Main Menu
User Menu

Šteiner, Pavol

Babylon armád. Boje medzi Hronom a Váhom, február - apríl 1945

     
Název knihy:
Name of the book:
Babylon armád. Boje medzi Hronom a Váhom, február - apríl 1945
Autor:
Author:
Šteiner, Pavol
Místo vydaní:
Published in:
Bratislava
Nakladatelství:
Publisher:
Magnet Press Slovakia s.r.o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2019
Počet stran :
Pages:
184
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-89169-65-8
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod


1. kapitola: Vietor vanie z juhu


Operácia Südwind
Sovietske jednotky na hronskom predmostí vo februári 1945
Nemecké jednotky zhromaždené pre operáciu Südwind
Plánovanie a príprava operácie Südwind
Nemecký útok
Výsledky operácie Südwind


2. kapitola: Malinovského valec


Bratislavsko-brnianska operácia Červenej armády
Sovietske a rumunské jednotky vyčlenené na realizáciu Bratislavsko-brnianskej operácie
Jednotky Osi v obrane medzi Hronom a Váhom
Plánovanie a príprava Bratislavsko-brnianskej operácie
Začiatok viedenskej operácie, prvá akcia Dunajskej vojenskej flotily na slovenskom úseku Dunaja
Začiatok Bratislavsko-brnianskej operácie, postup pravého krídla 7. gardovej armády
Výsledky prvého týždňa Bratislavsko-brnianskej operácie
Postoje a osudy civilného obyvateľstva, zločiny bojujúcich armád


3. kapitola: Čo nám zostalo
Bojiská
Múzeá
Pamätníky
Reenactment


Záver


Tabuľky: prehľad vojenských hodností a obrnenej techniky
Poznámky
Pramene
English summary
Menný register
Miestopisný register
Farebná príloha a situačné mapy
Anotace:
Anotation:
Druhý diel monografie chronologicky nadväzuje na knihu Babylon armád 1, čím uzatvára ucelený a doteraz chýbajúci pohľad na priebeh bojov v sektore sovietskej 7. gardovej armády na juhozápadnom Slovensku na prelome rokov 1944 a 1945.


V prvej časti čitateľ našiel informácie o udalostiach odohrávajúcich sa od polovice decembra 1944 do konca januára 1945. Kniha Babylon armád 2 pokračuje vo vykresľovaní udalostí, ktoré nasledovali v ďalších mesiacoch. Zaoberá sa operáciou Südwind zameranou na likvidáciu hronského predmostia jednotkami Wehrmachtu, následnými prípravami Červenej armády na Bratislavsko-brniansku operáciu, ako aj jej začiatkom.


Geografickým a chronologickým limitom diela je prekonanie Váhu sovietskymi vojskami na prelome marca a apríla 1945. Záverečné kapitoly sa venujú aj otázke postavenia civilného obyvateľstva či zdokumentovaným vojnovým zločinom na sledovanom území.


Druhý diel taktiež ponúka čitateľom okrem slovenského textu aj anglické resumé a dvojjazyčné popisy obrázkov, pôvodné prehľadové mapy hlavných bojových operácií, dobové fotografie a bohatý poznámkový aparát.
Recenze:
Review:
Doposiaľ najpodrobnejší obraz venujúci sa operáciám 7. gardovej armády medzi riekami Ipeľ a Váh v období februára až apríla roku 1945.

URL : https://www.valka.cz/Steiner-Pavol-t222780#620758Verze : 1
MOD
Diskuse
Podľa môjho názoru ide o "povinné čítanie" pre záujemcov o boje prebiehajúce počas druhej svetovej vojny na území Slovenska. Grafika zostala na výbornej úrovni predchádzajúceho dielu, fotky sú výborné a zväčša raritné, opätovne ma potešili výborne nakreslené mapy. Pozitívne hodnotenia prof. Chrastinu a PhDr. Kluberta tiež svedčia o dobrej úrovni knihy. Som velmi rád, že takéto knihy vychádzajú.
URL : https://www.valka.cz/Steiner-Pavol-t222780#620947Verze : 1
MOD
Súhlasím. Sú to dobre investované prostriedky ... Very Happy. Tie mapy veľkosti A4 dodávajú lepšiu predstavivosť pri čítaní informáciami nabitého textu.
URL : https://www.valka.cz/Steiner-Pavol-t222780#620956Verze : 1
MOD