S-199.127

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1948
Výrobní číslo:
Construction Number:
127
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
14.09.1948 zničen při nehodě
14.09.1948 destroyed in crash
Poznámka:
Note:
Pilot startoval ke svému prvnímu samostatnému letu na tomto typu, stroj mu utekl ze směru, po odpoutání zavadil pravým křídlem a podvozkovou nohou o násep střelnice a havaroval. V důsledku porušení palivové soustavy letoun zachvátily plameny, i přes nasazení hasičů se pilota rt. Františka Kvasničku podařilo vyprostit až poté, co utrpěl rozsáhlé popáleniny, kterým později v nemocnici podlehl. -
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
URL : https://www.valka.cz/S-199-127-t237863#657553 Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
14.09.1948
Provozovatel:
Operator:
DD.MM.RRRR-14.09.1948 Stíhací výcvikové středisko
DD.MM.RRRR-14.09.1948 Fighter Training Centre
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.1948-14.09.1948 standardní (high visibility)
DD.MM.1948-14.09.1948 standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.1948-14.09.1948 standardní vojenská
DD.MM.1948-14.09.1948 standard military
Barvy:
Colors:
DD.MM.1948-14.09.1948 šedozelená
DD.MM.1948-14.09.1948 grey-green
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.leteckabadatelna.cz
URL : https://www.valka.cz/S-199-127-t237863#657554 Verze : 0
Fotografie havárií a následným požárem zničeného letounu z vyšetřovacího spisu.


Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.127 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Bud%C4%9Bjovice/manip_P3230283a.jpg

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

S-199.127 - Zdroj:
http://www.leteckabadatelna.cz/uploads/Pov%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9/S-199%20Bochov/S-199%20Bud%C4%9Bjovice/manip_P3230284a.jpg

Zdroj:
www.leteckabadatelna.cz

URL : https://www.valka.cz/S-199-127-t237863#657555 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více