Main Menu
User Menu

Římští císařové - principát

Principátem se označuje první fáze římského císařství, kdy je formálně jako státní zřízení zachována republika se všemi úřady a úředníky. Moc císaře vychází z mimořádných pravomocí udělených mu senátem a z kumulovaných úřadů, které zastává. V praxi se opírá především o vojsko a jeho věrné velitele a osobní stráž - praetorianskou gardu.


Julsko-Claudijská dynastie
27 př.n.l. - 14 n.l.: Augustus, Gaius Octavius Caesar Augustus (23.9. 63 př.n.l. - 19.8. 14 n.l.)
14 - 37: Tiberius, Tiberius Claudius Nero Caesar Augustus (16.11. 42 př.n.l - 16.3. 37 n.l.)
37 - 41: Caligula, Gaius Iulius Caesar Germanicus (31.8. 12 n.l. - 24.1. 41 n.l.)
41 - 54: Claudius, Tiberius Claudius Nero Germanicus (1.8. 10 př.n.l. - 13.10. 54 n.l.)
54 - 68: Nero, Lucius Domitius Ahenobarbus, adoptován jako Nero Claudius Caesar (15.12. 37 n.l.- 9.6. 68 n.l.)


"Rok čtyř císařů" (občanská válka)
68 - 69: Galba, Servius Sulpicius Galba (24.12. 3 př.n.l. - 15.1. 69 n.l.)
69 - 69: Otho, Marcus Salvius Otho (25./28.4. 32. n.l. - 16.4. 69.n.l.)
69 - 69: Vitellius, Aulus Vitellius (25.9. 15.n.l. - 22.12. 69 n.l.)


Flaviovská dynastie
69 - 79: Vespasianus, Titus Flavius Vespasianus (17./18.11. 9 n.l. - 23.6. 79 n.l.)
79 - 81: Titus, Titus Flavius Vespasianus (30.12. 39 n.l. - 13.9. 81 n.l.)
81 - 96: Domitianus, Titus Flavius Domitianus (24.10. 51 n.l. - 18.9. 96 n.l.)
   89 - 89: Saturninus - vzdorocísař v Horní Germánii, Lucius Antonius Saturninus (?? - 89 n.l.)


Jmenován senátem
96 - 98: Nerva, Marcus Cocceius Nerva (8.11. 35(30) n.l. - 27.1. 98 n.l.)


Adoptivní císaři
98 - 117: Traianus, Marcus Ulpius Traianus (18.9. 53 - 9.8. 117)
117 - 138: Hadrianus, Publius Aelius Hadrianus (24./25.1. 76 - 10.7. 138)
138 - 161: Antoninus Pius, Titus Aurelius Fulvius Boionius Arrius Antoninus Pius (18./19.9. 86 - 7.3. 161)
161 - 180: Marcus Aurelius, Marcus Annius Verus, adoptován jako Marcus Aurelius Antonius Augustus (26.4. 121 - 17.3. 180)
161 - 169: Lucius Verus - spolucísař, Lucius Ceionius Commodus (15.12. 130 - jaro 169)
175 - 175: Avidius Cassius - vzdorocísař v Sýrii, Avidius Cassius (??? - 175)
169 - 195: Commodus, Lucius Aurelius Commodus (31.8. 161 - 31.12. 195)


Provoláni císařem praetorianskou gardou
193 - 193: Pertinax, Publius Helvius Pertinax (1.8. 126 - 28.3. 193)
193 - 193: Didius Iulianus, Marcus Didius Severus Iulianus (29.1. 133/137 - 1.6. 193)


