Main Menu
User Menu

Správa vojenskej dopravy Bratislava [1992-1992]

Military Traffic Office Bratislava

     
Název:
Name:
Správa vojenskej dopravy Bratislava
Originální název:
Original Name:
Správa vojenskej dopravy Bratislava
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1992-31.12.1992 Oddělení vojenské dopravy
Dislokace:
Deployed:
01.01.1992-31.12.1992 Bratislava, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
01.01.1992-31.12.1992 VÚ 1425 Bratislava
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL CZ: https://www.valka.cz/Sprava-vojenskej-dopravy-Bratislava-1992-1992-t184150#537700Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Military-Traffic-Office-Bratislava-t184150#537700Version : 0
MOD