Pz.Kpfw. III Ausf. J

8./Z.W.
     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. III Ausf. J Pz.Kpfw. III Ausf. J
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. III Ausf. J
Kategorie:
Category:
střední tank medium tank
Výrobce:
Producer:
DD.04.1941-DD.02.1942 Altmärkische Kettenwerke GmbH, Berlin /
DD.03.1941-DD.03.1942 Daimler Benz AG, Berlin /
DD.03.1941-DD.05.1942 Henschel & Sohn GmbH, Kassel /
DD.03.1941-DD.03.1942 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Nürnberg /
DD.04.1941-DD.03.1942 Mühlenbau und Industrie AG, Braunschweig /
DD.03.1941-DD.03.1942 Maschinenfabrik Niedersachsen-Hannover GmbH, Hannover /
Období výroby:
Production Period:
DD.03.1941-DD.05.1942
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1521 (?)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
21600 kg 47620 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
5495 mm 18 ft ⅜ in
Délka korby:
Hull Length:
5495 mm 18 ft ⅜ in
Celková šířka:
Overall Width:
2950 1) / 3410 2) mm 9 ft 8 ⅛ in 1) / 11 ft 2 ¼ in 2)
Celková výška:
Overall Height:
2500 mm 8 ft 2 ⅜ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
385 mm 1 ft 3 ⅛ in
Šířka pásu:
Track Width:
400 mm 1 ft 3 ¾ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,09 MPa 13.05 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 50 mm (+20 mm prídavný pancier - nie všetky tanky)
boky - 30 mm
strop - 16 mm

Veža:
čelo - 50 mm (pri použití staršej veže z 7.serie/ZW - 30 mm)
štít kanóna - 50 mm (+20 mm prídavný pancier - nie všetky tanky)
boky - 30 mm
zadok - 30 mm
strop - 10 mm
veliteľská vežička - 30 mm
Hull:
front - 50 mm (+20 mm spaced armor - not all tanks)
sides - 30 mm
deck - 16 mm

Turret:
front - 50 mm (For turm from 7.serie/ZW - 30 mm)
gun shield - 50 mm (+20 mm spaced armor - not all tanks)
sides - 30 mm
rear - 30 mm
deck - 10 mm
cupola - 30 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 120 TRM (vodou chladený 12-valec objemu 11.867 cm3) Maybach HL 120 TRM (12 cyl., water cooled, gasoline, 11.867 ccm)
Výkon:
Power:
209,6 kW při 2800 ot/min 281.1 bhp at 2800 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF SSG 77 (6+R) ZF SSG 77 (6+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h 25 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
15 km/h 9 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
155 km 96 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
95 km 59 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,3 m 91 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m 24 in
Brodivost:
Fording Depth:
0,8 m 31 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
5 cm KwK 38 L/42
(99 nábojov)
5 cm KwK 38 L/42
(99 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet MG 34 ráže 7,92mm (3750 nábojov) 2x machine gun MG 34 cal.7,92mm (3750 rounds)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Pásy:
Kgs 61/400/120 (93 článkov v jednom páse)

1) Celková šírka bez schurzenov
2) Celková šírka so schurzenmi
Tracks:
Kgs 61/400/120 (93 links per side)

1) Overall width without schurzen
2) Overall width with schurzen
Zdroje:
Sources:
Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doile - Panzerkamfwagen III Ausf.J, L, M and N development and production from 1941 to 1943, Panzer Tracts No.3-3, rok vydania 2009, ISBN: 0-9815382-4-x
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-III-Ausf-J-t6404#463132 Verze : 0
Verzia Ausf.J bola známa i pod dizajnérskym firemným označením 8.serie/Z.W. Do tejto dizajnérskej a produkčnej 8.série patrili i nasledujúce verzie Pz.Kpfw. III Ausf.L, Ausf.M a Ausf.N. Znamená to, že všetky zmienené verzie využívali viacmenej rovnaký konštrukčný základ (korba a veža) a rozdiely sa nedajú definovať malými detailami charakteristickými pre niektorú z verzií. Všetky verzie sa vyrábali viac-menej súčasne a hlavným rozpoznávacím prvkom boli veľké zmeny (Ausf.J - krátky kanón, Ausf.L - dlhý kanón, Ausf.M - výfukový systém, Ausf.N - 75mm kanón).


