Main Menu
User Menu

Říšská pracovní služba

Reich Labour Service

Reichsarbeitsdienst (RAD)

     
Název:
Name:
Říšská pracovní služba
Originální název:
Original Name:
Reichsarbeitsdienst
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.06.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Dobrovolnická pracovní služba
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
26.06.1935-DD.08.1945 Hierl, Konstantin (plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRRI Arbeitsgaue Ostpreußen
II Arbeitsgaue Danzig-Westpreußen
III Arbeitsgaue Wartheland-West
IV Arbeitsgaue Pommern-Ost
V Arbeitsgaue Pommern-West
VI Arbeitsgaue Mecklenburg
VII Arbeitsgaue Schleswig-Holstein
VIII Arbeitsgaue Ostmark
IX Arbeitsgaue Brandenburg
X Arbeitsgaue Niederschlesien
XI Arbeitsgaue Mittelschlesien
XII Arbeitsgaue Oberschlesien
XIII Arbeitsgaue Magdeburg-Anhalt
XIV Arbeitsgaue Halle-Merseburg
XV Arbeitsgaue Sachsen
XVI Arbeitsgaue Westfalen-Nord
XVII Arbeitsgaue Niedersachsen-Mitte
XVIII Arbeitsgaue Niedersachsen-Ost
XIX Arbeitsgaue Niedersachsen-West
XX Arbeitsgaue Westfalen-Süd
XXI Arbeitsgaue Niederrhein
XXII Arbeitsgaue Hessen-Nord
XXIII Arbeitsgaue Thüringen
XXIV Arbeitsgaue Mittelrhein
XXV Arbeitsgaue Hessen-Süd
XXVI Arbeitsgaue Württemberg
XXVII Arbeitsgaue Baden
XXVIII Arbeitsgaue Franken
XXIX Arbeitsgaue Bayern-Ostmark
XXX Arbeitsgaue Bayern-Hochland
XXXI Arbeitsgaue Emsland Osnabrück
XXXII Arbeitsgaue Saar-Pfalz
XXXIII Arbeitsgaue Alpenland
XXXIV Arbeitsgaue Oberdonau
XXXV Arbeitsgaue Niederdonau
XXXVI Arbeitsgaue Südmark Graz
XXXVII Arbeitsgaue Sudetenland-West
XXXVIII Arbeitsgaue Sudetenland-Ost
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org/wiki/Reichsarbeitsdienst
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#597018Verze : 2
MOD
Reichsarbeitsdienst
Říšská pracovní služba - zdroj: de.wikipedia.org

zdroj: de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#597019Verze : 0
MOD
- vznikla v roce 1934.


- v srpnu 1942 byly jednotky RAD v Rusku přímo zařazeny do armády a letectva
-- část z více než 400 rot tu střežila letiště a bojovala s partyzány


- v roce 1943 někteří příslušníci RAD prošli šestitýdenním speciálním výcvikem a poté je přidělili k protiletecké obraně
--mnozí z nich pak zasáhli do pozemních bojů, neboť jejich baterie se používaly proti tankům
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#1477Verze : 0
MOD
RAD byla za války polovojenskou organizací, šlo o to že mladí muži v předvojenském věku (obvykle kolem 18 let, později se hranice snížila) nastoupili k RAD a zde kromě pracovních činností jako stavba silnic, pomoc po náletečch a podobně prodělali i základní pořadový výcvik a výcvik se zbraní. některé útvary byly v okupovaných zemích použity i jako policejní služby. Jednotky RAD za války byly vyzbrojeny a proto použitelné jako pěchota (byť omezeně) po absolvování RAD se nastupovalo do WH a zde už byl jen zkrácený výcvik a výcvik v organické jednotce.
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#62641Verze : 0
SLužba u RAD byla před válkou pro muže povinná a trvala 1/2 roku. Výcvik se zbraní ovšem probíhal s lopatou a ne s puškou.
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#138199Verze : 0
RAD
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#161236Verze : 0
MOD