Main Menu
User Menu

Protitanková rota (1939)

Kompania przeciwpancerna

Protitanková rota – Kompania przeciwpancerna – Light Anti-tank Company


Vojsková setnina pěchoty byla jako základní hospodařící jednotka součástí pěšího pluku. V jeho rámci byla prostředkem protitankové obrany pěších praporů. Jedna protitanková četa byla v poli zpravidla přidělována jednomu pěšímu praporu. Tento typ roty označovaný jako typ I byl v sestavě všech pěších pluků s několika málo výjimkami v počtu kanónů:
8 kanónů ve 4 četách – 84. pěší pluk
12 kanónů ve 3 četách – 2. pluk podhalanských střelců a pravděpodobně rovněž 4. pluk podhalanských střelců


Záložní pěší pluky měly mít rotu typu II o 4 kanonech. V tomto případě však bylo pravděpodobně více výjimek:
pluky 33. záložní pěší divize měly roty typu I (9 kanónů)
pluky 36.záložní pěší divize a 38. záložní pěší divize měly po 6 kanónů ve 3 četách
207. záložní pěší pluk (35. záložní pěší divize) – 6 kanónů
201. a 203. záložní pěší pluk (55. záložní pěší divize) – 6 kanónů


Sestava mobilizované protitankové roty typu I:


1) velitelství: velitel roty, osobní ordonanc, důstojnický sluha


2) velitelský roj: 3 pozorovatelé + 3 cyklistické (motocyklové) spojky + zdravotní hlídka + náhradní obsluha


3) hospodářské družstvo: výkonný praporčík roty – velitel družstva, zbrojní a protiplynový poddůstojník, hospodářský poddůstojník, puškař, švec, řemenář, 2 kuchaři, 9 kočích, 5 muničních vozů, polní kuchyně, kuchyňský vůz, zavazadlový vůz, futrážový vůz


4) 1. protitanková četa:
4a) velitelský roj: velitel čety, zástupce velitele čety, ordonanc velitele čety, pozorovatel, pěší spojka


4b) 1. obsluha: velitel děla, mířič, nabíječ, 4 podavači střeliva, kočí, 2 koně, kolesna, 37 mm protitankový kanon vz. 36
2. obsluha
3. obsluha

5) 2. protitanková četa ve stejné sestavě


6) 3. protitanková četa ve stejné sestavě


Zásoba munice v množství dvou palebných průměrů byla převážená v kolesnách (80 nábojů/1 kolesna).


Pravděpodobné tabulkové počty mobilizované roty typu I:

Tabulkové počty:
jednotka velitel+velitelský roj hospodářské družstvo 1. četa 2. četa 3. četa Protitanková rota
důstojníci 1 0 1 1 1 4
poddůstojníci 5 4 5 5 5 24
mužstvo 12 14 24 24 24 98
pistole 1 1 2 2 2 8
karabiny Mauser wz. 29 14 17 28 28 28 115
37 mm protitankové kanony wz. 36 0 0 3 3 3 9
polní kuchyně 0 1 0 0 0 1
trénové vozy (wozy taborowe) 0 8 0 0 0 8
kolesny 0 0 3 3 3 9
kola (motocykly) 3 0 0 0 0 3
koně 1 20 6 6 6 39Skutečné stavy se však mohly různit. Tak np. Protitanková rota 77. pěšího pluku byla zmobilizována do těchto počtů:
důstojníci – 5
poddůstojníci a mužstvo 149
koně – 47
vozy – 9
motocykly – 4
polní kuchyně – 1
37 mm kanony vz. 36 + kolesny – 9


Sestava mobilizované protitankové roty typu II:


1) velitelství: velitel roty, osobní ordonanc, důstojnický sluha


2) velitelský roj: pozorovatel + 2 cyklistické spojky


3) vozatajský roj: zbrojní a protiplynový poddůstojník puškař, 2 kočí, 2 muniční vozy,


4) 1. protitanková četa:
4a) velitelský roj: velitel čety, zástupce velitele čety, ordonanc velitele čety
4b) 1. obsluha: velitel děla, mířič, nabíječ, 4 podavači střeliva, kočí, 2 koně, kolesna, 37 mm protitankový kanon vz. 36
2. obsluha

5) 2. protitanková četa


Zásoba munice v množství dvou palebných průměrů byla převážená v kolesnách (80 nábojů/1 kolesna).


