Main Menu
User Menu
Reklama

Správa vojenského prekládkového priestoru Čierna nad Tisou [1957-1960]

Transhipment Area Office Čierna nad Tisou

     
Název:
Name:
Správa vojenského prekládkového priestoru Čierna nad Tisou
Originální název:
Original Name:
Správa vojenského prekládkového priestoru Čierna nad Tisou
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1957
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
Vojenská správa prekládkového úseku Čierna nad Tisou
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1957-01.10.1960 Hlavní správa železničního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.09.1957-01.10.1960 Čierna nad Tisou, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1957-01.10.1960 340. strážní četa

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vojenskeho-prekladkoveho-priestoru-Cierna-nad-Tisou-1957-1960-t186758#544277Verze : 0
MOD
Reklama