Main Menu
User Menu

Sekce správy taktických datových spojů [2015- ]

Data Link Management Cell

Sección de Gestión de Enlaces de Datos Tácticos (DLMC-ESP)

     
Název:
Name:
Sekce správy taktických datových spojů
Originální název:
Original Name:
Sección de Gestión de Enlaces de Datos Tácticos (DLMC-ESP)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.01.2015
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Ředitelství informačních systémů a telekomunikací ozbrojených sil
Dislokace:
Deployed:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Madrid, EMAD
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
emad.defensa.gob.es
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sekce-spravy-taktickych-datovych-spoju-2015-t235943#652288Verze : 0
MOD