Dynastie Severovců
193 - 211: Septimius Severus, Lucius Septimius Severus (11.4. 145/146 - 4.2.211)
   193 - 195: Pescennius Niger - vzdorocísař ve východních provinciích, Gaius Pescennius Niger (mezi 135 a 140 - 194)
   195 - 197: Clodius Albinus - vzdorocísař v Británii, Decimus Clodius Albinus (mezi 140 a 150 - 19.2. 197)
211 - 217: Caracalla, Iulius Bassianus (4.4. 186/188 - 8.4. 217)
211 - 211: Geta - Caracallův zavražděný bratr a spoluvládce, Publius Septimius Antoninus Geta (7.3.189 - přelom 211 a 212)
217 - 218: Macrinus, Marcus Opellius Macrinus (kolem 165 - 218) (nepatří do rodu Severovců)
217 - 218: Diadumenianus - Macrinův syn a spolucísař, Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus
218 - 222: Ealagabalus, Varius Avitus Bassianus, císařem jako Marcus Aurelius Antoninus (203/204 - 11.3. 222)
222 - 235: Severus Alexander, Marcus Iulius Gassius Alexianus, jako císař Marcus Aurelius Severus Alexander (1.10. 205/208 - okolo 18./19.3. 235)


Vojenští císařové (krize říše)
235 - 238: Maximinus Trák, Gaius Iulius Verus (okolo 173 - jaro 238)
238 - 238: Gordianus I. - senátem uznaný vzdorocísař v Africe, Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus (159/160 - DD.4. 238)
238 - 238: Gordianus II. - syn a spoluvládce Gordiana I. v Africe, Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus (kolem 192 - DD.4. 238)
238 - 238: Balbinus - senátem uznaný vzdorocísař v Itálii (společně s Pupienem), Decius Caelius Calvinus Balbinus (mezi 165 a 170 - 29.7. 238)
238 - 238: Pupienus - senátem uznaný vzdorocísař v Itálii (společně s Balbinem), Marcus Clodius Pupienus Maximus (kolem 178 - 29.7. 238)
238 - 244: Gordianus III., Marcus Antonius Gordianus (20.1. 225 - počátek 244)
   240 - 240: Sabinianus - vzdorocísař v Africe - (??? - 240)
244 - 249: Philippus Arab, Marcus Iuilius Verus Philippus Arabs (kolem 204 - 249)
247 - 249: Phillipus Mladší - spolucísař, Marcus Iuilius Verus Philippus (kolem 237 - 249)
249 - 251: Trainaus Decius, Gaius Messius Quintus Decius (kolem 201 - 1.7. 251)
   250 - 250: Licinianus - vzdorocísař v Římě, Julius Valens Licinianus (??? - 250)
251 - 251: Herennius Etruscus - Deciův syn a spolucísař, Quintus Herennius Etruscus Messius Decius (kolem 227 - 1.7. 251)
251 - 251: Hostilianus - Deciův mladší syn a spolucísař, Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus (??? - podzim 251)
   251 - 251: Priscus - vzdorocísař v Makedonii, Titus Iulius Priscus (??? - 251)
251 - 253: Trebonianus Gallus, Gaius Vibius Afinius (kolem 206 - DD.8.253)
251 - 253: Volusianus - spolucísař, Gaius Vibius Volusianus (??? - DD.8. 253)
253 - 253: Aemilianus, Marcus Aemilius Aemilianus (kolem 207 - asi DD.11. 253)
253 - 259: Valerianus, Publius Licinius Valerianus (asi 198/199 - 260)
253 - 268: Gallienus - do otcova zajetí Parthy spolucísař, Publius Licinius Egantius (218 - podzim/zima 268)
   260 - 260: Ingenuus - vzdorocísař v Panonii
   260 - 260: Regalianus - vzdorocísař v Panonii
   260 - 261: Macrianus - vzdorocísař na východě, Titus Fulvius Iunius Macrianus (??? - podzim 261)
   260 - 261: Quietus - vzdorocísař na východě, Titus Fulvius Iunius Quietus (??? - podzim 261)
   260 - 268: Postumus - nezávislý vládce galsko-římské říše (Galie, Hispánie, Germánie, Británie), Marcus Cassianus Latinius Postumus (??? - DD.3. 268)
      268 - 268: Laelianus - vzdorovládce galsko-římské říše, Ulpius Cornelius Laelianus (??? - DD.3. 268)
   268 - 268: Marius - nezávislý vládce zbytku galsko-římské říše (Galie, Germánie) (??? - 268)
268 - 270: Claudius Gothicus, Marcus Aurelius Claudius (10.5. 213/214 - 270)
   269 - 270/271: Victorinus - nezávislý vládce zbytku galsko - římské říše, Marcus Piavon(n)ius Victorinus (??? - 270/271)
270 - 270: Quintillius, Marcus Aurelius Quintillus (??? - DD.4. 270)
270 - 275: Aurelianus, Lucius Domitius Aurelianus (9.9. 214/215 - DD.9./10. 275)
   271 - 271: Domitianus - nezávislý vládce zbytku galsko-římské říše,
   271 - 274: Tetricus - poslední nezávislý vládce zbytku galsko-římské říše, Gaius Pius Esuvius Tetricus (??? - ???)
   271 - 272: Zenobia z Palmýry - nezávislá vládkyně východních provincií (??? - ???)
   271 - 275: Vaballathus Athenodorus - nezávislý vládce zbytku palmýrské říše
275 - 276: Tacitus, Marcus Claudius Tacitus (??? - 276)
276 - 276: Florianus, Marcus Annius Florianus (??? - DD.6. 276)
276 - 282: Probus, Marcus Aurelius Equitus Probus (232 - 282)
282 - 283: Carus, Marcus Aurelius Numerius (??? - 283)
282 - 285: Carinus - syn a původně spoluvládce Cara, Marcus Aurelius Carinus (??? - 285)
283 - 284: Numerianus - bratr a spoluvládce Carina