Pravděpodobné tabulkové počty mobilizované roty typu II:

Tabulkové počty:
jednotka velitel+velitelský roj hospodářský roj 1. četa 2. četa Protitanková rota
důstojníci 1 0 1 1 3
poddůstojníci 1 1 3 3 8
mužstvo 4 2 15 15 36
pistole 1 1 1 1 4
karabiny Mauser wz. 29 5 2 15 15 37
37 mm protitankové kanony wz. 36 0 0 2 2 4
trénové vozy (wozy taborowe) 0 2 0 0 2
kolesny 0 0 2 2 4
kola 2 0 0 0 2
koně 1 4 4 4 13Zdroje:
wp39.struktury.net
wp39.struktury.net
www.dws.org.pl
Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003
Protitanková rota (1939) - Schéma struktury roty typu I

Schéma struktury roty typu I
Protitanková rota (1939) - Protitanková četa za pochodu

Protitanková četa za pochodu
URL : https://www.valka.cz/Protitankova-rota-1939-t91975#343854Verze : 0
MOD
Seznam velitelů protitankových rot pěších pluků v září 1939:Protitanková rota Velitel roty: Zdroj:
1 lpp poručík Konstanty Wiśniewski (13. nebo 14.09.1939 - padl) Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969 + Truszkowski, Stanisław: Mój wrzesień, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969
1 pps poručík Tadeusz Rekucki Mordawski, Zbigniew: Materiały do dziejów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (wrzesień 1939) in: Rocznik Sądecki str. 175-244
2 lpp poručík Leonard Ludwik Grabowiecki Wyrzycki, Stanisław: 2 Pułk Piechoty Legionów, Ajaks, Pruszków 1992
2 pps podporučík Władysław (Stanisław?) Bes Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
3 lpp podporučík Władysław Dudek wapedia.mobi.
3 pps poručík Franciszek Klimkowicz Moś, Wojciech: 3 Pułk Strzelców Podhalańskich, Ajaks, Pruszków 1992
4 lpp kapitán Antoni Grusiecki Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
4 pps poručík Wojciech Kania Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich v Těšíně
5 lpp poručík Władysław Korzon (23.09.1939 - zraněn) Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969
5 pps kapitán Józef Grzegorz Różański Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, KAW, Kraków 1989
6 lpp poručík Bogusław Szafranowski (12.09.1939 - zraněn) Markert, Wojciech: 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Ajaks, Pruszków 2001
6 pps poručík Stanisław Betlej Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
7 lpp poručík Edward Bolesław Maliszewski Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
8 lpp poručík Michał (Jan?) Steczyszyn Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987 + Odziemkowski, Janusz: 8 Pułk Piechoty Legionów, Ajaks, Pruszków 1993
9 lpp kapitán Jan Józef Krzeczkiewicz (Krzeszkiewicz?) (22.09.1939 - zraněn) Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
10 poručík Tomasz Wojciech Staszewski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
11 poručík Zygmunt Minakowski (07.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
11 poručík Roman Paszyński (09.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
11 poručík Czesław Strzelecki (od 09.09.1939?) Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
12 kapitán Bronisław Jan Krukierek Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006
13 poručík Ludwik Almert Kociszewski, Aleksander: 13 Pułk Piechoty, Egross-Mikromax, Warszawa 1990
14 kapitán Antoni Berger (??.09.1939 - padl) Kraiński, Igor, Pekról, Jacek: 14 Pułk Piechoty, Egross, Warszawa 1992
14 od 13.09.1939 podporučík Wincenty Dąbrowa (??.09.1939 - padl) Kraiński, Igor, Pekról, Jacek: 14 Pułk Piechoty, Egross, Warszawa 1992
15 poručík Marian Adam Stępień Gnat-Witeska, Zbigniew: 15 Pułk Piechoty "Wilków", Ajaks, Pruszków 1996
16 poručík Józef Urbaniak Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
17 poručík Bronisław Zając Majka, Jerzy: 17 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1992
18 poručík Jerzy Szkaradziński (18.09.1939 - padl) Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
19 poručík Kazimierz Jaworski Matikaszwili, Mikołaj: Z działań 19 pp pod Płockiem, in: Wojskowy Przegląd Historyczny XXII 4/1977 str. 336-346
20 poručík Julian Krzemiński Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
20 poručík Julian Edmund Krzewicki (Krzywicki?) Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006 + Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
21 poručík Marian Kamiński Karczewski, Lechosław: 21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy", Egross, Warszawa 1992
22 poručík Antoni Molski wapedia.mobi.
23 poručík Leonard Żabko wapedia.mobi
24 poručík (podporučík?) Mieczysław Tabaczek Sałacki, Aleksander: Na straconych pozycjach, MON, Warszawa 1989 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
25 poručík Franciszek Ćwikła (08.09.1939 - zraněn) wapedia.mobi
26 poručík Stanisław Sugier Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
27 poručík Stanisław Michał Chełmicki Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
28 kapitán Jan Chamielec Czernielewski, Konrad, Jarno, Witold: Garnizon Łódzki Wojska Polskiego 1918-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
29 kapitán Jan Wultański (16.09.1939 - padl) Rezmer, Waldemar: Armia "Poznań" 1939, Bellona, Warszawa 1992
30 podporučík Czesław Zygmunt Błoński Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
31 poručík Zygmunt Bielawski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
32 poručík Michał Tadeusz Rabczuk Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
33 poručík Zygmunt Olkowski (11.09.1939 - zraněn) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
34 poručík Henryk Jan Gruszko-Gruszecki (03.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
35 poručík Kazimierz Świerzb (03.09.1939 - padl) Kirszak Jerzy: 35 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2000
36 kapitán Jan Medyński (12.09.1939 - padl) Walczak, Eugeniusz: 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, Ajaks, Pruszków 1994
37 kapitán Witold Marian Jachimowicz Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
38 poručík Tadeusz Nowakowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
39 ? Kubrak, Zygmunt: 39 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1999 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
40 poručík Mieczysław Franciszek Karol Baran (01.10.1939 zemřel na zranění) Wojciechowski, Jerzy S.: 40 Pułk Piechoty "Dzieci Lwowskich", Ajaks, Pruszków 2007
41 poručík Kazimierz Orłowski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
42 poručík Wacław Kopczyński Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
