Main Menu
User Menu

591. samostatná armádní spojovací letka [1943-1944]

591st Detached Army Liaison Aviation Squadron

591. samostatná spojovacia letka

591-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (591 оааэс)

     
Název:
Name:
591. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
591-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná armádna spojovacia letka 2. tankovej armády
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1944
Nástupce:
Successor:
15. gardová samostatná spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.06.1943-20.11.1944 2. tanková armáda
20.11.1944-01.12.1944 2. gardová tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
28.06.1943-DD.MM.1944 Fadin, Ivan Vladimirovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
28.06.1943 - 02.09.1943
18.01.1944 - 05.09.1944
30.10.1944 - 01.12.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://podvignaroda.ru/?#id=45890155
URL : https://www.valka.cz/591-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1944-t201361#575620Verze : 1
MOD