Main Menu
User Menu

Saxitoxin (TZ)

Clanek : www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Saxitoxin-TZ-t369#1989Verze : 0
MOD
Saxitoxin TZ je jedovatá látka. Vyskytuje sa ako prášok, alebo kvapalina. Zápach neznámy, alebo žiadny nieje. Postihuje nervový systém, spôsobuje ochrnutie. Účinná dávka cez pokožku je 0,05 mg (cez poranenie), vdýchnutím 50 mg, alebo požitím 0,5 mg na osobu.
URL : https://www.valka.cz/Saxitoxin-TZ-t369#23714Verze : 0