Main Menu
User Menu

Těšínský prapor [1918-1918]

     
Název:
Name
Těšínský prapor
Originální název:
Original Name:
Těšínský prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.10.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.11.1918
Následovník:
Successor:
XI. asistenční setnina Národní gardy
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.10.1918-07.11.1918 31. střelecký pluk
07.11.1918-11.11.1918 Vojenské velitelství v Moravské Ostravě
Dislokace:
Deployed:
30.10.1918-07.11.1919 Těšín
07.11.1918-11.11.1918 Orlová

Velitel:
Commander:
30.10.1918-11.11.1918 Pavlík (nadporučík v záloze)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

1)
Poznámka:
Note:
1) I když nesl název Těšínský prapor, jeho počty nedosahovaly ani počtů setniny. 07.11.1918 měl ve stavu 12 důstojníků, 50 mužů a 2 kulomety.
Zdroje:
Sources:
Ježek, Zdeněk: Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v létech 1918-1918, Praha 1937
URL : https://www.valka.cz/Tesinsky-prapor-1918-1918-t118096#406793Verze : 1
MOD