Main Menu
User Menu

Ředitelství operativního zravotnictví [2015- ]

Directoriate of Operational Health

Jefatura de Sanidad Operativa (JESANOP)

     
Název:
Name:
Ředitelství operativního zravotnictví
Originální název:
Original Name:
Jefatura de Sanidad Operativa (JESANOP)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.01.2015
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Velitelství podpory společných operací
Dislokace:
Deployed:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Madrid, EMAD
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Fernandez Tapia Ruano, Miguel ( )
10.04.2018-10.05.2019 Alonso de Vega, José María ( )
24.06.2019-DD.MM.RRRR Delgado Pérez, José María ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Sekce analýz a hodnocení JESANOP
21.01.2015-DD.MM.RRRR Sekce polního zdravotnitví JESANOP
21.01.2015-DD.MM.RRRR Technický sekretariát ředitelství operativního zravotnictví

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
https://emad.defensa.gob.es/unidades/emacon/

URL : https://www.valka.cz/Reditelstvi-operativniho-zravotnictvi-2015-t235928#652268Verze : 0
MOD