Main Menu
User Menu

Terminologie a překlady názvů POL -> CZE

Diskuse
Vážení kolegové,
abych se mohl kompetentně pustit do tabulkování polských jednotek v období mobilizace a války v roce 1939, musím si ujasnit českou a americkou (anglickou?) terminologii. Proto jsem přistoupil k dílu a po několika dnech pro mne vcelku usilovné práce Wink (to víte, po 60 už to nejde tak rychle) Evil or Very Mad jsem v tabulkách polského Mobilizačního plánu "W" vyhledal snad všechny typy jednotek a institucí, které byly do tohoto plánu zahrnuty. K nim jsem přiřadil rovněž názvy jednotek, které sice nebyly postaveny podle mobilizačního plánu, ale vznikaly v průběhu bojů. Českou terminologii jsem vyhledával v Encyklopedii branné moci Republiky československé - protože se jedná zhruba o to samé historické období, i když názvy jednotek válečného stavu se často liší od názvů "mírových" jednotek. Jak můžete zjistit v přiložené tabulce, tak různorodost názvů je značná, u většiny jsem nebyl schopen dohledat české názvy, a tak jsem se pokusil jejich český ekvivalent vytvořit. Jsou to velmi často sousloví, jejichž správným uspořádáním slov si nejsem na 100 % jistý. I když vím, že své práce máte habaděj, přesto Vás prosím o rady a připomínky. Americkou (anglickou?) terminologií jsem se už také začal zabývat a postupně ji budu vkládat do tabulky - prozatím do své vnitřní a později ji rovněž dám k opřipominkování.

část I: a-d
Polsky Česky
armia armáda
Armia "Karpaty" Armáda "Karpaty"
batalion prapor
batalion karabinów maszynowych kulometný prapor
batalion karabinów maszynowych i broni towarzyszących prapor kulometů a doprovodných zbraní
batalion karabinów maszynowych specjalny kulometný prapor speciálního určení
batalion czołgów lekkich prapor lehkých tanků
batalion KOP prapor SOP
batalion marszowy pochodový prapor
batalion marszowy typ specjalny pochodový prapor speciálního určení
Batalion Marynarzy Námořnický prapor
batalion morski námořní prapor
batalion motorowy saperów motorizovaný ženijní prapor
batalion ON prapor NO
batalion pancerny obrněný prapor
batalion piechoty pěší prapor
batalion piechoty typ specjalny pěší prapor speciálního určení
Batalion przeciwpancerny Warszawskiej Brygady Pancerno Motorowej Protitankový prapor Varšavské tankové a motorizované brigády
batalion radiodozorowania prapor radiotechnického zabezpečení
batalion rezerwowy záložní prapor
batalion saperów typ I ženijní prapor typ I
batalion saperów typ II a ženijní prapor typ II a
batalion saperów typ II b ženijní prapor typ II b
batalion specjalny prapor speciálního určení
Batalion Stołeczny Metropolitní prapor
batalion strzelców střelecký prapor
batalion szkolny lotnictwa školní letecký prapor
batalion wartowniczy strážní prapor
batalion zapasowy náhradní prapor
batalion zapasowy Flotylli Rzecznej náhradní prapor Říční flotily
bateria baterie
bateria armat kanonová baterie
bateria armat ciężkich typ I baterie těžkých kanonů typ I
bateria armat ciężkich typ II baterie těžkých kanonů typ II
bateria artylerii dělostřelecká baterie
bateria artylerii górskiej horská dělostřelecká baterie
bateria artylerii konnej jízdní dělostřelecká baterie
bateria artylerii KOP dělostřelecká baterie SOP
bateria artylerii lekkiej lehká dělostřelecká baterie
bateria artylerii pomiarowej měřická dělostřelecká baterie
1Bateria Ciągnikowa Artylerii Przeciwlotniczej 1. přívěsná protiletadlová dělostřelecká baterie
bateria haubic houfnicová baterie
bateria haubic ciężkich typ I baterie těžkých houfnic typ I
bateria haubic ciężkich typ II baterie těžkých houfnic typ II
Bateria im. H. Laskowskiego Baterie H. Laskowského
bateria marszowa pochodová baterie
bateria motorowa motorizovaná baterie
bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej 40 mm typ A 40 mm motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A
bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej 40 mm typ B 40 mm motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu B
bateria półstała artylerii przeciwlotniczej 75 mm typ I 75 mm polostálá protiletadlová dělostřelecká baterie typu I
bateria półstała artylerii przeciwlotniczej 75 mm typ II 75 mm polostálá protiletadlová dělostřelecká baterie typu II
bateria samochodowa artylerii przeciwlotniczej samohybná protiletadlová dělostřelecká baterie
baza balonowa balonová základna
baza lotnicza letecká základna
baza okrętów podwodnych ponorková základna
Baza Wysunięta z Pogotowiem Technicznym Předsunutá základna s technickou pohotovostí
Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych Výzkumný technický ústav útočné vozby
Biuro Badań Technicznych Saperów Výzkumný technický ústav ženijního vojska
Biuro Badań Technicznych Wojsk Łączności Výzkumný technický ústav spojovacího vojska
Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża Informační kancelář Polského červeného kříže
Biuro Inspektora Saperów Sztabu Głównego Úřad ženijního inspektora při Hlavním štábu
Biuro Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Vojenský úřad Ministerstva vnitřních záležitostí
brygada brigáda
Brygada Bombowa Bombardovací brigáda
brygada górska strzelców horská střelecká brigáda
brygada kawalerii jezdecká brigáda
brygada KOP brigáda SOP
brygada ON brigáda NO
Brygada Pościgowa Stíhací brigáda
brygada piechoty pěší brigáda
Centrala Odbioru Materiałów Uzbrojenia Přejímací ústředna výzbrojního materiálu
Centrala Sygnałowa Hel Signální ústředna Hel
Centralna Przychodnia Lekarska Ústřední zdravotní středisko
Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 Výcvikové středisko letectva č. 1
Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej Výcvikové středisko protiletecké a protiplynové obrany
Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty Výcvikové středisko námořních specialistů
ciężka kolumna pontonowa typ I těžká pontonová kolona typ I
Czerwoni Kosynierzy Červení kosyníři
czołówka chirurgiczna čelní chirurgická skupina
czołówka reparacyjna broni pancernej čelní opravárenská jednotka útočné vozby
czołówka warsztatowa mostów kolejowych typ I čelní dílenská jednotka železničních mostů typ I
czołówka warsztatowa mostów kolejowych typ II čelní dílenská jednotka železničních mostů typ II
czołówka warsztatów uzbrojenia čelní výzbrojní dílenská jednotka
Dom dla Byłych Wojskowych Rajcza Domov pro bývalé vojáky Rajcza
dom ozdrowieńców dům pro rekonvalescenty
dowódca velitel
dowództwo velitelství
dowództwo bazy wysuniętej velitelství předsunuté základny
Dowództwo Floty Velitelství loďstva
Dowództwo Flotylli Pińskiej Velitelství Piňské flotily
Dowództwo KOP Velitelství SOP
Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża Morskiego Velitelství pozemní obrany pobřeží
Dowództwo Morskiej Obrony Wybrzeża Morskiego Velitelství námořní obrany pobřeži
Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej Velitelství protiletecké a protiplynové obrany
Dowództwo Okręgu Korpusu Velitelství sborové oblasti
Dowództwo Rejonu Umocnionego Hel Velitelství opevněné oblasti Hel
Dowództwo Wojsk Kolejowych w Polu Polní velitelství železničního vojska
dowództwo zespołów okrętów Rzeczpospolitej Polskiej Velitelství skupiny lodí Polské republiky
drużyna gołębi pocztowych družstvo poštovních holubů
drużyna parkowa łączności spojovací parkové družstvo
drużyna parkowa uzbrojenia výzbrojní parkové družstvo
drużyna piekarska pekařské družstvo
drużyna przeprawowa pionierów piechoty pěchotní přechodové zákopnické družstvo
drużyna radiokorenspondencyjna lotnicza družstvo letecké radiokorespondence
drużyna rtownicza Polskiego Czerwonego Krzyża záchranné družstvo Polského červeného kříže
dywizja divize
dywizja legionów legionářská divize
dywizja piechoty pěší divize
dywizja piechoty górskiej horská pěší divize
dywizja piechoty rezerwowa záložní pěší divize
dywizjon (artyleria) oddíl
dywizjon kawalerii KOP jezdecká korouhev SOP
dywizjon (lotnictwo) peruť
dywizjon artylerii ciężkiej motorowej motorizovaný těžký dělostřelecký oddíl
dywizjon artylerii ciężkiej typ I těžký dělostřelecký oddíl typ I
dywizjon artylerii ciężkiej typ II těžký dělostřelecký oddíl typ II
dywizjon artylerii konnej jízdní dělostřelecký oddíl
dywizjon artylerii KOP dělostřelecký oddíl SOP
dywizjon artylerii lekkiej lehký dělostřeleký oddíl
dywizjon artylerii lekkiej motorowej motorizovaný lehký dělostřelecký oddíl
dywizjon artylerii motorowej motorizovaný dělostřelecký oddíl
Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej Oddíl pobřežního dělostřelectva
dywizjon artylerii najcięższej motorowej motorizovaný nejtěžší dělostřelecký oddíl
dywizjon bojowy bojový oddíl
dywizjon bombowy bombardovací peruť
dywizjon Flotylli oddíl flotily
dywizjon kawalerii jezdecká korouhev
Dywizjon Kontrtorpedowców Oddíl torpédoborců
dywizjon liniowy řadová peruť
Dywizjon Minowców Oddíl minolovek
dywizjon motorowy artylerii przeciwlotniczej motorizovaný protiletadlový dělostřelecký oddíl
dywizjon myśliwski stíhací peruť
Dywizjon Okrętów Podwodnych Ponorkový oddíl
Dywizjon Okrętów Pomocniczych Oddíl pomocných lodí
dywizjon pancerny obrněná korouhev
dywizjon pociągów pancernych oddíl obrněných vlaků
dywizjon półstały artylerii przeciwlotniczej polostálý protiletadlový dělostřelecký oddíl
dywizjon przeciwpancerny protitanková korouhev
dywizjon rozpoznawczy průzkumná korouhev
dywizjon samochodowy artylerii przeciwlotniczej samoběžný protiletadlový dělostřelecký oddíl
dywizjon szkolny bazy lotniczej školní peruť letecké základny
dywizjon zmotoryzowany artylerii przeciwlotniczej motorizovaný protiletadlový dělostřelecký oddíl
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-nazvu-POL-CZE-t120538#413526Verze : 0
MOD
Část 2: e-n
Ekspozytura nr 1 Oddziału II Sztabu Głównego Pobočka č. 1 II. odboru Hlavního štábu
eskadra letka
eskadra bombowa bombardovací letka
eskadra bombowa lekka lehká bombardovací letka
eskadra ćwiczebna bombowa cvičná bombardovací letka
eskadra ćwiczebna obserwatorów cvičná pozorovací letka
eskadra ćwiczebna pilotażu cvičná letka pilotáže
eskadra liniowa řadová letka
eskadra lotnicza letka
eskadra myśliwska stíhací letka
eskadra obserwacyjna pozorovací letka
eskadra rozpoznawcza průzkumná letka
eskadra szkolna školní letka
eskadra sztabowa štábní letka
eskadra towarzysząca doprovodná letka
eskadra treningowa cvičná letka
eskadra wywiadowcza zvědná letka
eskadra zapasowa náhradní letka
filia parku stałego broni pancernej pobočka stálého parku útočné vozby
Filia Składnicy Saperskiej nr 3 Pobočka ženijní zásobárny č. 3
Filia Składnicy Uzbrojenia Pobočka výzbrojní zásobárny
forteczna kompania łączności pevnostní spojovací rota
forteczna kompania saperów pevnostní ženijní rota
front front
Gabinet Wojskowy Prezydenta Vojenská kancelář prezidenta
Garnizonowa Izba Chorych Katowice Posádková nemocnice Katovice
Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych Generální inspektorát branné moci
Główna Poczta Polowa Hlavní polní pošta
Główna Składnica Balonowa Hlavní polní pošta
Główna Składnica Broni Pancernych Hlavní sklad útočné vozby
Główna Składnica Lotnicza Hlavní letecký sklad
