SOV - MPAR (přívodná letecká radiostanice)

MPAR (Non direction beacon / locator)
     
Název:
Name:
MPAR MPAR
Originální název:
Original Name:
Mаломощная Приводная авиационная радиостанция MПАР
Kategorie:
Category:
radionavigační zařízení radio navigation system
Výrobce:
Producer:
?, ?, (?) /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR (?)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR (?)
Složení systému:
Composition of System:
1. skříňový automobil
1.a) vysílač RSB-M-bis
1.b) antenní systém (vč. protiváhy)
1.c) automatický telegrafní klíč APS-2
1.d) Elektrocentrála L 3/2
1.e) Generátor GS 1000
1.f) Měniče:
- 2x RUK-300V
- 1x RU-11
1.g) Akumulátor 12-NKN-60 nebo 4-NKN-60
1.h) Přijímač B-3 nebo US
1. Instrument VAN
1.a) Transmitter RSB-M-bis
1.b) Aerial system (inclusive counterbalance)
1.c) Automatic telegraph key APS-2
1.d) Power Aggregate L 3/2
1.e) Generátor GS 1000
1.f) Converter:
- 2x RUK-300V
- 1x RU-11
1.g) Battery 12-NKN-60 or 4-NKN-60
1.h) Receiver B-3 or US
Uživatelské státy:
User States:

?

?
Poznámka:
Note:
MPAR = MПАР/Mаломощная приводная авиационная радиостанция = malovýkonová přívodná letecká radiostanice MPAR/MПАР = Mаломощная приводная авиационная радиостанция = low-performing
non direction beacon
Zdroje:
Sources:
www.rkk-museum.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-MPAR-privodna-letecka-radiostanice-t126792#429376 Verze : 0
Přívodná letecká radiostanice "malého výkonu" MPAR


Tato "malovýkonnová" přívodná radiová stanice vznikla z "válečné" součástkové základny. V sovětském letectvu byla používána v poválečném období do zařazení proudových letounů.


V mobilní verzi byla montována do skříňové nástavby automobilu (na př. GAZ-51).


1) Vysílač RSB-M-bis
Frekvenční rozsah:
- SV: 250 - 600 kHz (pásmo přívodné radistanice / radiopolokompasů)
- KV: 2,50 - 12,00 MHz (pro spojení)
Výkon: 35 - 50 W
Druhy provozu: A 1, A 2, A 3


Antenní systém:
- Antenní relé s ampérmetrem
- Skládaný stožár výška 10 m
- 4 paprsky l=16 m (z vrcholu stožáru po 90°)
- 4 paprsky protiváh l=20 m (od konstrukce automobilu po 90°)
Pokud je stanice zasazena jako stacionární, tvoří antenní systém "lodní" dvou drátová anténa l=30 až 35 m na dvojici stožárů výšky 16 m.
Systém protiváhy tvoří 10 - 12 paprsků l=20 m rozmístěných radiálně a uložených v zemi v hloubce 0,3 až 0,4 m.


Zdroj: www.rkk-museum.ru
SOV - MPAR (přívodná letecká radiostanice) - Ilustrační foto - bez modifikace pro funkci přívodné radiostanice
(http://www.rkk-museum.ru)

Ilustrační foto - bez "modifikace" pro funkci přívodné radiostanice
(http://www.rkk-museum.ru)

SOV - MPAR (přívodná letecká radiostanice) - http://www.rkk-museum.ru

http://www.rkk-museum.ru
SOV - MPAR (přívodná letecká radiostanice) - http://www.rkk-museum.ru

http://www.rkk-museum.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-MPAR-privodna-letecka-radiostanice-t126792#429384 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek