Main Menu
User Menu

Salmanassar I.

Asyrský král Salmanassar I.


Asyrský král vládnoucí v letech 1274 - 1245 př.n.l.. Byl to syn Adad-Nárárího I.. Za jeho vlády prožívá Asýrie dobu rozkvětu a vzestupu. Položil základy syrské politiky, dvorských zvyklostí, nakládání s podmaněnými městy, s jejich rodinami, zacházení se zajatci atd. Největším vojenským úspěchem Salmanassara I. bylo vítězství nad Mitanni, které se po porážce Adad-Nárárího I. znovu vzchopilo za podpory Chetitů a kmene Achlamú. Mitannijské území bylo připojeno k Asyrskému státu. Poprvé se za jeho vlády dozvídáme o novém státu - Uratu, který porazil, ale nepodmanil. Založil pozdější hlavní město Asýrie - Kalach.


Zdroj:
Prosecký, Jiří. Heller, Jan. Charvát, Petr. Nováková, Nea. Peečířová, Jana. Pecha, Lukáš. Sadek, Vladimír. Součková, Jana. Encyklopedie Starověkého Předního Východu
Praha: Libri 1999 ISBN 80-85983-58-3
URL : https://www.valka.cz/Salmanassar-I-t66915#236638Verze : 0