Główna Składnica Materiałowa Marynarki Wojennej Hlavní materiální sklad válečného námořnictva
Główna Składnica Materiałów pędnych i Smarów Hlavní sklad PHM a maziv
Główna Składnica Minierska Hlavní minérský sklad
Główna Składnica Mostów Kolejowych Hlavní sklad železničních mostů
Główna Składnica Mundurowa Hlavní oděvní sklad
Główna Składnica Nawierzchni Kolejowych Hlavní sklad železničních svršků
Główna Składnica Sanitarna Hlavní zdravotnický sklad
Główna Składnica Saperska Hlavní ženijní sklad
Główna Składnica Taborowa Hlavní vozatajský sklad
Główna Składnica Uzbrojenia Hlavní zbrojní sklad
Główna Składnica Wojsk Łączności Hlavní sklad spojovacich vojsk
Główna Sortownia Poczty Polowej Hlavní třídírna polní pošty
Główny Pełnomocnik Polskiego Czerwonego Krzyża Hlavní zplnomocněnec Polského červeného kříže
Gołębnik o zadaniach specjalnych Holubník pro zvláštní úkoly
grupa dyspozycyjna personelu dispoziční skupina personálu
grupa forteczna pevnostní skupina
grupa fortyfikacyjna opevňovací skupina
grupa kompanii asystencyjnych skupina asistenčních rot
grupa kutrów uzbrojonych skupina ozbrojených
grupa marszowa służb typ I pochodová skupina služeb typ I
grupa marszowa służb typ II pochodová skupina služeb typ II
grupa motorówek sztabowych skupina štábních motorových člunů
grupa operacyjna operační skupina
Grupa Operacyjny generała Przewłockiego Operační skupina Przewłocki
Grupa Operacyjny generała Przewłockiego Operační skupina gen.Przewłockého
grupa operacyjna kawalerii jezdecká operační skupina
Grupa Operacyjna KOP Operační skupina SOP
Grupa Osłonowa "Czersk" Krycí skupina "Czersk"
grupa rezerwowa personelu dla władz centralnych záložní personální skupina pro ústřední úřady
grupa specjalistów typ I odborná skupina typ I
grupa taborów bojowych skupina bojových trénů
grupa taborów transportowych skupina dopravních trénů
grupa wojsk kolejowych skupina železničních vojsk
Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa Letecký lékařský vyšetřovací ústav
Instytut Chirurgii Urazowej Ústav úrazové chirurgie
Instytut Przeciwgazowy Protiplynový ústav
Instytut Przyrodoleczniczy im. J. Piłsudskiego Fyzioterapický ústav J. Piłsudského
Instytut Techniczny Intendentury Technický ústav intendanctva
Instytut Techniczny Lotnictwa Letecký technický ústav
Instytut Techniczny Uzbrojenia Zbrojní technický ústav
Kadra Floty Kádr námořnictva
Kadra Flotyli Rzecznej Kádr říční flotily
kadra mobilizacyjna służby zdrowia mobilizační kádr zdravotnictva
kadra mobilizacyjna taborów mobilizační kádr vozatajstva
kadra personalna personální kádr
kadra personelu kádr personálu
kadra rejonu etapowego kádr etapní oblasti
Kadra Wyższej Szkoły Wojennej Kádr Vysoké školy válečné
Kapituła Orderu Virtuti Militari Kapitula Řádu Virtuti Militari
kasa polowa polní pokladna
Kierownictwo Fabrykacji Lotniczej Vedení letecké výroby
kierownictwo intendentury zaopatrzenia polowego vedení polního intendančního zasobování
Kierownictwo Marynarki Wojennej Velení válečného námořnictva
Kierownictwo Prac Pomiarowych i Hydrograficznych Velení měřických a hydrografických prací
Kierownictwo Remontów Remontní velení
kierownictwo robót pracovní vedení
Kierownik Wojskowej Służby Meteo Vedoucí vojenské meteorologické služby
Kierownictwo Zaopatrzenia Broni Pancernej Vedení zásobování útočné vozby
Kierownictwo Zaopatrzenia Intendentury Vedení zásobování intendantstva
Kierownictwo Zaopatrzenia Lotnictwa Vedení zásobování letectva
Kierownictwo Zaopatrzenia Sanitarnego Vedení zásobování zdravotnictva
Kierownictwo Zaopatrzenia Saperów Vedení zásobování ženijního vojska
Kierownictwo Zaopatrzenia Taborów Vedení zásobování vozatajstva
Kierownictwo Zaopatrzenia Uzbrojenia Vedení zásobování výzbrojní služby
Kierownictwo Zaopatrzenia Wojsk Łączności Vedení zásobování spojovacího vojska
Kierownik Zaopatrzenia Polowego Uzbrojenia Vedoucí polního zásobování výzbrojí
kolumna amunicyjna muniční kolona
kolumna amunicyjna artylerii ciężkiej typ I muniční kolona těžkého dělostřelectva typ I
kolumna amunicyjna artylerii ciężkiej typ II muniční kolona těžkého dělostřelectva typ II
kolumna dezynfekcyjna Okręgu Korpusu dezinfekční kolona Sborové oblasti
kolumna dezynfekcyjno-kąpielowa Polskiego Czerwonego Krzyża dezinfekčně-koupelová kolona Polského červeného kříže
kolumna samochodowa Portu Wojennego Gdynia automobilní kolona Válečného přístavu Gdyně
kolumna samochodów ciężarowych lotnictwa nákladní automobilní kolona letectva
kolumna samochodów ciężarowych typ I nákladní automobilní kolona typ I
kolumna samochodów ciężarowych typ II nákladní automobilní kolona typ II
kolumna samochodów ciężarowych w kraju zápolní nákladní automobilní kolona
Kolumna Samochodów Lądowej Obrony Wybrzeża Automobilní kolona Pozemní obrany pobřeží
Kolumna Samochodów Ministerstwa Spraw Wojskowych Automobilní kolona Ministerstva Vojenských záležitostí
kolumna samochodów osobowych osobní (štábní?) automobilní kolona
kolumna samochodów osobowych i sanitarnych w kraju zápolní osobní a zdravotnická kolona
Kolumna Samochodów Osobowych Kwatery Głównej Naczelnego Wodza Osobní (štábní?) automobilní kolona Hlavního stanu Vrchního velitele
kolumna samochodów sanitarnych typ I zdravotní automobilní kolona typ I
kolumna samochodów sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża typ I zdravotní automobilní kolona Polského červeného kříže typ I
kolumna sanitarna konna jezdecká zdravotní kolona
kolumna taborowa jednokonna jednospřežná vozatajská kolona
