Main Menu
User Menu

Cape Elizabeth, Williamsova pevnost [1899-1962]

Fort Williams

     
Název:
Name:
Williamsova pevnost
Originální název:
Original Name:
Fort Williams
Další názvy:
Other Names:
01.06.1873-13.04.1899 Battery at Portland Head
DD.MM.1950-18.10.1951 Radar Site L-2
Obec:
Municipality:
Cape Elisabeth, Maine
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
43°37'21.30"N 70°12'38.17"W
Vznik:
Established:
13.04.1899 premenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.06.1899-DD.09.1900 Barrette, John. D (First Lieutenant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR , ( )
10.02.1910-10.03.1911 Newcomb, Warren Putnam (Lieutenant Colonel)
11.03.1911-11.09.1911 Newcomb, Warren Putnam (Colonel)
13.09.1912-23.12.1914 Bartlett, George True (Colonel)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
30.06.1962 zrušená
Poznámka:
Note:
Pomenovaná na počesť čestného generálmajora Setha Williamsa
Zdroje:
Sources:
https://www.fortwiki.com/Fort_Williams_(1)
URL CZ: https://www.valka.cz/Cape-Elizabeth-Williamsova-pevnost-1899-1962-t199534#571732Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Fort-Williams-t199534#571732Version : 0
MOD
Pozemky, na ktorých sa rozprestieral vojenksý objekt sa začali vykupovať v roku 1872 a výkup bol dokončený v roku 1903, keď plocha celej základne dosiahla 90,45 akrov. Výstavba fortifikačných objektov pre delostrelrckú výzbroj sa začala 01.06.1873, objekt sa oficiálne nazýval Battery at Portland Head a bol súčasťou pásma opevnení prístavu Portland.


V roku 1893 sa začali budovať nové fortifikačné prvky v štýle Endicott. Celkom bolo do roku 1906 vybudovaných 6 nových batérií. V roku 1898 sa začalo s výstavbou ďalšej infraštruktúry - murované domy pre rodiny dôstojníkov, kasárne pre mužstvo a poddôstojníkov (dve roty), nemocnice a pošty. Táto fáza výstavby bola ukončená v roku 1904 a v rokoch 1909-1911 boli vybudované ďalšie objekty - kasárne boli rozšírené a umoťnili ubytovať celkom 7 rôt a jednotku vojenskej hudby, rovnako boloi vybudované ďalši domy pre dôstojníkov, ale aj ubytovňa pre poddôstojníkov. V rámci tejto etapy boli vybudované aj administratívne priestory.


Batéria / Battery
Výzbroj / Armament
Výstavba / Construction
Prevádzka / In use
Poznámka / Note
Battery Blair
2 x 12"
1901-1903
1903-1943

Battery Sullivan
3 x 10"
1894-1898
1898-1932
Delá odstránené v roku 1918 a nahradené v roku 1919 / Guns Removed 1918 and replaced 1919
Battery DeHart
2 x 10"
1893-1898
1898-1942
V roku 1918 vymenené delá / Guns dismounted and remounted in 1918
Battery Garesche
2 x 6"
1904-1906
1906-1917
1 delo odoslané do Francúzska / One gun to France
Battery Hobart
1 x 6" (Armstrong)
1898-1898
1900-1913
Výzbroj presunutá na Havajské ostrovy / Armament transfer to Hawai
Battery Keyes
2 x 3"
1903-1905
1906-1945

Počas 2. svetovej vojny bola pevnosť aktívne využívaná. Pre obranu prístavu sa využívali 3 pôvodné batérie, ale vzhľadom k ich veku a zastaranosti sa v roku 1943 vybudovalo aj nové postavenie pre 90mm kanóny. Okrem delostreleckej výzbroje boli jnštalované aj dve míniové polia ovlkádané z pevnosti.


Batéria / Battery
Výzbroj / Armament
Výstavba / Construction
Prevádzka / In use
Poznámka / Note


Battery AMTB 961
2 x 90mm (statické)
2 x 90mm (mobilné)
1943-1943
1943-1946
Poznámka / NotePo skončení 2. svetovej vojny sa pevnosť využila na inštaláciu rádiolokačného stanovišťa včasnej výstrahy v rámci siete Lashup Rádiolokačné stanovisšte L-2). V roku 1950 bol uvedený do prevádzky rádiolokátor AN/TPS-1B (obsluhu zabezpečovala 657. peruť navádzania lietadiel a včasnej výstrahy (657th Aircraft Control and Warning Squadron)). Stanica bola zrušená 18.10.1951.


Samotná pevnosť bola k 30.06.1962 zrušená, prevedená do prebytočnosti a v roku 1964 odpredaná mestu Cape Elizabeth a z bývalej pevnosti bol postupne vytvorený park.Zdroj: https://www.fortwiki.com/Fort_Williams_(1)
URL CZ: https://www.valka.cz/Cape-Elizabeth-Williamsova-pevnost-1899-1962-t199534#571779Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Fort-Williams-t199534#571779Version : 0
MOD