Main Menu
User Menu

Střelecký prapor [1939-1939]

Batalion Strzelców/Rifles Battalion

Střelecký prapor – Batalion strzelców – Rifle Battalion
Vojskové těleso pěchoty určené k posílení palebné síly v rámci jezdecké brigády. V době míru existovaly pouze 3 samostatné střelecké prapory (1.-3.) a dalších 9 (4.-11.) mělo vzniknout v průběhu mobilizace, ovšem v srpnu 1939 r. byl 10. střelecký prapor z mobilizační tabulky 3. střeleckého praporu vyškrtnut a místo něho byl zmobilizován II. prapor 94. pěšího pluku pro 39. záložní pěší divizi. Jejich výhodou byla poměrně značná bojová síla, která umožňovala úspěšně bránit vybrané směry, vázat nepřátelské síly a zároveň uvolňovat jezdecké eskadrony od nutnosti vedení pěšího boje. Problémová byla značně pomalejší rychlost přesunu od rychlosti přesunu jezdectva. Ve skutečnosti většina střeleckých praporů v sestavách jezdeckých brigád nebyla a byla dána k dispozici velitelům taktických svazků pěchoty.


Sestava praporu:


Velitelství (Dowództwo) – velitel, velitelský roj (pobočník, ordonanční a informační důstojník, pozorovatel, písař)
3 střelecké roty (kompanie strzeleców) – v každé velitelský roj, 3 čety po třech družstvech, družstvo granátometů, hospodářské družstvo
Kulometná rota (kompania ckm) – 3 čety těžkých kulometů na kárách, 1 četa na tačankách, 1 minometná četa, hospodářské družstvo
Spojovací četa (pluton łączności) – (4-5 telefonních hlídek, 1 radiotelegrafní hlídka)
Průzkumná četa (pluton zwiadowczy) – cyklistické družstvo (včetně kulometného roje), 2 (?) jezdecké roje, jezdecký kulometný roj
Zákopnická četa (pluton pionierów) – 2 zákopnická družstva
Protitanková četa (pluton przeciwpancerny) – 2 protitankové kanony
Hospodářská četa (pluton gospodarczy) – účetní důstojník, zbrojní důstojník, proviantní důstojník, lékař, hospodářské družstvo, muniční a proviantní tělesový trén


Prapory č. 1-3 měly mít protitankovou četu se čtyřmi 37 mm protitankovými kanony Bofors wz. 36. 1. prapor měl po mobilizaci ve skutečnosti 6 kanonů, 2. prapor 3 kanony a 3. prapor 2 kanony.
V sestavě některých praporů je uvedeno pouze jedno zákopnické družstvo.


Zdroje:
www.dws.org.pl
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 34
Tym, Juliusz S.: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris, Warszawa 2006, str. 417


Předpokládané tabulkové stavy střeleckého praporu s dvoukanonovou protitankovou četou a zákopnickou četou :Tabulkové počty praporu Počet (zdroj č. 1) Počet (zdroj č. 2)
Total numbers of battalion numbers (Source Nr. 1) numbers (Source Nr. 2)
důstojníci 27 27
officers 27 27
poddůstojníci 169 169
noncommissioned officers 169 169
vojíni 872 872
privates 872 872
pistole ? 39
pistols ? 39
šavle ? 19
sabers ? 19
pušky Mauser wz. 98 914 pušky+karabiny 414
rifles Mauser wz. 98 914 rifles+carbines 414
karabiny wz. 29 500
carbines wz. 29 500
protitankové pušky wz. 35 0 0
anti-tank rifle wz. 35 0 0
těžké kulomety wz. 30 12 12
heavy machine guns wz. 30 12 12
ruční kulomety Browning wz. 28 29 29
hand held machine guns Browning wz. 28 29 29
minomety wz. 31 2 2
mortars wz. 31 2 2
granátomety wz. 36 9 9
grenade launchers wz. 36 9 9
protitankové kanony Bofors wz. 36 2 2
anti-tank guns Bofors wz. 36 2 2
radiostanice N2/B 1 1
radio N2/B 1 1
jezdecké koně 34 34
saddle horses 34 34
tažné koně 171 171
drawn horses 171 171
káry (kulometné, minometné, muniční atp.) 36 ?
carts (machine gun, mortar, ammunition, etc.) 36 ?
trénové vozy 49 49
horse drawn wagons 49 49
speciální povozy 1 1
special vehicle 1 1
motocykly s postranním vozíkem 1 1
motorcycles sidecar 1 1
jízdní kola 29 29
bicycles 29 29
tačanky wz. 36 3 3
tachankas wz. 36 3 3
polní kuchyně 5 5
field kitchen 5 5


Zdroje (źródła, sources):
1 - Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
2 - www.dws.org.pl

Protitankové pušky wz. 35 nebyly z důvodu přísného utajení v tabulkových stavech uvedeny. Při mobilizaci měla každá střelecká četa obdržet 1 protitankovou pušku, čili v praporu jich mělo být 9 kusů.


Mobilizované střelecké prapory:Střelecký prapor č. Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina a termín dosažení hotovosti Nadřízené velitelství k 01.09.1939 Velitel praporu k 01.09.1939 Zdroj (Źródło): Poznámka
Rifles Battalion No. Mobilisation Formation Mobilisation Centre Mobilization group and standby date Higher Command as of 01.09.1939 Commander as of 01.09.1939: Source: Note
1 1. střelecký prapor Chojnice zelená Z+18 hod. Odřad (Oddział Wydzielony) "Chojnice" podplukovník pěchoty Gustaw Zacny Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
1st 1st Rifle Battalion Chojnice green Z+18 hours Chojnice Detachment Infantry Lieutnant Colonel Gustaw Zacny
2 2. střelecký prapor Tczew zelená Z+18 hod. Odřad (Oddział Wydzielony) "Tczew" podplukovník pěchoty Stanisław Andrzej Janik Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 [co
2nd 1st Rifle Battalion Tczew green Z+18 hours Tczew Detachment Infantry Lieutnant Colonel Stanisław Andrzej Janik Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
3 3. střelecký prapor Rembertów zelená Z+24 hod. Mazovská jezdecká brigáda podplukovník pěchoty Marian Stanisław Wieroński Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
3rd 3rd Rifle Battalion Rembertów green Z+24 hours Mazowiecka Cavalry Brigade Infantry Lieutnant Colonel Marian Stanisław Wieroński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
4 III. prapor 31. pěšího pluku Łódź zelená Z+24 hod. 10. pěší divize major piechoty Wincenty Mischke Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 Vznikl z III. praporu 31. pěšího pluku. III. prapor byl znovuvytvořen ve žluté mobilizační skupině v termínu A+36
4th 3rd Battalion of the 31st Infantry Regiment Łódź green Z+24 hours 10th Infantry Division Infantry Major Wincenty Mischke Powstał z III baonu 31 pp. III baon odtworzono w grupie żółtej z terminem A+36.
5 III. prapor 32. pěšího pluku Działdowo zelená Z+30 hod. Novohradská jezdecká brigáda major piechoty Piotr Perucki Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą 1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1987 Vznikl z III. praporu 32. pěšího pluku. III. prapor byl znovuvytvořen v modré mobilizační skupině v termínu A+44
5th 3rd Battalion of the 32nd Infantry Regiment Działdowo green Z+30 hours Nowogródzka Cavalry Brigade Infantry Major Piotr Perucki Powstał z III baonu 32 pp. III baon odtworzono w grupie niebieskiej z terminem A+44.
6 58. pěší pluk Poznaň žlutá A+24 hod Armáda "Poznaň" major piechoty Marian Kwiatkowski Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 Prapor v dispozici velitele armády
6th 58th Infantry Regiment Poznaň yellow A+24 hours Poznań Army Infantry Major Marian Kwiatkowski Batalion dyspozycyjny dowódcy Armii
7 69. pěší pluk Gniezno žlutá A+48 hod 26. pěší divize major piechoty Józef Wacław Szul Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
7th 69th Infantry Regiment Gniezno yellow A+48 hours 26th Infantry Division Infantry Major Józef Szul
8 70. pěší pluk Pleszew žlutá A+48 hod 25. pěší divize major piechoty Leonard Krukowski Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
8th 70th Infantry Regiment Pleszew yellow A+48 hours 25th Infantry Division Infantry Major Leonard Krukowski
9 29. pěší pluk Kalisz žlutá A+24 hod. 25. pěší divize major piechoty Mieczysław III Ostrowski Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
9th 29th Infantry Regiment Kalisz yellow A+24 hours 25th Infantry Division Infantry Major Mieczysław III Ostrowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
11 II. prapor 43 pěšího pluku Brody zelená Z+32 hod. Volyňská jezdecká brigáda podplukovník pěchoty Władysław Warchoł "Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
?"
Vznikl z II. praporu 43. pěšího pluku. II. prapor byl znovuvytvořen v červené mobilizační skupině v termínu A+20
11th 2nd Battalion of the 43rd Infantry Regiment Brody green Z+32 hours Wołyńska Cavalry Brigade Infantry Lieutnant Colonel Władysław Warchoł Powstał z II baonu 43 pp. II baon odtworzono w grupie czerwonej z terminem A+36.


Jiné zdroje (źródła, sources):
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010

Kromě těchto praporů byly utvořeny ještě další dva improvizované:
103 střelecký prapor – z pochodových rot 1., 2. a 3. střeleckého praporu mobilizovaných 3. střeleckým praporem v 5. a 6. dnu všeobecné mobilizace.
Náhradní střelecký prapor „Rembertów“ v Náhradním středisku střeleců (Ośrodek Zapasowy Strzelców) z přebytku lidí a výzbroje po utvoření 103. praporu.
Zdroj: www.dws.org.pl
URL : https://www.valka.cz/Strelecky-prapor-1939-1939-t209176#591295Verze : 0
MOD