Saltzwedel, Reinhold

     
Příjmení:
Surname:
Saltzwedel Saltzwedel
Jméno:
Given Name:
Reinhold Reinhold
Jméno v originále:
Original Name:
Reinhold Saltzwedel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
námořní nadporučík Oberleutnant zur See
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
? ?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1889 Olesno (Rosenberg), Horní Slezsko /
23.11.1889 Olesno (Rosenberg), Upper Silesia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.12.1917 Lamanšský průliv
02.12.1917 English Channel
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
kapitán ponorky UC-21
kapitán ponorky UC-71
Commander of UC-21 submarine
Commander of UC-71 submarine
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- ponorkové eso se 111 potopenými plavidly
- Ponorková flotila "Saltzwedel" (1936-1939)
- submarine ace with 111 sunken vessels
- Submarine Flotilla "Saltzwedel" (1936-1939)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.uboat.net/ ; http://www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Saltzwedel-Reinhold-t124785#424578 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Saltzwedel Saltzwedel
Jméno:
Given Name:
Reinhold Reinhold
Jméno v originále:
Original Name:
Reinhold Saltzwedel
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1908 námořní kadet
10.04.1909 námořní praporčík
27.09.1911 námořní poručík
19.09.1914 námořní nadporučík
01.04.1908 Seekadett
10.04.1909 Fähnrich zur See
27.09.1911 Leutnant zur See
19.09.1914 Oberleutnant zur See
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.uboat.net/ ; http://www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Saltzwedel-Reinhold-t124785#715707 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více