Main Menu
User Menu

>> Radiolokační síť LASHUP

LASHUP Radar Network

Rádiolokačná sieť s kódovým označením LASHUP bola určená ako dočasný radiolokačný systém včasnej výstrahy. O jej výstavbe bolo rozhodnuté v roku 1948 a prvá stanica bola uvedená do prevádzky v júni 1949 na Dowovej základni vzdušných síl (L-1). Celkom bolo v rokoch 1949-1952 uvedených do prevádzky 44 rádiolokačných staníc na severozápade a severovýchode USA a v oblasti Nového Mexika. Systém bol plne funkčný od júna 1950, keď boli výstupy z neho privedené do CONAC.


Rádiolokačná sieť bola vybavená viacerými typmi rádiolokátorov podľa toho, ako boli postupne zara´dované do výzbroje a ako boli jednotlivé stanovištia uvádzané do prevádzky. Súčasťou siete sa postupne stali rádiolokátory Western Electric AN/TPS-1B, Bendix AN/CPS-5, Bendix AN/FPS-3, General Electric AN/CPS-6 a výškomer MIT AN/CPS-4.


Obsluhu jednotlivých stanovíšť zabezpečovali príslušníci perutí navádzania lietadiel a včasnej výstrahy (Aircraft Control and Warning Squadron).


Zdroj: https://www.fortwiki.com/Lashup_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Lashup_Radar_Network

>> Radiolokační síť LASHUP - Prehľad rozmiestnenia rádiolokačných stanovíšť systému Lashup

Prehľad rozmiestnenia rádiolokačných stanovíšť systému Lashup
URL : https://www.valka.cz/Radiolokacni-sit-LASHUP-t199536#571734Verze : 0
MOD
Diskuse
Prehľad jednotlivých rádiolokačných staníc siete Lashup:


L-1- 44°49'10.99"N 68°49'15.99"W (Dow Air Force Base, Bangor, Maine), 1949-1951)
L-2 - 43°37'24.32"N 70°12'42.71"W (Fort Williams, Cape Elizabeth, Maine), 1950-1951L-29 47°10'54.94"N 119°19'17.72"W (Larson Air Force Base, Moses Lake, Washington), 1950-1951L-33 45°34'59.08"N 122°36'32.54"W (Portland Air Force Base, Portland, Oregon), 1950-1952
URL : https://www.valka.cz/Radiolokacni-sit-LASHUP-t199536#571776Verze : 3
MOD