Main Menu
User Menu

Samostatná armádní spojovací letka 2. tankové armády [1943-1943]

Detached Army Liaison Aviation Squadron of the 2nd Tank Army

Samostatná armádna spojovacia letka 2. tankovej armády

Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 2 танковой армии (оааэс 2 ТА)

     
Název:
Name:
Samostatná armádní spojovací letka 2. tankové armády
Originální název:
Original Name:
Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 2 танковой армии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.04.1943
Předchůdce:
Predecessor:
53. samostatná spojovacia letka
Datum zániku:
Disbanded:
28.06.1943
Nástupce:
Successor:
premenovaná na 591. samostatnú spojovaciu letku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.04.1943-28.06.1943 2. tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
29.04.1943-28.06.1943 Fadin, Ivan Vladimirovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 29.04.1943 do 28.06.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-armadni-spojovaci-letka-2-tankove-armady-1943-1943-t201367#575616Verze : 1
MOD