Main Menu
User Menu

Madrid, Vrchní velení obrany [1950-]

Defence High Command

Estado Mayor de la Defensa (EMAD)

     
Název:
Name:
Vrchní velení obrany
Originální název:
Original Name:
Estado Mayor de la Defensa
Další názvy:
Other Names:
30.08.1939-19.05.1980 Vrchní velení obrany / Alto Estado Mayor
Obec:
Municipality:
Madrid
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°26'31.09"N 3°41'26.88"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1950 novopostanené
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
30.08.1939-14.07.1977
3. sekce informací vrchního velení obrany
3rd Section of the Defence High Command
30.08.1939-19.05.1980
Vrchní velení obrany
Defence High Command
08.02.1977-17.11.2005
Právní poradenství JUJEM
Legal Advice Section of the JUJEM
08.02.1977-17.11.2005
Rada náčelníků štábů
Board of Joint Chiefs of Staff
08.02.1977-17.11.2005
Společný štáb JUJEM
Joint General Staff of the JUJEM
08.02.1977-17.11.2005
Správa velitelství JUJEM
Administration of the JUJEM
08.02.1977-17.11.2005
Technický sekretariát velitelství JUJEM
General Technical Secretariat of the JUJEM
08.02.1977-17.11.2005
Velitelství rady náčelníků štábů
Headquarters of the Board of Joint Chiefs of Staff
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Delegovaný dohled EMAD
Delegated Supervision EMAD
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Divize plánů společnýho štábu obrany
Plans Division of the Joint Defense Staff
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Divize strategie společnýho štábu obrany
Strategy Division of the Joint Defense Staff
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Generální sekretariát společnýho štábu obrany
General Secretariate of the Joint Defense Staff
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Kancelář štábu obrany
Office of the Defence Staff
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Právní poradna EMAD
Legal Advisory of the EMAD
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Sekretariát velitele štábu obrany
Secretariate of the Defence Staff Chief
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Společný štáb obrany
Joint Defense Staff
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Stálý sekretariát rady náčelníků štábu obrany
Permanent Secreatariate of the Council of Chiefs of Staff
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Technická kanelář štábu obrany
Technical Office of the Defence Staff
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Velitelství podpory společných operací
Joint Action Support Command
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Velitelství štábu obrany
Defence Staff Command
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Ředitelství bezpečnosti a služeb
Security and Services Directoriate
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Ředitelství ekonomických záležitostí
Economic Affairs Disretoriate
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Ředitelství lidských zdrojů
HR Directoriate
25.01.1984-DD.MM.RRRR
Štáb obrany
Defence Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Jednotka studjí MOPS
Studies Unit of the MOPS
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Personální sekce štábu velitelství operací
Personal Section of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Prvek nadnárodního společného velitelství
Multinational Joint Headquarters Element
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce IT a kominikačních systémů štábu velitelství operací
IT and Comuniations Section of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce operativní logistiky štábu velitelství operací
Operational Logistics Section of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce operativního zdravotnitví štábu velitelství operací
Operational Health Section of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce plánů štábu velitelství operací
Section of Plans Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce probíhajících operací štábu velitelství operací
Ongoing Operations Section of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce působení štábu velitelství operací
Influence Section of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce výcviku a instruktáže štábu velitelství operací
Training and Exercises Section of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce zdrojů a financií štábu velitelství operací
Resources and Finance Section of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Technický sekretariát štábu velitelství operací
Technical Secretariat of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Velení velitelství operací štábu obrany
Operations Command of the Defence Staff HQ
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Velitelství operací štábu obrany
Operations Command of the Defence Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Zpravodajská sekce štábu velitelství operací
Inteligence Section of Operations Command Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Štáb velitelství operací
Operations Command Staff
04.12.2012-DD.MM.RRRR
Velení dozoru a námořní bezpečnosti
Surveillance and Maritime Security Command
04.12.2012-DD.MM.RRRR
Velení obrany a vzdušných operací
Defense and Air Operations Command
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Sekce podpory informačních systémů a telekomunikací štábu obrany
Information Systems and Telecommunications Support Section of the Defence Staff
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Sekce správy frekvencií
NATO Allied Radio Frequency Agency
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Sekce správy taktických datových spojů
Data Link Management Cell
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Sekce systémů elektronického boje
Electronic Warfare Systems Section
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Sekce systémů pozorování země
Earth Observation Systems Section
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Sekce řízení systému velení a kontroly
Management System Section of Military Command and Control
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Sekretariát JCISFAS
Secretariate of the JCISFAS
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Ředitelství informačních systémů a telekomunikací ozbrojených sil
Directoriate of Information Systems and Telecommunications of the Armed Forces
21.01.2015-DD.MM.RRRR
Ředitelství operativního zravotnictví
Directoriate of Operational Health
16.09.2015-DD.MM.RRRR
Operační skupina ověřovací jednotky
Operations Group of the Verification Unit
16.09.2015-DD.MM.RRRR
Skupina informací ověřovací jednotky
Information Group of the Verification Unit
16.09.2015-DD.MM.RRRR
Skupina logistiky ověřovací jednotky
Logistic Group of the Verification Unit
16.09.2015-DD.MM.RRRR
Skupina otevřeného nebe ověřovací jednotky
Open Skyes Group of the Verification Unit
16.09.2015-DD.MM.RRRR
Španělská ověřovací jednotka
Spanish Verification Unit


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- Calle Vitruvio 1 a 3 / paseo de la Castellana 80 c
Zdroje:
Sources:
www.docomomoiberico.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Defence_High_Command

URL : https://www.valka.cz/Madrid-Vrchni-veleni-obrany-1950-t235594#651314Verze : 1
MOD