Main Menu
User Menu
Reklama

Tajná polní policie

Secret Field Police

Geheime Feldpolizei

Geheime Feldpolizei (GFP)
Tajná polní policie
vojenská obdoba tajné státní policie (gestapa)Tajná polní policie byla zřízena rozkazem šéfa OKW generálplukovníka Wilhelma Keitela z 21. července 1939. Řízena byla armádním policejním šéfem (Heerespolizeichef), který spadal přímo pod OKH. Od roku 1943 působila GFP i v rámci letectva. Poté stál nad armádním policejním šéfem ještě šéf polní policie branné moci (Feldpolizeichef der Wehrmacht).


Úkolem tajné státní policie bylo zajištění bezpečnosti v rámci operačního prostoru armády. GFP bojovala především proti špionáži, projevům vlastizrady, nepřátelské propagandě a pokusům o rozvrat v operačním prostoru armády. Zajišťovala doprovody důležitých vojenských osob, spolupracovala s ostatními bezpečnostními složkami v protišpionáži či vyslýchala zajatce. Informace a poznatky ze svého vyšetřování měla sbírat a analyzovat. Na základě jich pak provádět zajištění operačního prostoru, resp. radit jednotlivým vojenským jednotkám při provádění této činnosti. Rovněž pomáhala při činnosti vojenských soudů. Na zabraném území zajišťovali komunikační prostředky a železnice, odhalovali nepřátelské výsadky, pomáhali v boji s pašeráctvím, kontrolovali dopravu a dohlíželi na osoby neutrálních států. Při výkonu služby docházelo ke křížení s prací polního četnictva. To byl ovšem v třetí říši rozšířený fenomén, nejen v rámci vojenských a bezpečnostních služeb.


Příslušníci GFP se často rekrutovali z řad příslušníků kriminální policie. Ti výše postavení často též z tajné státní policie, SS a SD. V rámci branné moci byli zařazeni jako úředníci (Wehrmachtsbeamte). Při výkonu služby mohli nosit jakékoliv civilní i vojenské oblečení, směli volně projíždět silničními kontrolami, používat spojovací zařízení a dopravní prostředky, vstupovat do vojenských zařízení a používat vojenské vybavení.


Tajná státní policie byla často nasazována do protipartyzánského boje. Příslušníci GFP se dopustili ve značné míře válečných zločinců a zločinů proti lidskosti. Mají na svědomí nespočet vražd sovětských občanů. Nicméně organizace jako taková nebyla označena za zločinnou, a tak vedení GFP nebylo souzeno za činy svých podřízených. V čele GFP stál SS-Oberführer a plukovník policie Wilhelm Krichbaum.Příslušníci GFP se členil do skupin po 50-95 mužích. Tyto skupiny byly motorizované a vybavené lehkými pěchotními zbraněmi.
Zdroje:


Gordon WILLIAMSON: German Military Police Units 1939–45, Osprey Publishing, Oxford, 1989
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de
forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Tajna-polni-policie-t67684#238671Verze : 0
MOD
Reklama