kolumna taborowa kawalerii jednokonna typ I jednospřežná vozatajská kolona jezdectva typ I
kolumna taborowa kawalerii jednokonna typ II jednospřežná vozatajská kolona jezdectva typ II
kolumna taborowa kawalerii parokonna typ I dvouspřežná vozatajská kolona jezdectva typ I
kolumna taborowa kawalerii parokonna typ II dvouspřežná vozatajská kolona jezdectva typ II
kolumna taborowa parokonna dvouspřežná vozatajská kolona
komenda bazy lotniczej velitelství letecké základny
komenda miasta typ I velitelství města typ I
komenda miasta typ II velitelství města typ II
komenda miasta typ specjalny velitelství města speciálního typu
komenda obozu ćwiczeń velitelství vojenského újezdu
Komenda Grupy Szkół Velitelství skupiny škol
komenda placu typ I posádkové velitelství typ I
komenda placu typ II posádkové velitelství typ II
komenda portu wojennego velitelství válečného přístavu
komenda rejonu etapowego velitelství etapního prostoru
komenda rejonu uzupełnień velitelství doplňovacího prostoru
kompania rota
kompania asystencyjna asistenční rota
kompania balonów obserwacyjnych balonová pozorovací rota
kompania balonów zaporowych balonová přehradná rota
kompania czołgów lekkich rota lehkých tanků
kompania czołgów rozpoznawczych rota průzkumných tanků
kompania dozorowania przeciwlotniczego rota protiletadlové výstrahy
kompania drogowo-kolejowa železniční traťová rota
kompania forteczna KOP pevnostní rota SOP
kompania gospodarcza pomocná rota
kompania gospodarcza kwatery głównej brygady KOP pomocná rota velení brigády SOP
kompania gospodarcza kwatery głównej dywizji piechoty pomocná rota velení pěší divize
kompania graniczna KOP hraniční rota SOP
kompania karabinów maszynowych kulometná rota
kompania karabinów maszynowych batalionu piechoty typ specjalny kulometná rota pěšího praporu speciálního určení
kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszących rota kulometů a doprovodných zbraní
kompania kolarzy cyklistická rota
kompania kolarzy typ specjalny cyklistická rota speciálního určení
kompania lotniskowa letištní rota
kompania łączności spojovací rota
kompania łączności Wielkiej Kwatery Głównej spojovací rota Hlavního stanu
kompania marszowa batalionu karabinów maszynowych specjalna pochodová rota kulometného praporu speciálního určení
kompania marszowa batalionu strzelców pochodová rota střeleckého praporu
kompania marszowa saperów pochodová ženijní rota
kompania marszowa telegraficzna pochodová telegrafní rota
kompania mostów ciężkich typ I těžká mostní rota typ I
kompania mostów ciężkich typ II těžká mostní rota typ II
kompania mostów kolejowych železniční mostní rota
kompania moździerzy minometná rota
kompania obsługi węzła lotnisk rota obsluhy letištního uzlu
kompania odwodowa KOP záložní rota SOP
kompania ochrony linii kolejowych rota ochrany železničních tratí
kompania parkowa uzbrojenia zbrojní parková rota
kompania portowa bazy lotniczej přístavní rota letecké základny
kompania przeciwlotnicza karabinów maszynowych typ A protiletadlová kulometná rota typ A
kompania przeciwlotnicza karabinów maszynowych typ B protiletadlová kulometná rota typ B
kompania przeciwpancerna typ I protitanková rota typ I
kompania przeciwpancerna typ II protitanková rota typ II
kompania przeprawowa rota vodních přepravních prostředků
kompania radio radiová rota
kompania reflektorów przeciwlotniczych protiletadlová světlometná rota
kompania rezerwowa specjalistów floty záložní rota námořních specialistů
kompania robocza pracovní rota
kompania robocza drogowo-kolejowa železničně traťová pracovní rota
kompania rozdzielczo-eksploatacyjna distribuční provozní rota
kompania ruchowo-kolejowa železniční provozní rota
kompania samochodów pancernych rota obrněných automobilů
kompania sanitarna zdravotnická rota
kompania saperów ženijní rota
kompania saperów KOP ženijní rota SOP
kompania stacyjna łączności staniční spojovací rota
kompania strzelecka střelecká rota
kompania strzelecka batalionu piechoty typ specjalny střelecká rota pěšího praporu speciálního určení
kompania strzelecka desantowa výsadková střelecká rota
kompania sztabowa štábní rota
kompania techniczno-gospodarcza technicko-hospodářská rota
kompania telefoniczna telefonní rota
kompania telefoniczna budowlana stavební telefonní rota
kompania telefoniczna kablowa kabelová telefonní rota
kompania wartownicza strážní rota
kompania wartownicza bazy lotniczej strážní rota letecké základny
kompania zapasowa morskich batalionów nahradní rota námořních praporů
kompania zaporowa ženijní zatarasovací rota
kompania zwiadowcza průzkumná rota
korpus sbor
Korpus Interwencyjny Intervenční sbor
Korpus Ochrony Pogranicza (KOP) Sbor ochrany pohraničí (SOP)
krajowy szpital weterynaryjny typ I zápolní veterinární nemocnice typ I
krajowy szpital weterynaryjny typ II zápolní veterinární nemocnice typ II
Kwatera Główna Sztabu Naczelnego Wodza Hlavní stan Štábu vrchního velitele
kwatera główna velení
kwatermistrz ubytovatel
kwatermistrzostwo technická a hospodářská správa
lekka kolumna pontonowa typ I lehká pontonová kolona typ I
lekka kolumna pontonowa typ II lehká pontonová kolona typ II
lokalny pluton łączności Hel místní spojovací četa Hel
Lotnictwo Armii "Modlin" Letectvo armády "Modlin"
Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSW) Ministerstvo vojenských záležitostí (MVZ)
Morska Brygada ON Námořní brigáda NO
Morska Kompania Łączności Námořní spojovací rota
Morska Kompania Reflektorów Przeciwlotniczych Námořní světlometná rota
Morska Kompania Saperów Námořní ženijní rota
