náměstkem ministra národní obrany pro věci materiální. V červnu 1955 odešel do zálohy.


Zdroj:
Bílek, Jiří: Vojáci druhé kategorie aneb Neříkejte jim černí baroni, Knižní klub, Praha 2010
URL : https://www.valka.cz/Thor-Vaclav-t123768#421462Verze : 1
MOD