Main Menu
User Menu

>>> Terminologie a preklady Armady CR / SR / CSR

Diskuse
Zakladam toto tema pro prehled prekladu CZ/SK do AJ a opacne

Postupne do nize zalozenych tabulek budou pribyvat kombinace

CESKY NAZEV - SLOVENSKY NAZEV - ANGLICKY PREKLAD

pokud tam vami hledana kombinace neni, pridejte normalne na konec tematu svuj prispevek s konkretnim dotazem a preklad bude posleze doplnen.
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381318Verze : 0
MOD
A
Akademie generálního štábu
Akadémia generálneho štábu
General Staff Academy
armáda
-
Army
armádní generál
-
Army General
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381319Verze : 0
MOD
B
brigáda
-
Brigade
brigádní generál
-
Brigade General
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381320Verze : 0
MOD
C
Cvičná rota útočné vozby
-
Training Armoured Squadron
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381321Verze : 0
MOD
Č
četa
-
Platoon
České vysoké učení technické
-
Czech Technical University
Českoslovanská obchodní akademie
-
Czechoslavic Business Academy
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381322Verze : 0
MOD
D
divize
-
Division
domobranecký
-
Landsturm
divisní generál
-
Division General
Důstojnická škola
-
Officers School
Důstojnický kurs
-
Officers Course
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381323Verze : 0
MOD
E
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381324Verze : 0
MOD
F
front
-
Front
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381325Verze : 0
MOD
G
generál I. hodnostní třídy
-
General of the 1st Rank Class
generál II. hodnostní třídy
-
General of the 2nd Rank Class
generál III. hodnostní třídy
-
General of the 3rd Rank Class
generál IV. hodnostní třídy
-
General of the 4th Rank Class
generál V. hodnostní třídy
-
General of the 5th Rank Class
generál dělostřelecké zbrojní služby
-
General of the Artillery Ordnance Service
generál doplňovací služby
-
General of the Recruiting Service
generál duchovní služby
-
General of the Chaplaincy Service
generál intendantstva
-
General the of Intendant Service
generál jezdectva
-
General of the Cavalry
generál justiční služby
-
General of the Legal Service
generál pěchoty
-
General of the Infantry
generál proviantnictva
-
General of the Quartermaster Service
generál stavebnictva
-
General of the Construction Service
generál technické zbrojní služby
-
General of the Technical Ordnance Service
generál účetního kontrolnictva
-
General of the Audit Service
generál veterinář
-
General of the Veterinary Service
generál zásobnictva
-
General of the Supply Service
generál zdravotnictva
-
General of the Medical Service
generálmajor
-
Major General
generální superior
-
Superior General
generálplukovník
-
Colonel General
generálporučík
-
Lieutenant General
Gymnázium
-
Grammar School
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381326Verze : 0
MOD
H
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381327Verze : 0
MOD
CH
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381328Verze : 0
MOD
I
I./7. oddělení /útočné vozby/ Ministerstva národní obrany
-
?
... in memoriam
-
... (in memoriam)
Informační kurs pro generály a plukovníky
-
Information Course for Generals and Colonels
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381329Verze : 0
MOD
J
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381330Verze : 0
MOD
K
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381331Verze : 0
MOD
L
... legií
-
..., Legions
Lyceum
-
Grammar School
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381332Verze : 0
MOD
M
major
-
Major
ministerstvo
-
Ministry
Ministersto obrany
-
Ministry of Defence
Ministersto národní obrany
-
Ministry of National Defence
ministr
-
Minister
mobilizační útvar 269
-
269th Mobilisation Formation
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381334Verze : 0
MOD
N
Náhradní prapor pluku útočné vozby 1
-
1st Armoured Regiment Replacement Battalion
Náhradní rota pluku útočné vozby 1
-
1st Armoured Regiment Replacement Squadron
Náhradní rota praporu útočné vozby
-
Armoured Battalion Replacement Squadron
náměstek ministra
-
Deputy Ministr
nadporučík
-
Senior Lieutenant
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381335Verze : 0
MOD
O
Obchodní akademie
-