Morska Rezerwowa Kompania Saperów Záložní námořní ženijní rota
Morski Dywizjon Artylerii Lekkiej Námořní lehký dělostřelecký oddíl
morski dywizjon artylerii przeciwlotniczej námořní protiletadlový dělostřelecký oddíl
Morski Dywizjon Lotniczy Námořní letecká peruť
Morski Dywizjon Żandarmerii Námořní oddíl polního četnictva
Morski Park Lotniczy Námořní letecký park
Morski Pluton Gazowo-Chemiczny Námořní plynově-chemická četa
morski pułk strzelców námořní střelecký pluk
Morski Rejon Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Námořní oblast tělesné výchovy a branné přípravy
Morski Sąd Wojenny Námořní vojenský soud
motorowy pluton parkowy uzbrojenia motorizovaná zbrojní parková četa
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego (od 01.09.1939) Hlavní velitelství polské armády
nadzór techniczny fabryczny typ I tovární technický dozor typ I
nadzór techniczny fabryczny typ II tovární technický dozor typ II
nadzór techniczny fabryczny typ III tovární technický dozor typ III
Najwyższy Sąd Wojskowy Nejvyšší vojenský soud
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-nazvu-POL-CZE-t120538#413527Verze : 0
MOD
Část 3: o-z


Obóz dla uchodźców z byłej armii Czechosłowackiej Tábor pro utečence z bývalé čs armády
obóz jeńców zajatecký tábor
obóz rozdzielczy jeńców rozřazovací zajatecký tábor
Obóz Szybowcowy Plachtařský tábor
Obrona Narodowa (ON) Národní obrana (NO)
obszar warowny opevněný prostor
Obwodowa Komenda Przysposobienia Wojskowego Obvodní velielství branné přípravy
odcinek obronny obranný úsek
oddział kanonierek rzecznych jednotka říčních dělových člunů
oddział maskowania maskovací jednotka
oddział minowo-gazowy minérsko-plynová jednotka
Oddział Ochronny żandarmerii Naczelnego Dowództwa Ochranná jednotka polního četnictva Hlavního velitelství
oddział portowy bazy lotniczej přístavní jednotka letecké základny
oddział rezerw służby intendentury jednotka záloh intendanční služby
oddział sanitarny ze statkiem sanitarnym zdravotnická jednotka se zdravotnickou lodí
oddział wydzielony vyčleněná jednotka
Oddział Zamkowy Prezydenta Prezidentská zámecká jednotka
odkażalnia kolejowa železniční dekontaminační jednotka
odkażalnia polowa polní dekontaminační jednotka
okręg korpusu sborová oblast
okręgowa składnica mundurowa oblastní oděvní sklad
okręgowa składnica taborów oblastní vozatajský sklad
okręgowy urząd wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oblastní úřad tělesné výchovy a branné přípravy
organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych ubytovatelské orgány mimopraporních jednotek
ośrodek Przysposobienia Wojskowego Lotniczego středisko Branné přípravy letectva
ośrodek wypieku chleba středisko pečení chleba
ośrodek zapasowy artylerii ciężkiej náhradní středisko těžkého dělostřelectva
ośrodek zapasowy artylerii konnej náhradní středisko jízdního dělostřelectva
ośrodek zapasowy artylerii lekkiej náhradní středisko lehkého dělostřelectva
ośrodek zapasowy artylerii motorowej náhradní středisko motorizovaného dělostřelectva
ośrodek zapasowy artylerii przeciwlotniczej náhradní středisko protiletadlového dělostřelectva
ośrodek zapasowy broni pancernej typ I náhradní středisko útočné vozby typ I
ośrodek zapasowy broni pancernej typ II náhradní středisko útočné vozby typ II
ośrodek zapasowy broni pancernej typ III náhradní středisko útočné vozby typ III
ośrodek zapasowy dywizji piechoty náhradní středisko pěší divize
ośrodek zapasowy kawalerii náhradní středisko jezdectva
ośrodek zapasowy mostów kolejowych náhradní středisko železničních mostů
ośrodek zapasowy pociągów pancernych náhradní středisko obrněných vlaků
ośrodek zapasowy pomiarów artylerii náhradní středisko měřické dělostřelectva
ośrodek zapasowy radio náhradní středisko radio
ośrodek zapasowy saperów náhradní středisko ženijního vojska
ośrodek zapasowy saperów typ specjalny náhradní středisko ženijního vojska speciálního určení
ośrodek zpasowy służby intendentury náhradní středisko intendanční služby
ośrodek zapasowy służby zdrowia typ I náhradní středisko zdravotnické služby typ I
ośrodek zapasowy służby zdrowia typ II náhradní středisko zdravotnické služby typ II
Ośrodek Zapasowy Strzelców náhradní středisko střelců
ośrodek zpasowy taborów náhradní středisko vozatajstva
ośrodek zapasowy telegraficzny náhradní středisko telegrafního vojska
ośrodek zpasowy żandarmerii náhradní středisko polního četnictva
ośrodek zpasowy służby uzbrojenia náhradní středisko zbrojní služby
ośrodek zpasowy wojsk kolejowych náhradní středisko železničního vojska
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Státní úřad tělesné výchovy a branné přípravy
park intendentury typ I intendanční park typ I
park intendentury typ II intendanční park typ II
Park Lotniczy 3 Pułku Lotniczego Letecký park Leteckého pluku 3
park łączności spojovací park
park ruchomy broni pancernej pojízdný park útočné vozby
park saperski ženijní park
park stały broni pancernej stálý park útočné vozby
park taborowy vozatajský park
Personel wojskowy Wytwórni Amunicji Vojenský personál muniční továrny
Personel wojskowy Wytwórni Sprzętu Przeciwgazowego Vojenský personál továrny protichemických prostředků
Personel wojskowy Wytwórni Węgla Aktywnego Vojenský personál Výrobny aktivního uhlí
personel wojskowy zbrojowni typ I vojenský personál zbrojnice typ I
personel wojskowy zbrojowni typ II vojenský personál zbrojnice typ II
piekarnia polowa typ Grove polní pekárna typu Grove
piekarnia polowa typ Weiss duży polní pekárna typu Weiss velká
