Main Menu
User Menu
Reklama

Slavonice

okr. Jindřichův Hradec

     
Název:
Name:
Slavonice
Originální název:
Original Name:
Slavonice
Další názvy:
Other Names:
Zlabings
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okr. Jindřichův Hradec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°59'51.00"N 15°21'06.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Slavonice
Kadolec (k. ú. Kadolec u Slavonic)
Maříž (také k. ú. Léštnice)
Mutišov
Rubašov (k. ú. Dolní Bolíkov-Rubašov)
Stálkov
Vlastkovec

Zaniklé:
Pfaffenschlag (středověk)
Léštnice (po 2. světové válce)
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1260
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Městské opevnění
Jemnická brána
Dačická brána
Zaniklá ves Pfaffenschlag
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel sv. Jana Křtitele
Hřbitovní kaple sv. Kříže
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kostel Božího Těla
Stará Pošta
Pomník Rudé armádě
Kašna se sochou sv. Floriána
Kašna se sochou Panny Marie Immaculaty
Měšťanské domy
Muzea:
Museums:
Městské muzeum
Muzeum 20. století
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavonice
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658281Verze : 1
Kostel sv. Jana Křtitele

Bývalý jednolodní špitální kostel z 15. století. Roku 1582 byla jeho fasáda ozdobena renesančními sgrafity. Vyhořel v letech 1620 a 1845.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
www.hrady.cz

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658282Verze : 2
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Tento trojlodní kostel vznikl zřejmě ve 2. polovině 13. století. Zásadně přestavěn ve 2. polovině století 14. Presbytář byl dokončen před rokem 1383. Trojlodí bylo vzniklo do konce století 14., avšak až ve 2. polovině 15. století byla mezi boční lodě zaklentu loď hlavní. Okna, která jsou dílme Mistra Štěpána byla provedena kolem roku 1500. V letech 1503 až 1549 byla přistavěna městská věž na místě původní sakristie, dosahuje výšky 56,5 m. V 17. a 18. století jen drobné úpravy a přístavby. Na počátku 18. století to byly přistavby bočních kaplí. Roku 1750 kostel postihl velký požár. Na věž byla pořízena vlašská helmice a došlo k obnovení trámoví ve zvonici. Puristicky renovován v letech 1903 až 1916.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658284Verze : 2
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého z přelomu 18. a 19. století se nachází v ulici Nádražní, u mostru přes Slavonický potok, při domu čp. 191. Kaple má čtvercový půdorys s půlkruhovým závěrem.

Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658285Verze : 1
Fara


Budova fary, dříve pošty, se nachází na náměstí Míru, čp. 477. Jedná se o patrový, v jádru gotický dům z 14. století s nepatrným množstvím sgrafitové výzdoby. Oproti ostatním domům nemá průčelní štít vytvářející falešné patro. Přestavovan renesančně a dále v menší míre barokně a klasicistně. Fara je zde od roku 1779.


Zdroj:
https://pamatkovykatalog.cz/fara-18900487

Slavonice - Budova s patrnou střechou, vpravo od restaurace
Foto vlastní

Budova s patrnou střechou, vpravo od restaurace
Foto vlastní

URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658287Verze : 0
Městské opevnění

Z opevnění se do dnešních dní dochovala část hradeb, a to jak hlavní hradby tak i parkánové, dále oválná severozápadní bašta, oválná severovýchodní bašta (součást domu čp. 226), pětiboká jihovýchodní bašta, v severní části opevnění zbytek hranolové věže (za domy čp. 502 a 503) a půlválcové bašty (za domem čp. 487). Z bran se dochovaly Jemnická a Dačická, zbořena byla Rakouská brána. Výstavba opevnění je spojena s příkazem Přemysla Otakara II z roku 1278. Roku 1366 již prokazatelně existovalo vnitřní opevnění. V průběhu 1. poloviny 16. století došlo k doplnění o parkánové opevnění s baštami a všechny tři brány dostaly i předbraní. Z předbraní se dochoval barbakán u Dačické brány. U Rakouské brány byla vybudována zbrojnice. Po konci třicetileté války opevnění již zastarávalo v 17. století došlo jen k doplnění o palisády na vnější straně příkopu. Likvidace opevnění pak byla zahájena od poloviny 19. století.