Business Academy
Obchodní škola
-
Business School
oddělení
-
Unit
odbor
-
Department
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381336Verze : 0
MOD
P
pluk
-
Regiment
Pluk útočné vozby
-
Armoured Regiment
Pluk útočné vozby 1
-
1st Armoured Regiment
plukovník
-
Colonel
podkapitán
-
Lieutenant Captain
podpukovník
-
Lieutenant Colonel
podporučík
-
Junior Lieutenant
polní maršál
-
Field Marshal
polní podmaršál
-
Lieutenant Field Marshal
polní zbrojmistr
-
Field Ordnance Master
Pomocná rota pluku útočné vozby 1
-
1st Armoured Regiment Auxilliary Squadron
poručík
-
Lieutenant
prapor
-
Battalion ; (dělostřelecký) oddíl = Battalion
Prapor tanků
-
Tank Battalion
Prapor útočné vozby
-
Armoured Battalion
Prapor útočné vozby 1
-
1st Armoured Battalion
Prapor útočné vozby I/1 /kombinovaný/
-
1st Armoured Battalion of the 1st Armoured Regiment /composite/
Prapor útočné vozby II/1 /lehkých tanků/
-
2nd Armoured Battalion of the 1st Armoured Regiment /light tanks/
Prapor útočné vozby II/1 /lehkých tanků-jezdeckých/
-
2nd Armoured Battalion of the 1st Armoured Regiment /light cavalry tanks/
Prapor útočné vozby II/2 /lehkých tanků-pěchotních/
-
2nd Armoured Battalion of the 2nd Armoured Regiment /light infantry tanks/
Prapor útočné vozby III/2 /středních tanků/
-
3rd Armoured Battalion of the 2nd Armoured Regiment /medium tanks/
Prapor útočné vozby III/4 /lehkých a středních tanků/
-
3rd Armoured Battalion of the 4th Armoured Regiment /light and medium tanks/
Prapor útočné vozby IV/1 /kanonový-motorisovaný/
-
4th Armoured Battalion of the 1st Armoured Regiment /gun-motorised/
praporčík
-
Ensign
přednosta
-
Chief
Průmyslová škola
-
Industrial School
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381337Verze : 0
MOD
Q
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381338Verze : 0
MOD
R
... rakousko-uherské branné moci
-
..., Austro-Hungarian Armed Forces
Reálka, Reálná škola
-
Real School
rota
-
Company ; baterie = Battery ; jízda a tanky = Squadron
... ruské armády
-
..., Russian Army
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381339Verze : 0
MOD
Ř
ředitel
-
Director
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381340Verze : 0
MOD
S
sbor
-
Corps
sborový generál
-
Corps General
sekce
-
Section
skupina armád
-
Army Group
Skupina obrněných automobilů 1
-
1st Armoured Car Group
Skupina pancéřových vlaků 1
-
1st Armoured Train Group
smíšený pluk REB
-
Composite Electronic Warfare Regiment
... srbské armády
-
Serbian Army
Státní nižší gymnasium
-
State Lower Grammar School
Státní průmyslová škol
-
State Industrial School
Státní reálka
-
State Real School
Státní reálné gymnázium
-
State Real Grammar School
Státní vyšší gymnasium
-
State Upper Grammar School
Střelecká škola dělostřelectva
-
Artillery Gunnery School
Světlometný kurs
-
Searchlight Course
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381341Verze : 0
MOD
Š
Škola jednoročních dobrovolníků
-
One-Year Volunteer School
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381342Verze : 0
MOD
T
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381343Verze : 0
MOD
U
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381344Verze : 0
MOD
V
válčiště
-
Theatre of War
Válečná škola
-
War College
... ve výslužbě
-
... (Ret.)
vedoucí
-
Head
Velitelství zvláštních bojových útvarů
-
Special combat formations command
Vojenská reálná škola
-
Military Real School
Vojenská technická akademie
-
Technical Military Academy
Vysoká válečná škola
-
War College
výslužba
-
Retirement
Vyšší obchodní akademie
-
Higher Business Academy
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381345Verze : 0
MOD
W
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381346Verze : 0
MOD
X
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381347Verze : 0
MOD
Y
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381348Verze : 0
MOD
Z
zeměbranecký
-
Landwehr
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381349Verze : 0
MOD
Ž
-
-
-
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381350Verze : 0
MOD
Prosím o pomoc s překladem do AJ:
radiotechnický prapor REB

radiotechnický bych přeložil jako electronic
REB jako electronic warfare
Arrow z toho mi plyne bohužel kostrbaté (otrocké?) electronic warfare electronic battalion