piekarnia polowa typ Weiss mały polní pekárna typu Weiss malá
placówka wywiadowcza zpravodajské stanoviště
pluton artylerii ON dělostřelecká četa NO
pluton artylerii piechoty doprovodná dělostřelecká četa
pluton artylerii pozycyjnej typ I poziční dělostřelecká četa typ I
pluton artylerii pozycyjnej typ II poziční dělostřelecká četa typ II
pluton eksploatacyjny silnikowy 60 cm provozní motorová ěeta
pluton elektrotechniczny specjalny elektrotechnická četa zvláštního určení
pluton forteczny KOP pevnostní četa SOP
pluton chemiczno-gazowy Lądowej Obrony Wybrzeża Morskiego plynově-chemická četa Pozemní obrany pobřeží
pluton karabinów maszynowych kulometná četa
pluton kolarzy pułku kawalerii cyklistická četa jezdeckého pluku
pluton kolei wąskotorowej úzkorozchodná železniční četa
pluton konny żandarmerii jezdecká četa polního četnictva
pluton krajowy żandarmerii zápolní četa polního četnictva
pluton lotniskowy letištní četa
pluton łączności pułku kawalerii spojovací četa jezdeckého pluku
pluton łączności Kwatery Głównej spojovací četa velení
pluton łącznikowy kurýrní četa
pluton marszowy artylerii ciężkiej typ I pochodová četa těžkého dělostřelectva typ I
pluton marszowy artylerii konnej pochodová četa jízdního dělostřelectva
pluton marszowy radio pochodová radiová četa
pluton maskowania maskovací četa
pluton minerski minérská četa
pluton miotaczy ognia plamenometná četa
pluton morski żandarmerii námořní četa polního četnictva
pluton mostowy 4-tonowy 4 tunová mostní četa
pluton motocyklistów motocyklová četa
pluton obrony przeciwlotniczej četa protiletecké obrany
pluton ogniowy palebná četa
pluton parkowy saperów parková ženijní četa
pluton parkowy uzbrojenia parková zbrojní četa
pluton pieszy żandarmerii pěší četa polního četnictva
pluton pionierów zákopnická četa
pluton pionierów batalionu piechoty typ specjalny zákopnická četa pěšího praporu speciálního určení
pluton półstały artylerii przeciwlotniczej 40 mm 40 mm polostálá protiletadlová dělostřelecká četa
pluton przeciwgazowy protiplynová četa
pluton przeciwpancerny pułku kawalerii protitanková četa jezdeckého pluku
pluton przepraw rzecznych typ I četa říčních přepravních prostředků typ I
pluton przepraw rzecznych typ II četa říčních přepravních prostředků typ II
pluton radio radiová četa
pluton radiokorenspondencyjny lotniczy letecká radiokorenspondenční četa
pluton radionawigacyjny lotnictwa bombowego radionavigační četa bombardovacího letectva
pluton radiopodsłuchowy radioodposlouchávací četa
pluton radiotelegraficzny KOP radiotelegrafická četa SOP
pluton reflektorów szlakowych četa dráhových světlometů
pluton regulacji ruchu četa regulace silničního provozu
pluton rozdzielczo-eksploatacyjny rozdělovací exploatační četa
pluton sanitarny zdravotnická četa
pluton sanitarny konny typ I jezdecká zdravotnická četa typ I
pluton sanitarny konny typ II jezdecká zdravotnická četa typ II
pluton taborowy vozatajská četa
pluton techniczno-gospodarczy technicko-hospodářská četa
pluton techniczny technická četa
pluton telefoniczny telefonická četa
pluton telefoniczny lotnictwa bombowego telefonická četa bombardovacího letectva
pluton warsztatowy dywizjonu bombowego dílenská četa bombardovací perutě
pluton wartowniczy lotniskowy letištní strážní četa
pluton wypadowy výpadová četa
pluton wzmocnienia Straży Granicznej posilová četa Pohraniční stráže
pluton zmotoryzowany saperów KOP motorizovaná ženijní četa SOP
pluton zwiadu přezvědná četa
pluton zwiadu batalionu piechoty typ specjalny přezvědná četa pěšího praporu speciálního určení
pluton żandarmerii KOP četa polního četnictva SOP
pociąg dezynfekcyjno-kąpielowy dezinfekční koupelová četa
pociąg elektrogeneratorowy normalnotorowy elektrogenerátorový vlak s normálním rozchodem
pociąg pancerny obrněný vlak
pociąg sanitarny zdravotnický vlak
poczta polowa polní pošta
Pododdział Parkowy "Krosno" Parková jednotka "Krosno"
polowa kolumna bakteriologiczno-chemiczna polní bakteriologicko-chemická kolona
polowa kolumna dezynfekcyjno-kąpielowa polní dezinfekční koupelová kolona
polowa pracownia dentystyczna polní dentistická pracovna
polowa rozlewnia materiałów pędnych i smarów polní distribuční stanice PHM a maziv
polowa składnica map polní sklad map
polowa składnica sanitarna polní zdravotnický sklad
polowy szpital weterynaryjny polní veterinární nemocnice
Polski Czerwony Krzyż (PCK) Polský červený kříž (PCK)
port wojenny vojenský přístav
posterunek meteo meteorologické stanoviště
posterunek obserwacyjny pozorovací stanoviště
półbrygada ON polobrigáda
Prawosławny Kapelan Rejonowy Oblastní pravoslavný kaplan
Proboszcz Parafii Wojskowej Greckokatolickiej Farář řeckokatolické vojenské farnosti
Proboszcz Parafii Wojskowej Rzymskokatolickiej Farář římskokatolické vojenské farnosti
Prokuratura Najwyższego Sądu Wojskowego Prokuratura Nejvyššího vojenského soudu
pułk pluk
pułk artylerii ciężkiej těžký dělostřelecký pluk
pułk artylerii lekkiej lehký dělostřelecký pluk
pułk artylerii motorowej motorizovaný dělostřelecký pluk
pułk artylerii polowej polní dělostřelecký pluk
pułk artylerii przeciwlotniczej protiletadlový dělostřelecký pluk
pułk górski strzelców horský střelecký pluk
Pułk Kawalerii KOP Jezdecký pluk SOP
pułk piechoty pěší pluk
pułk piechoty legionów legionářský pěší pluk
pułk piechoty KOP pěší pluk SOP
pułk strzelców střelecký pluk
pułk strzelców konnych pluk jízdních střelců
pułk strzelców pieszych pluk pěších střelců
pułk strzelców podhalańskich pluk podhalanských střelců
pułk szwoleżerów švališarský pluk