43 poručík Franciszek Karwacki Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
44 kapitán Stanisław Wacław Kulawik Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
45 podporučík v záloze Zygmunt Gorgol Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
48 kapitán Marian Gramiak Prugar-Ketling, Bronisław: Aby dochować wierności, Wydawnictwo "Odpowiedzialność i Czyn", Warszawa 1990
49 poručík Tadeusz Paczkowski (od DD.09.1939 do DD.09.1939) Brykowski, Ryszard: 49 Huculski Pułk Strzelców, Ajaks, Pruszków 1992
49 poručík Dominik Dawidowicz (od DD.09.1939 do 17.09.1939 - padl) Brykowski, Ryszard: 49 Huculski Pułk Strzelców, Ajaks, Pruszków 1992 + Dalecki, Ryszard: Armia "Karpaty" w wojnie 1939 roku, LIBRA, Rzeszów 2009
49 poručík Marian Jan Waluch (od 17.09.1939 do DD.09.1939) Brykowski, Ryszard: 49 Huculski Pułk Strzelców, Ajaks, Pruszków 1992
50 poručík Edward Romuald Zwoliński Koreś, Daniel: 50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Ajaks, Pruszków 2007
51 podporučík Leon Heliodor Spychalski Zachuta, Leszek: 51 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego, Ajaks, Pruszków 1992
52 kapitán Władysław Gładysz Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2001
53 poručík Stanisław Zborowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
54 poručík Kazimierz Bryk Głowacki, Ludwik: Działania wojenne na Lubelszczyźnie w 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986
55 poručík Jan Henryk Hromada Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
56 kapitán Marian Jan Mendelowski Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
57 poručík Feliks Rewers Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
58 poručík Walerian Żelaźniewicz Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
59 ? Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
60 poručík Bolesław Zaremba Szepietowski, Kazimierz: 60. pułk piechoty na szlaku bojowym Ostrów Wlkp.-Warszawa in: Żołnierze września, PAX, Warszawa 1971, str. 89-205
61 poručík Jan Górski (do 15.09.1939) Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
62 podporučík (od DD.09.1939 poručík) Łukasz Konrad Ciepieliński https://zecernia.com/html/?p=898
63 poručík Stanisław Józef Sokołowski (19.09.1939 - zraněn) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
64 poručík Jan Nowakowski Krzyś, Jerzy: 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, Ajaks, Pruszków 1993
65 poručík Stanisław Mróz 19.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
66 poručík Franciszek Szymczak (18.09.1939 - zraněn) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
67 poručík Adam Lis Wultański, Jerzy: 67 Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 1992
68 poručík Czesław Falak (do 17.09.1939 - padl) Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
69 kapitán Wacław Olszak (do 12.09.1939 - padl) Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
69 poručík v záloze Antoni Wiśniewski (od 12.09.1939) Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
70 poručík Adam Szcześniak Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
71 poručík Czesław Józef Wiśniewski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
72 poručík Michał Bolesław Bartoszewski wapedia.mobi
73 kapitán Bonifacy Waligórski (do DD.0?.1939) Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989
73 poručík Józef Mieczysław Janowski (od DD.0?.1939) Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Neriton, Warszawa 2006 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
74 poručík Jan Józef Śledziak (Śleziak?) Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1989 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
75 poručík Bernard (Ryszard?)Drzyzga Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, Tom 1, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
76 kapitán Wilhelm Leopold Stawarz Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
77 poručík Teofil Pietraszko (29.09.1939 - padl) Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Ajaks, Pruszków 2003
78 poručík Piotr Dubiński Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
79 kapitán Stanisław Grudziński Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987
80 poručík Jan Antoni (Alojzy?) Sądej Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, KiW, Warszawa 1987 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
81 kapitán Konrad Leopold Stępień Lisicki, Jerzy: Strzelcy Grodzieńscy, Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1995 + Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
82 poručík Stefan Bazyli Czułajewski Jońca, A., Jagiełło, Z., Konstankiewicz, A., Kujawski, L., Rozdżestwieński, P. M., Rawicki, R., Tym, J. S., Wesołowski, A., Wróbel, J.: Mokra-Działoszyn 1939, Polonia Militaris, Warszawa 2005
83 poručík Józef Szkuta Jońca, A., Jagiełło, Z., Konstankiewicz, A., Kujawski, L., Rozdżestwieński, P. M., Rawicki, R., Tym, J. S., Wesołowski, A., Wróbel, J.: Mokra-Działoszyn 1939, Polonia Militaris, Warszawa 2005
83 poručík Zygmunt Dmitruk Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
84 poručík v záloze Augustyn Franciszek Guzik-Grzanecki (09.09.1939 - padl) Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, No 1-20, Londyn 1982-1987
84 poručík August Granecki Nawrocki, Antoni: 84 Pułk Strzelców Poleskich, Ajaks, Pruszków 2002
85 poručík Edward Bolesław Krzeczkowski Markert, Wojciech: 85. Pułk Strzelców Wileńskich, Ajaks, Pruszków 2003
86 poručík Franciszek Edward Gudz Markert, Wojciech: 86. Pułk Piechoty, Ajaks, Pruszków 2004
POZNÁMKY: lpp = legionářský pěší pluk
pps = pluk podhalanských střelců
55 = číslo pěšího nebo střeleckého pluku
URL : https://www.valka.cz/Protitankova-rota-1939-t91975#345309Verze : 0
MOD
Diskuse
Byla doplněna jména velitelů protitankové roty:
5.pps, 24., 27., 29., 48., 49., 51.,54., 67., 74. 82. a 83.pp
a tímto děkuji za informace svým kolegům z fórum:
dws.org.pl
Przemovi, Njorlovi a SOLONOVI.
URL : https://www.valka.cz/Protitankova-rota-1939-t91975#345900Verze : 0
MOD
Seznam velitelů byl doplněn Very Happy až na dvě vyjímky (39. a 59. pěší pluk)Sad. Za významnou pomoc děkuji kolegovi M-i.
URL : https://www.valka.cz/Protitankova-rota-1939-t91975#348104Verze : 0
MOD
Dowódcą kompanii przeciwpancernej w 61 pp był por. Jan Górski. Kompanią dowodził do 15 września, a następnie był adiutantem 61 pp, ciężko ranny 27 września w Warszawie.
L. Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985.
URL : https://www.valka.cz/Protitankova-rota-1939-t91975#348191Verze : 0