Zdroj:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
cs.wikipedia.org

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658289Verze : 1
Dačická brána

Dačická brána vznikla ve středověku spolu s ostatním opevněním města, v 1. polovině 16. století byla renesančně přestavěna, přičemž byla navýšena. Vížka byla doplněna až v 18. století. Částečně se dochovalo její předbraní v podobě barbakanu.

Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=1428
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
cs.wikipedia.org

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658291Verze : 1
Sladovna


Nachází se již mimo opevnění na předměstí. Vystavěna ve 2. polovině 16. století. Jedná se o dvoupatrovou stavbu obdélného půdorysu s valbovou střechou. V průčelí na sgrafitu je letopočet 1607, avšak sladovnický znak není patrný.Zdroj:
https://pamatkovykatalog.cz/sladovna-18892356

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658292Verze : 0
Radnice


Původní renesační budova z roku 1556 a zdemolována roku 1909, byla nahrazena novorenesančně-secesní budovu, vystavenou v letech 1909 až 1912, jejíž průčelí bylo volně inspirováno původní budovou, přičemž byly využity i některé původní kamenické články.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/palac-dum-radnice-slavonice

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658436Verze : 0
Kašna se sochou sv. Floriána

Kašna se sochou sv. Floriána, či též Horní kašna, se nachází na Horním náměstí. Kašna má pravouhlou nádrž o čtvercovém půdorysu se skosenými rohy. Je na ni letopočet 1783. V kašně je pak umístěn sloup stojící druhotně užitý osmiboký pozdně gotický pilíř) na kterém je barokní socha sv. Floriána (vzniklá po požáru roku 1750).

Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658438Verze : 1
Pomník obětem 1. světové války


Pomník obětem 1. světové války, je na mapy.cz veden jako pomník 9. května 1945, slavnostně odhalený 9. května 1946 (původní použití německého pomníku?)


Zdroj:
mapy.cz

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658439Verze : 0
Pomník Rudé armády

Na místě byla původně 28. řijna 1928 vysazena slavnostě Lípa Svobody, tu ale skáceli po záboru pohraničí roku 1938. Pomník Rudé armádě byl odhalen 9. května 1951, jeho autorem je A. Hübner, jeho pořízení bylo financováno sbírkou mezi občany Slavonic.

Zdroj:
mapy.cz

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658440Verze : 1
Kašna se sochou Panny Marie Immaculaty

Kašna se sochou Panny Marie Immaculaty je situována na náměstí Míru. Samotná kašna (nádrž) je renesanční, nejspíše již z 2. poloviny 16. století. Je zdobena pětilistou růží - erbovním znamením pánů z Hradce, kterým tehdy město patřilo. Asi roku 1667 byla kašna osazena toskánským sloupem, který dříve sloužil jako pranýř. Na něj pak byla později dodána socha Panny Marie Immaculaty ze 2. poloviny 18. století.Zdroj:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658441Verze : 1
Náměstí Míru

Náměstí Míru, dříve Dolní náměstí, je hlavním náměstím v Slavonicích. Nachází se zde řada historicky a umělecky hodnotných domů, ve velké míře renesačních, mnohdy mají i gotické jádro. Mimoto se zde nachází fara, dvě školy, radnice a kašna se sochou Panny Marie Immaculaty.
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658443Verze : 1
Horní náměstí


Horní náměstí je o poznání menší než náměstí Míru. Nachází se zde však většinově zachovalé hodnotné renesační domy. Ty ještě doplňuje kašna se sochou sv. Floriána a Jemnická brána.
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
Slavonice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Slavonice-t238064#658444Verze : 0