Tajná polní policie

Secret Field Police

Geheime Feldpolizei

Geheime Feldpolizei (GFP)
Tajná polní policie
vojenská obdoba tajné státní policie (gestapa)Tajná polní policie byla zřízena rozkazem šéfa OKW generálplukovníka Wilhelma Keitela z 21. července 1939. Řízena byla armádním policejním šéfem (Heerespolizeichef), který spadal přímo pod OKH. Od roku 1943 působila GFP i v rámci letectva. Poté stál nad armádním policejním šéfem ještě šéf polní policie branné moci (Feldpolizeichef der Wehrmacht).


Úkolem tajné státní policie bylo zajištění bezpečnosti v rámci operačního prostoru armády. GFP bojovala především proti špionáži, projevům vlastizrady, nepřátelské propagandě a pokusům o rozvrat v operačním prostoru armády. Zajišťovala doprovody důležitých vojenských osob, spolupracovala s ostatními bezpečnostními složkami v protišpionáži či vyslýchala zajatce. Informace a poznatky ze svého vyšetřování měla sbírat a analyzovat. Na základě jich pak provádět zajištění operačního prostoru, resp. radit jednotlivým vojenským jednotkám při provádění této činnosti. Rovněž pomáhala při činnosti vojenských soudů. Na zabraném území zajišťovali komunikační prostředky a železnice, odhalovali nepřátelské výsadky, pomáhali v boji s pašeráctvím, kontrolovali dopravu a dohlíželi na osoby neutrálních států. Při výkonu služby docházelo ke křížení s prací polního četnictva. To byl ovšem v třetí říši rozšířený fenomén, nejen v rámci vojenských a bezpečnostních služeb.


Příslušníci GFP se často rekrutovali z řad příslušníků kriminální policie. Ti výše postavení často též z tajné státní policie, SS a SD. V rámci branné moci byli zařazeni jako úředníci (Wehrmachtsbeamte). Při výkonu služby mohli nosit jakékoliv civilní i vojenské oblečení, směli volně projíždět silničními kontrolami, používat spojovací zařízení a dopravní prostředky, vstupovat do vojenských zařízení a používat vojenské vybavení.


Tajná státní policie byla často nasazována do protipartyzánského boje. Příslušníci GFP se dopustili ve značné míře válečných zločinců a zločinů proti lidskosti. Mají na svědomí nespočet vražd sovětských občanů. Nicméně organizace jako taková nebyla označena za zločinnou, a tak vedení GFP nebylo souzeno za činy svých podřízených. V čele GFP stál SS-Oberführer a plukovník policie Wilhelm Krichbaum.Příslušníci GFP se členil do skupin po 50-95 mužích. Tyto skupiny byly motorizované a vybavené lehkými pěchotními zbraněmi.
Zdroje:


Gordon WILLIAMSON: German Military Police Units 1939–45, Osprey Publishing, Oxford, 1989
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de
forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Tajna-polni-policie-t67684#238671Verze : 0
MOD
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2019 : 85.000,- Kč
Příjmy doposud : 64.741,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!