Main Menu
User Menu

Prymula, Roman

     
Příjmení:
Surname:
Prymula
Jméno:
Given Name:
Roman
Jméno v originále:
Original Name:
Roman Prymula
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
profesor, MUDr., CSc., Ph.D.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.02.1964 Pardubice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- minister zdravotnictví České republiky
- rektor Vojenské lékařské akadémie Jana Evangelisty Purkyně Hradec Králové
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mmsl.cz
www.vlada.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Prymula
URL : https://www.valka.cz/Prymula-Roman-t235682#651545Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Prymula
Jméno:
Given Name:
Roman
Jméno v originále:
Original Name:
Roman Prymula
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1970-DD.MM.1978 Základní škola Pardubice
DD.MM.1978-DD.MM.1982 Gymnázium Pardubice
DD.MM.1994-DD.MM.1994 Birminghamská universita (Certificate in Hospital Management International)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1982-DD.MM.1988 Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1997-DD.MM.2002 prorektor: Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
DD.MM.2002-DD.MM.2004 Velitel: Vojenská lékařská akadémie Hradec Králové
DD.MM.2004-DD.MM.2009 Děkan, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1998

Medaile Armády České republiky III. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 3rd Degree
-

DD.MM.2003

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.2003

Medaile Armády České republiky II. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 2nd Degree
-

DD.MM.2003

Medaile ministra obrany za službu v zahraničí - všeobecná, bronzová
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - universal, bronze
-

28.10.2021

Řád Bílého lva občanská skupina I. třída (Velkokříž) [1922]
Order of White Lion Civil Division 1st class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mmsl.cz
www.vlada.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Prymula
URL : https://www.valka.cz/Prymula-Roman-t235682#651547Verze : 0
MOD