pułk ułanów hulánský pluk
punkt obserwacyjny pozorovací stanoviště
Radiocentrala Hel Radiocentrála Hel
radiostacja radiostanice
radiostacja obserwacyjna Puck pozorovací radiostanice Puck
rejon Przysposobienia Wojskowego obvod branné přípravy
rejon intendentury KOP intendanční obvod SOP
rejonowy inspektorat koni obvodní inspektorát koňstva
Rezerwa Personalna Oficerów Inspektoratu Saperów Personální záloha důstojníků Inspektorátu ženijního vojska
Rezerwa personalna Służby Geograficznej Personální záloha důstojníků zeměpisné služby
Rezerwa personelu dla Biur Cenzury Pocztowej Personální záloha úřadů poštovní cenzury
rezerwa personelu etapowego personální záloha etapní služby
rezerwa personelu dla komendantów stacji typ I personální záloha pro velitele stanic typ I
rezerwa personelu dla komendantów stacji typ II personální záloha pro velitele stanic typ II
rezerwa personelu dla komendantów stacji typ III personální záloha pro velitele stanic typ III
rezerwa personelu dozorowania typ I personální záloha hlídání vzdušného prostoru typ I
rezerwa personelu dozorowania typ II personální záloha hlídání vzdušného prostoru typ II
rezerwa personelu dozorowania typ III personální záloha hlídání vzdušného prostoru typ III
rezerwa personelu dozorowania typ IV personální záloha hlídání vzdušného prostoru typ IV
rezerwa personelu komendanta OPL typ I personální záloha velitele PVO typ I
rezerwa personelu komendanta OPL typ II personální záloha velitele PVO typ II
rezerwa personelu komendanta OPL typ III personální záloha velitele PVO typ III
rezerwa personelu komendanta OPL typ IV personální záloha velitele PVO typ IV
rezerwa personelu łączności personální záloha spojovacího vojska
rezerwa personelu oficerów informacyjnych ośrodków zapasowych personální záloha zpravodajských důstojníků náhradních středisek
rezerwa personelu oficerów informacyjnych garnizonów Dowództwa Floty personální záloha zpravodajských důstojníků posádek Velitelství námořnictva
rezerwa personelu placówek oficerskich personální záloha důstojnických stráží
rezerwa podoficerów wałmistrzów przy Szefostwie Fortyfikacji záloha poddůstojníků údržby pevností u Opevňovacího velitelství
rezerwowa dywizja piechoty záložní pěší divize
rezerwowa kompania saperów záložní ženijní rota
rezerwowa ruchoma składnica lotnicza záložní pojízdný letecký sklad
rezerwowy pułk piechoty záložní pěší pluk
ruchomy park lotniczy pojízdný letecký park
ruchomy punkt sanitarno-odżywczy Polskiego Czerwonego Krzyża pojízdná zdravotnicko-vyživovací stanice PCK
rzut krajowy Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza zápolní sled II. Oddělení Štábu vrchního velitele
samodzielna bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej 75 mm 75 mm samostatná motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie
Samodzielny Dywizjon Doświadczalny Samostatná zkušební peruť
samodzielna grupa operacyjna samostatná operační skupina
samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych samostatná rota průzkumných tanků
samodzielna kompania czołgów lekkich samostatná rota lehkých tanků
samodzielna kompania karabinów i broni towarzyszących samostatná rota kulometů a doprovodných zbraní
samodzielna kompania saperów samostatná ženijní rota
samodzielna sekcja szpitala polowego samostatné oddělení polní nemocnice
samodzielny batalion strzelców samostatný střelecký prapor
samodzielny patrol meteo samostatná povětrnostní hlídka
samodzielny pluton ckm na samochodach samostatná četa těžkých kulometů na automobilech
samodzielny pluton elektrotechniczny samostatná elektrotechnická četa
samodzielny pluton karabinów maszynowych samostatná kulometná četa
samodzielny pluton łączności Kwatery Głównej samostatná spojovací četa velení
samodzielny pluton radio samostatná radiová četa
samodzielny pluton saperów samostatná ženijní četa
samodzielny pluton telefoniczny budowlany samostatná stavební telefonická četa
samodzielny pluton telefoniczny kablowy samostatná kabelová telefonická četa
samodzielny zespół chirurgiczny samostatný chirurgický tým
sąd polowy polní soud
Sąd Wojenny Flotylli Rzecznej Vojenský soud Říční flotily
Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczpospolitej Polskiej Sekretariát výboru obrany Polska
składnica łączności spojovací sklad
składnica materiału intendenckiego intendanční sklad
składnica mundurowa oděvní sklad
składnica saperska ženijní sklad
składnica sprzętu kolejowego sklad železničního vybavení
składnica uzbrojenia zbrojní sklad
stacja elektrowagonowa elektrovagonová stanice
stacja gołębi pocztowych KOP stanice poštovních holubů SOP
stacja gołębi pocztowych stanice poštovních holubů
stacja meteorologiczna meteorologická stanice
stacja radiotelegraficzna typ I radiotelegrafická stanice typ I
stacja radiotelegraficzna typ II radiotelegrafická stanice typ II
stacja radiotelegraficzna typ III radiotelegrafická stanice typ III
stacja telegraficzna telegrafická stanice
stacja telegraficzna typ A telegrafická stanice typ A
stacja wyżywienia vyživovací stanice
stacja zborna sběrný tábor
stały punkt sanitarno-odżywczy Polskiego Czerwonego Krzyża stálá zdravotnicko-vyživovací stanice PCK
strzelecki batalion ON střelecký prapor NO
szef Intendentury jednostek pozadywizyjnych velitel intendance mimodivizních jednotek
szefostwo fortyfikacji opevňovací velitelství
szefostwo fortyfikacji typ I opevňovací velitelství typ I
szefostwo fortyfikacji typ II opevňovací velitelství typ II
szefostwo wywiadu KOP velitelství výzvědné služby SOP