pozn.: Životopisy mnoha "vojenských císařů" jsou plné nejasností a bílých míst. Kromě zde uvedených císařů se v tomto období vynořovali ještě další kandidáti na císařský trůn, o nichž máme mnohdy jen kusé a zkreslené informace, a jejichž "panování" bylo velmi krátké a místně omezené.
URL : https://www.valka.cz/Rimsti-cisarove-principat-t15216#56987Verze : 0
Na doplnenie pridám pár vzdorocisárov a spoluvládcov.


68 : Clodius Macer, Lucius Clodius Macer - Galbou vzdorocisár v Afrike.


235 - 238: Maximus, C. Julius Verus Maximus - syn a spoluvládca Maximinusa I. Tráka.


248: Pacatian, Ti. Claudius Marinus Pacatian - vzdorocisár Philipa I. v Moesii


???: Silbanacus, Marcus Silbanacus - vzdorocisár Philipa I. (skoro nič sa o ňom nevie)


253 - 255: Valerianus II., P. Cornelius Licinius Valerianus - syn a spoluvládca Galliena


255 - 259: Saloninus, P. Licinius Cornelius Saloninus Valerianus - syn a spoluvládca Galliena


270 - 273: Tetricus II., C. Pius Esuvius Tetricus - syn a spoluvládca Tetrica I.


280: Bonosus - vzdorocisár Próba v Germánii.


280: Saturninus, Sextus Julius Saturninus - vzdorocisár Próba v Alexandrii.


284 - 285: Julian z Panónie, M. Aurelianus Julianus - vzdorocisár Carinusov v Panónii.


284: Iotapianus, Marcus Fulvius Rufus Iotapianus-brat Philippa I. vládol niekoľko týždňou v Sýrii


???: Uranius, Uranius Antoninus - Historici ho radia ako vzdorocisára Alexandra Severa, alebo Philippa I., vládol v Sýrskej Emese


P. S. : Dátum k jednotlivým vládcom nedávam z dôvodu že väčšina dátumov rímskych cisárov sa zakladá na domnienkach a čiastočne aj na špekuláciach. Do tejto doby nie su ujednotené dokonca ani doby vlády jednotlivých spoluvládcov a vzdorocisárov a v rôznej literatúre sú iné údaje.
URL : https://www.valka.cz/Rimsti-cisarove-principat-t15216#67419Verze : 0