Říšská pracovní služba

Reich Labour Service
Reichsarbeitsdienst (RAD)
Název:
Name:
Říšská pracovní služba Reich Labour Service
Originální název:
Original Name:
Reichsarbeitsdienst
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.06.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Dobrovolnická pracovní služba Volunteer Labour Service
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
26.06.1935-DD.08.1945 Hierl, Konstantin (plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRRI Arbeitsgaue Ostpreußen
II Arbeitsgaue Danzig-Westpreußen
III Arbeitsgaue Wartheland-West
IV Arbeitsgaue Pommern-Ost
V Arbeitsgaue Pommern-West
VI Arbeitsgaue Mecklenburg
VII Arbeitsgaue Schleswig-Holstein
VIII Arbeitsgaue Ostmark
IX Arbeitsgaue Brandenburg
X Arbeitsgaue Niederschlesien
XI Arbeitsgaue Mittelschlesien
XII Arbeitsgaue Oberschlesien
XIII Arbeitsgaue Magdeburg-Anhalt
XIV Arbeitsgaue Halle-Merseburg
XV Arbeitsgaue Sachsen
XVI Arbeitsgaue Westfalen-Nord
XVII Arbeitsgaue Niedersachsen-Mitte
XVIII Arbeitsgaue Niedersachsen-Ost
XIX Arbeitsgaue Niedersachsen-West
XX Arbeitsgaue Westfalen-Süd
XXI Arbeitsgaue Niederrhein
XXII Arbeitsgaue Hessen-Nord
XXIII Arbeitsgaue Thüringen
XXIV Arbeitsgaue Mittelrhein
XXV Arbeitsgaue Hessen-Süd
XXVI Arbeitsgaue Württemberg
XXVII Arbeitsgaue Baden
XXVIII Arbeitsgaue Franken
XXIX Arbeitsgaue Bayern-Ostmark
XXX Arbeitsgaue Bayern-Hochland
XXXI Arbeitsgaue Emsland Osnabrück
XXXII Arbeitsgaue Saar-Pfalz
XXXIII Arbeitsgaue Alpenland
XXXIV Arbeitsgaue Oberdonau
XXXV Arbeitsgaue Niederdonau
XXXVI Arbeitsgaue Südmark Graz
XXXVII Arbeitsgaue Sudetenland-West
XXXVIII Arbeitsgaue Sudetenland-Ost
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org/wiki/Reichsarbeitsdienst
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#597018 Verze : 2
hodnosti RAD 1943-1944


nárameník
límec
hodnost


Arbeitsmann


Vormann


Obervormann


Untertruppführer


Truppführer


Obertruppführer


Unterfeldmeister


Feldmeister


Oberfeldmeister


Oberstfeldmeister


Arbeitsführer


Oberarbeitsführer


Oberstarbeitsführer


Generalarbeitsführer


Obergeneralarbeitsführer


Reichsarbeitsführerzdroj:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#158956 Verze : 3
- vznikla v roce 1934.


- v srpnu 1942 byly jednotky RAD v Rusku přímo zařazeny do armády a letectva
-- část z více než 400 rot tu střežila letiště a bojovala s partyzány


- v roce 1943 někteří příslušníci RAD prošli šestitýdenním speciálním výcvikem a poté je přidělili k protiletecké obraně
--mnozí z nich pak zasáhli do pozemních bojů, neboť jejich baterie se používaly proti tankům
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#1477 Verze : 0
RAD byla za války polovojenskou organizací, šlo o to že mladí muži v předvojenském věku (obvykle kolem 18 let, později se hranice snížila) nastoupili k RAD a zde kromě pracovních činností jako stavba silnic, pomoc po náletečch a podobně prodělali i základní pořadový výcvik a výcvik se zbraní. některé útvary byly v okupovaných zemích použity i jako policejní služby. Jednotky RAD za války byly vyzbrojeny a proto použitelné jako pěchota (byť omezeně) po absolvování RAD se nastupovalo do WH a zde už byl jen zkrácený výcvik a výcvik v organické jednotce.
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#62641 Verze : 0
SLužba u RAD byla před válkou pro muže povinná a trvala 1/2 roku. Výcvik se zbraní ovšem probíhal s lopatou a ne s puškou.
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#138199 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více