Streicher, Julius

     
Příjmení:
Surname:
Streicher Streicher
Jméno:
Given Name:
Julius Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Julius Streicher
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SA-Obergruppenführer SA-Obergruppenführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.02.1885 Fleinhausen /
12.02.1885 Fleinhausen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.10.1946 Norimberk /
16.10.1946 Nuremberg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Župní vedoucí Župy Střední Franky
vydavatel antisemitského týdeníku Der Stürmer
Gauleiter of Franconia
publisher of anti-Semitic Der Stürmer newspaper
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- shledán vinným ze zločinů proti lidskosti, popraven - found guilty of crimes against humanity, executed
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher
URL : https://www.valka.cz/Streicher-Julius-t186028#542763 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Streicher Streicher
Jméno:
Given Name:
Julius Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Julius Streicher
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1917 poručík v záloze
27.01.1934 SA-Gruppenführer
09.11.1937 SA-Obergruppenführer
DD.MM.1917 Leutnant der Reserve
27.01.1934 SA-Gruppenführer
09.11.1937 SA-Obergruppenführer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Streicher-Julius-t186028#542764 Verze : 1
Julius Streicher nepatřil mezi vojáky Třetí říše a neúčastnil se plánování Holocaustu či přepadení jiných národů, přesto hrál jednu z hlavních rolí v podněcování nenávisti vůči Židům díky vydávání týdeníku Der Stürmer. Jako takový byl po skončení války zadržen a postaven před soud v Norimberku. Byl obviněn z toho, že jeho nenávistné texty se podílely na vyvraždení Židů podobnou měrou, jako faktické rozkazy zodpovědných (mj. Hans Frank, Ernst Kaltenbrunner apod.) a že v nich pokračoval i v okamžiku, kdy již vědel, jakým způsobem dochází k vyhlazování Židů.


Ačkoliv původně obviněn ze zločinů proti míru, byl uznán vinným ze zločinů proti lidskosti a odsouzen k tresti smrti 1. října 1946. V rozsudku se mimo jiné konstatuje, že "... Během 25 let byl za jeho projevy, texty a výzvy k nenávisti vůči Židům znám jako "židoštváč číslo 1". Týden po týdnu, měsíc po měsíci šířil Německem infekci antisemitismu a pobízel německý lid k aktivnímu zapojení se k útisku Židů. Streicherovo vyzývání k vraždám a vyhlazování Židů v době, kdy Židé na Východě byli zabíjeni v nejstrašlivějších podmínkách ustanovuje potírání na základě politických a rasových důvodů ve spojení s válečnými zločiny dle Charty a dokazuje tak zločiny proti lidskosti".


Během svého procesu se Streicher teatrálně předváděl jako v dobách své slávy v dvacátých letech. Na otázky svého obhájce odpovídal slovními výpady proti Židům, Spojencům i samotnému soudu a byl často napomínán soudními úředníky. Ostatní obžalovaní se mu během procesu vyhýbali. Své výpovědi pak prokládal citacemi židovských textů, které tak často v minulosti vkládál na stránky Der Stürmer.


V brzkých ranních hodinách 16. října 1946 byl spolu s dalšími 9 odsouzeními z prvního norimberského procesu oběšen. I na popravišti byl ze všech nejteatrálnější, ještě pod šibenicí vykřikoval "Heil Hitler", na šibenici pak odkazoval prohlašením "Purim-Fest 1946" na židovský svátek Purim (útěk Židů před vyhlazením z rukou Hamana, perského vládního úředníka. Na konci příběhu je Haman oběšen, spolu s deseti svými syny). Jeho poslední slova pak byla "Bolševici vás oběsí všechny!".


Jako v několika dalších případech nedošlo k smrti ihned, jak se pod odsouzeným otevřelo propadlo, provaz mu nezlomil vaz, ale zřejmě jak se odsouzený svíjel a kopal, provaz sklouzl z ideální pozice a Streicher se tak na oprátce udusil.
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher
URL : https://www.valka.cz/Streicher-Julius-t186028#542765 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více