Main Menu
User Menu
Reduta


Objekt polního opevnění s čtvercovým nebo obdélníkovým půdorysem. Reduta byla tvořena valem a obehnána příkopem. Objekt sloužil jako stanoviště pěchoty popř. dělostřelectva. Často se používal při obléhání bastionových (klešťových) pevností k zesílení paralel.
Reduta - A. Reduta
B. Reduty zesilující kraje paralely.

A. Reduta
B. Reduty zesilující kraje paralely.

URL : https://www.valka.cz/Reduta-t31673#114175Verze : 0