Lze to akceptovat?
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381597Verze : 0
MOD
uvadi se to jen jako EW, electronic warfare battalion. Pro "smiseny" pouzivam COMPOSITE, ale nevim, jestli to bude vystihovat i tuto cast a obdobi, zni mi to tam ale lepe.
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381605Verze : 0
MOD
zmiešaný nemôže byť Mixed al. Mixt ?
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381606Verze : 0
MOD
ja si tim Mixed nejsem moc jisty, nikde jsem to drive nevidel pouzivat (v originalni anglickojazycne literature ci webu, pouze v prekladech z jinych jazyku, zejmena z polstiny) a moc mi to tam nesedi, jazykove. Ale je to spis pocit, nez jistota.
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381614Verze : 0
MOD
U smíšených jednotek skutečně Composite,
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381626Verze : 0
MOD

Citace - Admin :

uvadi se to jen jako EW, electronic warfare battalion.REB = EW, ale jak přeložit radiotechnický, radiový, kabelosměrný pluk, pluk směrových stanic?


Citace - Admin :

Pro "smiseny" pouzivam COMPOSITE, ale nevim, jestli to bude vystihovat i tuto cast a obdobi, zni mi to tam ale lepe.K tomu mixed vs. composite nevím, strýček Google najde obě možnosti... (a nemyslím odkazy na Wikipedii). Použil jsem mixed, protože sem to tu někde viděl a neměl jsem s tím pocitový problém, který mívám u jiný czenglish [:čengliš] termínů


Pro inspiraci přikládám Terminologický slovník (NATO pojmů).
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381628Verze : 0
MOD
jj, nevsim ujsem si toho "radia", to se jeste musime podivat, jak se to preklada. Urcite ne to "electronic warfare electronic battalion", to by asi nikdo nedokazal dekodovat Smile V tomto pripade to bude opravdu asi jen EW battalion, zatimco u tech radiotechnickych a dalsich uz asi bude potreba jeste jednim pridavnym jmenem obohatit to EW ...
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381639Verze : 0
MOD
No v gouglu jsem našel jako mixed jen nějaké japonské jednotky ve wiki, pár na "detských" webech s military fotografiemi a na některý "toporně" přeložených ruských webech ... a za to bych ruku do ohně nedal Very Happy


V tom slovníku je jen smíšené minové pole, composite tam pro jistotu není vůbec.


Mixed unit je "specifický" překlad a popravdě mi to ani z jazykového hlediska moc nesedí Wink
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381642Verze : 0
MOD
Osobně bych šel cestou slova radiotechnical. Není to nic, co by se nějak běžně používalo. Na googlu to najdeme spíše v anglických textech na ruských webech. Ale je to třeba i na lucemburském webu www.aeroport.public.lu, kde to asi celkem pasuje i významově.


Když to vykostíme jen na to EW, tak ochudíme původní upřesnění. U těhle věcí asi prostě žádný úzus zatím není.


Tak budeme sebevědomí a vytvoříme si ho Smile Smile
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381651Verze : 0
MOD
1) mixed versus composite:


Na mixed jsem narazil v několika věcech, které by se daly označit za důvěryhodné. Jak už tady ale nazačil ICE, tak pojem composite je rozhodně rozšířenější.2) EW


Řekl bych, že je nutné si uvědomit, že některé věci nelze přeložit doslova a myslím, že toto je jeden z příkladů. V každém případě bych určitě nepoužil slovo radiotechnical - Rusové asi musí mít hodně velké sebevědomí, když si vytvořili tento překlad, kvůli kterému je bude mít každý znalejší člověk za blbce. Smile
Takže touto cestou bych se skutečně neubíral. Very Happy


Maximálně bych navrhoval použít "radar electronic warfare battalion".
3) Je zde již řada hotových tabulek, případně název v ČJ i AJ v patřičných kolonkách - Předmět / Název česky (slovensky) a Název v originále. Bylo by možné na základě těchto údajů automaticky vygenerovat nějaký seznam, který by se v tomhle tématu jen roztřídil (manuálně)?
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381680Verze : 0
MOD
Jak řikám, nejsem technik, takže mě tohle nic neříká. Jen nemám úplně v lásce to, když se překlad vždy mechanicky udělá dle dnešní terminologie, nebo terminologie armád státu/ů daného jazyka, a tím se zcela ztratí původní odlišnosti.


