Schneider, Erich

     
Příjmení:
Surname:
Schneider Schneider
Jméno:
Given Name:
Erich Erich
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Schneider
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Dipl. Ing. Dipl. Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.08.1894 Biedenkopf /
12.08.1894 Biedenkopf /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.08.1980 Wiesbaden /
03.08.1980 Wiesbaden /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 4. tankovej divízie
veliteľ 14. pešej divízie
Commander of 4. Panzer-Division
Commander of 14. Infanterie-Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami. Recipient of the Knight's Cross with Oak Leaves.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Schneider
URL : https://www.valka.cz/Schneider-Erich-t124213#423238 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Schneider Schneider
Jméno:
Given Name:
Erich Erich
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Schneider
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.08.1914 praporeční junker
DD.02.1915 praporčík
14.07.1915 poručík
01.09.1923 nadporučík
01.04.1928 kapitán
01.11.1934 major
01.08.1937 podplukovník
01.01.1940 plukovník
01.01.1943 generálmajor
01.07.1943 generálporučík
07.08.1914 Fahnenjunker
DD.02.1915 Fähnrich
14.07.1915 Leutnant
01.09.1923 Oberleutnant
01.04.1928 Hauptmann
01.11.1934 Major
01.08.1937 Oberstleutnant
01.01.1940 Oberst
01.01.1943 Major General
01.07.1943 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Schneider
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Schneider-Erich-t124213#423239 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více