Podoba tejto série sa odlišovala od predchádzajúcich sérií v mnohých detailoch, no prvé stroje napr. niesli veže z predchádzajúcej verzie s 30mm čelným pancierovaním a 35mm hrubým štítom kanóna (7.serie/Z.W.).
Zmeny sa týkali ako korby, tak i veže, no momentálne nie je v mojich silách popísať všetky zmeny. Modifikáciou prešli i články pásov Kgs. 61/400/120. Najmarkantnejším viditeľným rozdielom je dodatočná montáž prídavného predstavného 20mm pancierovania čela korby a veže (Vorpanzer). Prídavné pancierovanie sa montovalo postupne, prvé stroje dostali len pancierovanie korby (cca od 11/1941), ďalšie už i pancierovanie veže (cca od 3/1942). Tank sa samozrejme vyrábal i s úpravou pre tropické podmienky (Tp) afrického bojiska, ktoré bolo ľahko identifikované podľa tvaru krytov motorového priestoru. Štandardné Ausf.J mali hladké poklopy nad motorom, úpravu "Trop", ktorá sa začala produkovať od 2/1941 charakterizovali "hríbovité" kryty nasávacích otvorov na dvojdielnych poklopoch motorového priestoru a na poklopoch ventilátorov. K 13.12.1941 sa datuje vyhodnotenie prevádzky tankov v tropických podmienkach a boli zavedené ďalšie úpravy. Týkali sa utesnenia mierky oleja, sviečok a spojkovej skrine. Namontoval sa ďalší olejový filter, na tank sa umiestnili dve kanistre (jeden pre pitnú a druhý pre destilovanú vodu), veľká lopata a plachta. Od 12/1941 sa v rámci zlepšenia chladenia motorového priestoru začali montovať modifikované jednodielne kryty motora a ventilátorov, kde charakteristické kryty nasávacích a výfukových otvorov chránili pancierové "hríbikové" kryty, ale inak orientované (pozdĺžna os krytov bola rovnobežná s osou tanku, u dvojdielnych poklopov boli orientované kolmo na os tanku). Tieto poklopy s vetracími otvormi sa ďalej montovali ako štandard všetkých tankov 8.série Z.W a neboli už charakteristickou črtou modifikácie Trop. Pravdepodobne sa do štandardu preniesli i ďalšie, hore uvedené úpravy.


Ďalšou výraznou zmenou je výroba tanku s 5cm kanónom s dĺžkou hlavne L/60 u verzie Ausf.J. Montáž tohoto kanóna od 12/1941 do 7/1942 je síce faktom, no k 4/1942 bola verzia s týmto kanónom oficiálne preznačená na Ausf.L. Na výrobných štítkoch však formálne figurovalo označenie ako verzia "Ausf.J". Vzhľadom na miešanie rôznych produkčných verzií Pz.Kpfw. III vyrábaných súbežne v mnohých závodoch, mnohých modifikácií, premenovania a zároveň chýbajúcej dokumentácie nie je úplne možné zistiť presné počty postavených tankov (Ausf.J vs. Ausf.L).
Zaujímavosťou je, že u verzie Ausf.J s L/60 (neskôr oficiálne premenované na Ausf.L) nemal nabíjač vlastnú sedačku.


Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doile - Panzerkamfwagen III Ausf.J, L, M and N development and production from 1941 to 1943, Panzer Tracts No.3-3, ISBN: 0-9815382-4-x
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-III-Ausf-J-t6404#463135 Verze : 1
8.serie/Z.W. (Pz.Kpfw. III Ausf.J, Ausf.L, Ausf.M, Ausf.N) - produkcia

     
1.séria Fgst.Nr. 68001-69100
Verzia (Ausf.)
Továreň
Počet vyrobených kusov
Obdobie výroby
Poznámka
68001-68134
Ausf.J
Daimler-Benz
134
3/1941-9/1941