szkolny pociąg pancerny školní obrněný vlak
Szkoła Obrony Przeciwgazowej Škola protiplynové obrany
Szkoła Pilotażu Pilotážní škola
Szkoła Podchorążych Lotnictwa Škola pro aspiranty letectva
Szkoła Podchorążych Lotnictwa-Grupa Techniczna Škola pro aspiranty letectva-technická skupina
Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej Škola pro aspiranty vojenského námořnictva
Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa Škola pro aspiranty letectva v záloze
Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich Škola pro poddůstojnický dorost letectva
Szkoła Szybowcowa Kluzáková škola
szkoła uzbrojenia zbrojní škola
szpital ewakuacyjny evakuační nemocnice
szpital morski námořní nemocnice
szpital okręgowy typ I oblastní nemocnice typ I
szpital okręgowy typ II oblastní nemocnice typ II
szpital okręgowy typ III oblastní nemocnice typ III
szpital polowy polní nemocnice
szpital przy obozie jeńców nemocnice zajateckého tábora
szpital wojenny ruchomy pojízdná vojenská nemocnice
szpital wojenny typ I vojenská nemocnice typ I
szpital wojenny typ II vojenská nemocnice typ II
szpital wojenny typ III vojenská nemocnice typ III
Sztab Generalny Wojska Polskiego (do 22.12.1928) Generální štáb polské branné moci
Sztab Główny Wojska Polskiego (od 22.12.1928 do 01.09.1939) Hlavní štáb polské branné moci
Sztab Naczelnego Wodza (od 01.09.1939 do DD.09.1939) Štáb vrchního velitele
szwadron czołgów rozpoznawczych eskadrona průzkumných tanků
szwadron czołgów rozpoznawczych dyonu rozpoznawczego 10 Brygady Kawalerii eskadrona průzkumných tanků průzkumné korouhve 10. jezdecké brigády
szwadron karabinów maszynowych kulometná eskadrona
szwadron kawalerii jezdecká eskadrona
szwadron kawalerii dywizyjnej divizní jezdecká eskadrona
szwadron kawalerii KOP jezdecká eskadrona SOP
szwadron łączności spojovací eskadrona
szwadron marszowy brygady kawalerii pochodová eskadrona jezdecké brigády
Szwadron Ochronny żandarmerii Ministerstwa Spraw Wojskowych Eskadrona polního četnictva ochrany MVZ
szwadron liniowy řadová eskadrona
szwadron pionierów zákopnická eskadrona
szwadron samochodów pancernych typ A eskadrona obrněných automobilů typ A
szwadron samochodów pancernych typ B eskadrona obrněných automobilů typ B
szwadron sztabowy štábní eskadrona
Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego KOP Úřad tělesné výchovy a branné přípravy
uzupełnienie marszowe kompanii kolarzy pochodové doplnění cyklistické roty
uzupełnienie marszowe samodzielnej kompanii karabinów maszynowych i broni towarzyszących pochodové doplnění samostatné roty kulometů a doprovodných zbraní
uzupełnienie marszowe szwadronu kolarzy pochodové doplnění cyklistické eskadrony
uzupełnienie marszowe szwadronu łączności pochodové doplnění spojovací eskadrony
uzupełnienie marszowe szwadronu pionierów pochodové doplnění zákopnické eskadrony
Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa Varšavská tanková a motorizovaná brigáda
Warsztat Broni Pancernej Obszaru Warownego "Wilno" Dílna útočné vozby Pevnostního prostoru "Vilno"
warsztat taborowy (jednokonny) vozatajská dílna (jednospřežná)
warsztat taborowy (parokonny) vozatajská dílna (dvouspřežná)
warsztaty pływające plovoucí dílny
warsztaty uzbrojenia zbrojní dílny
Wojskowa Składnica Tranzytowa Vojenský tranzitní sklad
wojskowa prokuratura okręgowa vojenská obvodní prokuratura
Wojskowe Biuro Historyczne i Archiwum Wojskowe Vojenský historický úřad a Vojenský archiv
wojskowe biuro materiałów pędnych i smarów vojenský úřad PHM a maziv
Wojskowe Biuro Węglowe w Katowicach Vojenský uhelný úřad v Katovicích
wojskowe sanatorium vojenská ozdravovna
wojskowe więzienie karne vojenské kárné vězení
wojskowe więzienie śledcze vojenské vyšetřovací vězení
Wojskowy Ośrodek Spadochronowy Vojenské parašutictické středisko
wojskowy sąd okręgowy vojenský oblastní soud
wojskowy sąd rejonowy vojenský okruhový soud
Wojskowy Zakład dla Odbywających Karę Twierdzy Vojenské zařízení pro těžce trestané
Wydział Wojskowy Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej Vojenský odbor Generálního komisariátu Polska
Wydział Wojskowy Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego Vojenský odbor Státního telekomunikačního institutu
wysunięty szpital ewakuacyjny předsunutá evakuační nemocnice
załoga zapasowa okrętów podwodnych náhradní posádka ponorek
Zamkowy szwadron żandarmerii Zámecká eskadrona polního četnictva
zapas koni zásoba koňstva
Zbiorcza Brygada Kawalerii gen. Abrahama sloučená jezdecká brigáda Abraham
zbiornica broni pancernej zběrna útočné vozby
zbiornica taborowa vozatajská sběrna
zbornica taborów shromaždiště vozatajstva
zespół przeciwgazowy protiplynový tým
Zgrupowanie pułkownika Trzebuni Seskupeni Trzebunia
Zgrupowanie pułkownika Trzebuni Seskupeni plukovníka Trzebuni
zgrupowanie reflektorów przeciwlotniczych seskupení protiletadlových světlometů
zmotoryzowana ciężka kolumna pontonowa motorizovaná těžká pontonová kolona
zmotoryzowana kompania mostów ciężkich motorizovaná rota těžkých mostů
zmotoryzowana kompania przeprawowa motorizovaná rota vodních přepravních prostředků
zmotoryzowana kompania saperów motorizovaná ženijní rota
zmotoryzowana kompania zaporowa motorizovaná ženijní zatarasovací rota
zmotoryzowany batalion saperów motorizovaný ženijní prapor
zmotoryzowany pluton pionierów motorizovaná zákopnická četa
zmotoryzowany pluton saperów KOP motorizovaná ženijní četa SOP
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-nazvu-POL-CZE-t120538#413528Verze : 0
MOD