Main Menu
User Menu

Selouane

Selouane

Selouane / Zeluán / سلوان / ⵙⵍⵡⴰⵏ

     
Název:
Name:
Selouane
Originální název:
Original Name:
Selouane / Zeluán / سلوان / ⵙⵍⵡⴰⵏ
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Nador
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
35°04'14.98"N 2°56'21.01"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
17. stor.
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Selouane
URL : https://www.valka.cz/Selouane-t227859#633577Verze : 0
MOD