68201-68333
Ausf.J
M.A.N.
133
3/1941-9/1941

68401-68533
Ausf.J
Miag
133
4/1941-9/1941

68601-68700
Ausf.J
MNH
100
3/1941-8/1941

68701-68979
Ausf.J
Henschel/Wegman
279
3/1941-1/1942     
2.séria Fgst.Nr. 72001-74100
Verzia (Ausf.)
Továreň
Počet vyrobených kusov
Obdobie výroby
Poznámka
72001-72208
Ausf.J
Daimler-Benz
(113)
9/1941-3/1942
Pravdepodobný počet. Fgst.Nr. zmixované s neskôr premenovanými strojmi s kanónmi 5cm L/601).
72401-72634
Ausf.J
M.A.N.
(152)
9/1941-3/1942
Pravdepodobný počet. Fgst.Nr. zmixované s neskôr premenovanými strojmi s kanónmi 5cm L/602).
72801-73027
Ausf.J
Miag
(113)
9/1941-3/1942
Pravdepodobný počet. Fgst.Nr. zmixované s neskôr premenovanými strojmi s kanónmi 5cm L/603).
73201-73387
Ausf.J
MNH
(154)
8/1941-3/1942
Pravdepodobný počet. Fgst.Nr. zmixované s neskôr premenovanými strojmi s kanónmi 5cm L/604).
73601-73767
Ausf.J
Henschel
167
1/1942-5/1942
Fgst.Nr.73631-73763 konverzia na Pz.Bef.Wg. III Ausf.J (81 ks)
73901-74067
Ausf.J
Alkett
(124)
4/1941-2/1942
Pravdepodobný počet. Fgst.Nr. zmixované s neskôr premenovanými strojmi s kanónmi 5cm L/605).
72083-723251)
Ausf.L
Daimler-Benz
212
12/1941-6/1942

72507-727252)
Ausf.L
M.A.N.
173
12/1941-5/1942

72874-731253)
Ausf.L
Miag
212
12/1941-5/1942

73285-735254)
Ausf.L
MNH
171
12/1941-6/1942

73768-73900
Ausf.L
Henschel
107
5/1942-8/1942
Fgst.Nr. použité i pre Ausf.Ausf.N6)
73857-739006)
Ausf.N
Henschel
26
7/1942-8/1942

74013-741005)
Ausf.L
Alkett
76
12/1941-3/1942     
3.séria Fgst.Nr. 74101-75500
Verzia (Ausf.)
Továreň
Počet vyrobených kusov
Obdobie výroby
Poznámka
74101-74250
Ausf.L
Alkett
150
3/1942-10/1942

74341-74350
Ausf.L
Daimler-Benz
10
6/1942-7/1942

74351-74530
Ausf.L
M.A.N.
180
5/1942-10/1942

74531-74600
Ausf.M
M.A.N.
70
10/1942-12/1942

74601-74850
Ausf.L
Miag
92
5/1942-9/1942
Fgst.Nr. použité i pre Ausf.Ausf.N 7)
74692-748497)
Ausf.N
Miag
158
6/1942-9/1942

74851-75000
Ausf.L
MNH
20
7/1942-10/1942
Fgst.Nr. použité i pre Ausf.Ausf.N 8)
74857-749868)
Ausf.N
MNH
130
7/1942-9/1942

75001-75100
Ausf.M
MNH
100
10/1942-12/1942

75211-75220
Ausf.N
Daimler-Benz
10
7/1942-8/1942

75221-75230
Ausf.L
Daimler-Benz
10
8/1942-9/1942

75231-75339
Ausf.N
Henschel
101
8/1942-10/1942
Fgst.Nr. sa použili i pre Ausf.L9)
75237-753709)
Ausf.L
Henschel
39
8/1942-9/1942

75371-75430
Ausf.M
Henschel/Wegman
60
11/1942-1/1943
V zdroji chybne uvedené od Fgst.Nr.75370-75430.


     
4.séria Fgst.Nr. 76100-78000
Verzia (Ausf.)
Továreň
Počet vyrobených kusov
Obdobie výroby
Poznámka
76111-76126
Ausf.M
M.A.N.
16
12/1942-1/1943

76211-76278
Ausf.M
MNH
68
12/1942-2/1943

76279-76360
Ausf.N
MNH
82
4/1943-8/1943
Auslauf serie
76361-76378
Ausf.L
Miag
18
9/1942-10/1942

76379-76400
Ausf.N
Miag
22
10/1942

76401-76528
Ausf.M
Miag
128
10/1942-12/1942

77534-77543
Ausf.M
Daimler-Benz
10
9/1942-10/1942

77544-77608
Ausf.M
Miag
65
12/1942

77609-77708
Ausf.M
Miag/Wegmann
100
1/1943-3/1943
Flammpanzer III
77709-77793
Ausf.N
Miag
85
2/1943-5/1943
Auslauf serie


