Schulz, Julius

     
Příjmení:
Surname:
Schulz Schulz
Jméno:
Given Name:
Julius Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Julius Schulz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.12.1889 Offenbach /
30.12.1889 Offenbach /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.11.1975 St. Quirin /
23.11.1975 St. Quirin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
letecký veliteľ Armádnej skupiny C Commander of Luftwaffe with Army-Group C
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Schulz-Julius-t125179#425297 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Schulz Schulz
Jméno:
Given Name:
Julius Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Julius Schulz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.10.1909 praporčík
22.08.1910 poručík
25.02.1915 nadporučík
27.01.1918 kapitán
01.02.1931 major
01.04.1934 podplukovník (Luftwaffe)
01.04.1936 plukovník
01.01.1939 generálmajor
01.12.1940 generálporučík
01.12.1942 generál letectva
18.10.1909 Fähnrich
22.08.1910 Leutnant
25.02.1915 Oberleutnant
27.01.1918 Hauptmann
01.02.1931 Major
01.04.1934 Oberstleutnant (Luftwaffe)
01.04.1936 Oberst
01.01.1939 Generalmajor
01.12.1940 Generalleutnant
01.12.1942 General der Flieger
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Schulz-Julius-t125179#425298 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více