Že to může znít v daném jazyce zvlášně? Jasně. Nám Čechům dnes taky zní některá ta slova divně.


Nebo když např. nějaký stát bude označovat své tankové jednotky jako hulánské, tak je tak budu překládat. Tak jako to zní archaicky a divně nám, zní to tak i jim. Ale prostě proto mají své důvody (třeba tradice) a my bychom je měli respektovat.


Pokud to samozřejmě není zcela nesmyslné. Což u technických termínů nejsem schopen posoudit.
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381694Verze : 0
MOD

Citace - RoBoT :


Nebo když např. nějaký stát bude označovat své tankové jednotky jako hulánské, tak je tak budu překládat. Tak jako to zní archaicky a divně nám, zní to tak i jim. Ale prostě proto mají své důvody (třeba tradice) a my bychom je měli respektovat.Zcela souhlasím.Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381716Verze : 0
MOD
Napr. americká 1. jazdecká divízia (1st Cavalry Division)...
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381718Verze : 0
MOD
OK, akceptuji smíšený = composite (doplnil jsem to do seznamu). Pokusím se vyhledat mixed a opravit to.

Ale co to ostatní?
REB = EB = EW

Jak ale přeložit?
- kabelosměrný pluk
- pluk směrových stanic

Dále se chci zeptat zda raketový překládat jako Rocket nebo Missile?

Takových překladatelských ořechů je tam více a budu se ptát později...
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381759Verze : 0
MOD
RoBoT a spol.:


V tomto případě se právě nejedná o nějaký "historický" název, který je nutné přizpůsobit do AJ. Jde pouze o překlad technického pojmu. Bohužel elektronický, radioelektronický a radiotechnický má v AJ pokud je mi známo pouze jeden ekvivalent - electronic.g3:


Rozdíl mezi REB a EB je daný jen tím, že jsme před 20 lety změnili kámoše, takže místo sovětské terminologie se dnes přejímá terminologie anglická. Stejně jako chlapci a děvčata na UNOBu se dnes nejspíš neučí o středním, ale o(hlavním) bojovém tanku.


Co se týká těch kabelo-něco pluků - bojím se, že to asi bude chtít nějaký neologismus.

Raketový bych překládal jako Missile.
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381808Verze : 0
MOD
Rocket a missile je rozdíl.

Rocket je neřízená raketa (FROG, S-5, S-8, RS-82)
Missile je to, co se v české terminologii označuje jako řízená střela (všechny SAM, AIM, apod).
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381821Verze : 0
MOD

Citace - ICE :

Rocket a missile je rozdíl.
Rocket je neřízená raketa (FROG, S-5, S-8, RS-82)
Missile je to, co se v české terminologii označuje jako řízená střela (všechny SAM, AIM, apod).OK, ale jak přeložit 6. smíšený raketometný pluk - ten měl ve výzbroji Točky i vz. 70.
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381896Verze : 0
MOD
6th Composite Rocket-Launcher Regiment
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381897Verze : 0
MOD
Sem si myslel, že Točky jsou missiles... Radši nebudu myslet a budu se ptát Wink
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381898Verze : 0
MOD
To sice jo, ale tyhle překlady bych řešil pokud možno podle formálního čs. zápisu. Spojení "automobil Škoda 120" taky asi nebudeš překládat jako "old piece of junk". Smile
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#381902Verze : 0
MOD
Další question:


spojovací (pluk) = Communications Regiment? nebo je lepší Signal Regiment?


viz. forum.valka.cz


Já se přikláním k "signal"
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#385212Verze : 0
MOD
tiež signal
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#385215Verze : 0
MOD
Signal
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#385230Verze : 0
MOD
Zdravím a ČÁSTEČNĚ souhlasím, že "Signal" je "vžité" (také jsem jej používal" u spojrot).


ALE byl jsem "poučen" specialisty z oboru spojení a RTZ letectva, že "C" Communiction" se používá ve strukturách NATO ( tedy i u nás) pro spojovací jednotky široké škály spojení vč. moderních technologií.


Ale já se přizpůsobím zásadám/jednotosti valky.


OPRAVIL jsem to.
URL : https://www.valka.cz/Terminologie-a-preklady-Armady-CR-SR-CSR-t106925#385247Verze : 0