Špeciálne verzie na platforme 8.Z.W. (Pz.Kpfw.III):
     
2.séria Fgst.Nr. 72001-74100
Verzia (Ausf.)
Továreň
Počet vyrobených kusov
Obdobie výroby
Poznámka
73631-73763
Ausf.J
Henschel
81
1/1942-5/1942
Konverzia na Pz.Bef.Wg. III Ausf.J

     
Samostatná séria Fgst.Nr. 70201-70250
Verzia (Ausf.)
Továreň
Počet vyrobených kusov
Obdobie výroby
Poznámka
70201-70250
Ausf.M
Daimler-Benz
50
12/1942-3/1943
Pz.Bef.Wg. III Ausf.K

     
4.séria Fgst.Nr. 76100-78000
Verzia (Ausf.)
Továreň
Počet vyrobených kusov
Obdobie výroby
Poznámka
77609-77708
Ausf.M
Miag/Wegmann
100
1/1943-3/1943
Flammpanzer III

     
4.séria Fgst.Nr. 76100-78000
Verzia (Ausf.)
Továreň
Počet vyrobených kusov
Obdobie výroby
Poznámka
76127-76210
StuG Fgst.
M.A.N.
84

StuG III Ausf.G
77351-77408
StuG Fgst.
M.A.N.
58

StuG III Ausf.G


Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doile - Panzerkamfwagen III Ausf.J, L, M and N development and production from 1941 to 1943, Panzer Tracts No.3-3, rok vydania 2009, ISBN: 0-9815382-4-x
Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doile - Panzerkampfwagen III Umbau "Conversions to Z.W.40, Pz.Kpfw.III (T), Pz.Kpfw.III (Funk), Pz.Kpfw.III (Fl), Pz.Beob.Wg.III, SK 1, Brueckenmaterialtraeger, and Munitionspanzer, Panzer Tracts No.3-5, rok vydania 2011, ISBN: ?
Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzerbefehlswagen Ausf.D1, E, H, J und K development and production from 1935 to 1943, Panzer Tracts No.3-4, rok vydania 2010, ISBN: 0-9815382-8-2
Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzer Tracts No.23 - Panzer Production from 1933 to 1945, dátum vydania 2011, no ISBN
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-III-Ausf-J-t6404#465016 Verze : 11
Bokorys Pz.Kpfw. III Ausf. J od Pz.Kpfw. III Ausf. H se lišil jiným typem střeliště radisty (Kubelblende 50), tank měl zesílené pancéřování a část vozidel byla vyzbrojena výkonnějším kanonem KwK 39 L/60.

Zdroj: Michail Barjatinskij: Pz III Stalnyj symbol Blitzkriga, ISBN 9875699256945
Bronekolekcia 6/2000 Srednij tank Panzer III, Index 73160
Zbigniew Boawski a Janusz Ledwoch: Panzer III, ISBN 8386209041

Pz.Kpfw. III Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-III-Ausf-J-t6404#386960 Verze : 0
Jeden zničený Pz.Kpfw. III Ausf. J v severoafrické poušti. Tank patřil Tankovému pluku 8 z 15. tankové divize.

Zdroj: Tank Museum

Pz.Kpfw. III Ausf. J -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-III-Ausf-J-t6404#236826 Verze : 0

Diskuse

Mám jeden dotaz :
Mám fotografii (zatím nemohu zveřejnit) skupiny pěti strojů Panzer III J. Jde o snímek z vrakoviště u Bratislavy. Foceno je to jedním členem pohraniční stráže. Na žádném tanku není patrné jediné označení a jsou pravděpodobně jednobaravné - německá žlutá. Jde o tuto verzi s dlouhým kanonem. Ne Pz III s krátkou hlavní kanonu ráže 75mm použitého na středním slovensku při SNP.
Dovedl by někdo určit nebo vydedukovat jak se tam stroje dostaly a komu patřily? Je možná školní jednotka - působil v okolí Bratislavy nějaká?
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-III-Ausf-J-t6404#217211 Verze : 0
To je strieľanie naslepo. Tie stroje môžu byť z ktorejkoľvek jednotky. V Bratislave a jej okolí sa formovalo niekoľko jednotiek, pôsobili tu rezervné útvary a tuším i SS-Panzer-Grenadier-Regiment Schule.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-III-Ausf-J-t6404#217260 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více