Svěčin, Alexandr Andrejevič

Alexander Andrejevitch Svechin
Александр Андреевич Свечин
     
Příjmení:
Surname:
Svěčin Svechin
Jméno:
Given Name:
Alexandr Andrejevič Alexander Andrejevitch
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Андреевич Свечин
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
profesor -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.08.1878 Oděsa /
17.08.1878 Odessa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.07.1938 Moskva /
29.07.1938 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník katedry historie Akademie generálního štábu
- velitel 6.finského střeleckého pluku během 1.světové války
- velitel roty 22.východosibiřského pluku za Rusko-japonské války
- Chief of the Department of History of the Academy of General Staff
- commander of the 6th Finnish Rifle Regiment during the 1st World War
- company commander of the East Siberian 22nd Regiment at the Russo-Japanese War
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- autor mnoha teoretických a historických prací
- popraven během vojenských čistek
- author of many theoretical and historical works
- executed during the purges of military
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
text a foto: https://goo.gl/40qEl
URL : https://www.valka.cz/Svecin-Alexandr-Andrejevic-t124909#424885 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Svěčin Svechin
Jméno:
Given Name:
Alexandr Andrejevič Alexander A.
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Андреевич Свечин
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1897 Michajlovské dělostřelecké učiliště
DD.MM.RRRR-DD.MM.1899 Nikolajevská akademie Generálního štábu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1916 generálmajor
DD.MM.1936 generálporučík
DD.MM.1916 Major General
DD.MM.1936 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1904-DD.MM.1905 velitel roty 22.východosibiřského pluku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel 6.finského střeleckého pluku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník štábu 7.pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.03.1918 náčelník štábu 5.armády
DD.10.1918-DD.MM.RRRR náčelník katedry historie Akademie Generálního štábu
DD.MM.1930-DD.02.1932 obviněn z nacionalismu, uvězněn
DD.02.1932-DD.MM.1936 působil ve zpravodajském oddělení Generálního štábu
DD.MM.1936-30.12.1937 vyučuje na Akademii Generálního štábu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- obviněn z přípravy kontrarevoluce, popraven
- rehabilitován 8.9.1956
- accused of preparing a counter-revolution, executed
- rehabilitated September 8, 1956
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/40qEl
URL : https://www.valka.cz/Svecin-Alexandr-Andrejevic-t124909#433074 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více