Citace - M-i :

Dowódcą kompanii przeciwpancernej w 61 pp był por. Jan Górski. Kompanią dowodził do 15 września, a następnie był adiutantem 61 pp, ciężko ranny 27 września w Warszawie.
L. Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985.Ano, nakonec jsem to v Głowackého práci našel, jak rovněž zde:
https://zecernia.com/html/?p=508
Seznam o tyto údaje doplněn.
Děkuji:D
URL : https://www.valka.cz/Protitankova-rota-1939-t91975#348195Verze : 0
MOD

Citace - stary :


Ano, nakonec jsem to v Głowackého práci našel, jak rovněž zde:
https://zecernia.com/html/?p=508
Seznam o tyto údaje doplněn.
Děkuji:DNiestety, nie można powoływać się na Zecernię, ponieważ zawarte tam dane dotyczą marca 1939 r. (Są podane na podstawie "Rocznika Oficerskiego 1939")
URL : https://www.valka.cz/Protitankova-rota-1939-t91975#348462Verze : 0

Citace - M-i :


Niestety, nie można powoływać się na Zecernię, ponieważ zawarte tam dane dotyczą marca 1939 r. (Są podane na podstawie "Rocznika Oficerskiego 1939")Je mi jasné, že údaje v Zecerni jsou uvedeny podle Důstojnické ročenky z března 1939 a do září se velitel mohl změnit. Tento zdroj jsem však uvedl jako doplňkový, potvrzující údaje uvedené Głowackim. Asi jsem tento fakt nedostatečně zdůraznil.Confused
URL : https://www.valka.cz/Protitankova-rota-1939-t91975#348493Verze : 0
MOD